Fikh

FikhISTAKNUTO

Kur’an i sunnet o grijehu ostavljanja namaza

Priredio: mr. Elvedin Pezić Islamski učenjaci pisali su djela u kojima su detaljno tretirali propise koji se odnose na onoga ko ostavlja namaz, međutim, u ovom tekstu nećemo navoditi njihova mišljenja o tom pitanju, nego ćemo ukazati na grijeh ostavljanja namaza citirajući argumente iz Kur’ana i sunneta. Mnogo je muslimana...
FikhISTAKNUTO

Ispravan način obavljanja namaza u džematu

Priredio: mr. Elvedin Pezić Gledajući ljude koji klanjaju u džamiji za imamom, veoma često možemo primijetiti da ne poznaju propis klanjanja za imamom. Ljudi nisu svjesni da, iako su došli u džamiju, što je za svaku pohvalu, u toku namaza koji klanjaju za imamom, mogu počiniti veliki grijeh, a i...
FikhISTAKNUTO

Da li onome ko počini samoubistvo treba klanjati dženaza-namaz?

Piše: mr. Elvedin Pezić Više puta ljudi su od mene tražili da odgovorim na pitanje da li treba klanjati dženaza-namaz osobi koja je počinila samoubistvo, navodeći kako su čuli da se takvoj osobi ne klanja dženaza. U vezi s tim, rezimirano ćemo navesti sljedeće: Samoubistvo je jedan od najvećih velikih...
Fikh

Zamjena starog zlata za novo – manje poznat vid kamate

Priredio: Mr. Pezić Elvedin Islamski koncept poslovanja u potpunosti odbacuje kamatu i ova je zabrana kategorična i poznata svim muslimanima. Međutim, i pored toga, primjetno je da većina muslimana nije dobro upoznata sa propisima koji se odnose na kamatno poslovanje i da često ne znaju prepoznati da je u nekoj...
Fikh

Načini na koje je Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, obavljao zikr nakon namaza

Piše: mr. Elvedin Pezić Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio je vjernicima da poslije namaza zikre, odnosno veličaju i spominju svoga Gospodara izgovarajući “subhanallah”, elhamdulillah”, “Allahu ekber”, što je poznato svim muslimanima, koji poslije svakog namaza ove riječi zikra izgovaraju po trideset tri puta, i to je potpuno validan...
Fikh

Propis potiranja po mestvama – čarapama

Piše: Mr. Elvedin Pezić 1. S obzirom na to da se u zimskom periodu često koristi olakšica potiranja po mestvama ili čarapama, u ovom tekstu navest ćemo osnovne propise o tome, bez detaljiziranja o pitanjima u kojima postoje pravne rasprave i bez navođenja dokaza. 2. Učenjaci ehli-sunneta imaju jednoglasan stav...
Fikh

Odabir spola djeteta kroz prizmu šerijata (drugi dio)

Piše: Dr. Hakija Kanurić Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu. U prošlom broju govorili smo o odabiru spola djeteta sa aspekta islamske doktrine – akide, i ukazali...
Fikh

Intencije šerijata i izvori njihovog određivanja

Autor: Mateen A. Khan Preveo: Nermin Spahić Termin Maqasid al-Shari‘ah se odnosi na skup intencija i ciljeva koje šerijat nastoji ostvariti. Na primjer, zaštita života, vjere, razuma i imetka su neki od esencijalnih zadataka šerijata. Ostvarenje ovih intencija donosi dobrobit i uklanja štetu od pojedinca i zajednice. Međutim, vidjećemo da...
Fikh

Kada dobro i zlo dođu u međusobnu konfrotaciju i suprostavljenost

Preveo: Sead ef. Jasavić  U djelu "Medžmu'atul-Fetava“, knjiga: Usulu-Fikh, el-Temezhub vel-Ittiba', 20/48-55., šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., pod naslovom: "Sažetak o tome kada u međusobnu konfrotaciju dođu dobro i zlo, ili oba zajedno tj. kada nastaju zajedno, i ne može se nikako između njih razdvojiti, već će se ili učiniti u...
1 2 3 4 21
Page 2 of 21
X