Dawa

Dawa

Iskrenost u pozivanju ljudi u islam

Priredio: Suad DrpljaninVidjet ćemo danas da postoje grupe koje pozivaju da se čini samo da'wa, ili grupe koje pozivaju samo u džihad, ili grupe koje pozivaju samo u nešto odreðeno sa čime je došao islam, a sve drugo zanemaruju. Znajte da takvi ne slijede sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,...
Dawa

Naš uspjeh je u naređivanju dobra i odvraćanju od zla

Piše: Ehlimana HardaušUmmet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, odlikovan je svojstvima nareðivanja dobra i odvraćanja od zla, i u ovome se ogleda snaga ummeta i spas od nedaća i kazni, koje Allah spušta na Svoje robove. Rekao je Uzvišeni: ’’I neka meðu vama bude grupa ljudi koja na dobro...
Dawa

Lahkoća i olakšice

Piše: šejh Nasir el-Umer     Preveo: Salih ZukićNema sumnje da su udobnost i lahkoća suština islama. Niko neće žestinom navaliti na ovu vjeru a da ga ona neće nadvladati, kao što stoji u vjerodostojnoj predaji od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je Uzvišeni: ¨ON VAS JE IZABRAO I U VJERI...
Dawa

Primjeri Vjerovjesnikove, s.a.v.s., milosti prema nemuslimanima

Piše: Dr. Muhammed b. Adnan es-Seman     Preveo: Mithad R. ĆemanPrvi primjer: Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je upitala Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: "Da li si doživio teži dan od onoga na Uhudu?" Rekao je: "Doživljavao sam svašta od tvoga naroda! Najteže što sam doživio je ono što...
Dawa

Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla (1 dio)

Piše: Suad DrpljaninTri su osnovna uvjeta koja treba da ispuni onaj koji nareðuje na dobro i odvraća od zla. Šejhul-islam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, kaže: ''On mora da posjeduje tri stvari: znanje, blagost i strpljenje. Znanje prije samog nareðivanja i odvraćanja, blagost u toku, a strpljenje nakon svega.''Jedna...
Dawa

Ibn Tejmijje i metod znanja i pravde

Preveo: Mr. Senad Ćeman''Pravda je, bez obzira na okolnosti,  obaveza i pravo svakog pojedinca. A nepravda je apsolutno zabranjena i ništa je ne može opravdati'' – Ibn Tejmijje. Vjerovatno niko nije proživio patnje meðuummetskog razilaženja i tako duboko uronio u rizik tih razlika kao što je to učinio šejhul-islam Ibn...
Dawa

Kako izabrati prijatelja

Piše: Smail HandžićKoračajući putevima ostvarenja svojih životnih, ovosvjetskih interesa, čovjek nailazi na razne tipove ljudi sa kojima kontaktira i saraðuje. Neki ljudi će mu izaći u susret i velikodušno ga podržati i pomoći, drugi će možda biti hladnokrvni i nonšalantno se odnositi prema cijelom njegovom slučaju, a treći će opet...
Dawa

Metode pozivanja ateista

Piše: Mr. Semir ImamovićI. Podsjećanje na prirodnu vjeru sa kojom se raðaju svi ljudiRekao je Poslanik, s.a.v.s.: "Nama nijednog novoroðenčeta a da se ne raða u prirodnoj vjeri, a zatim ga njegovi roditelji učine ili židovom, ili kršćaninom ili vatropoklonikom." Nakon što je naveo ovaj hadis, rekao je Ebu Hurejre:...
Dawa

Razmisli prije nego što učiniš grijeh!

Priredio: Smail L. HandžićJednom je neki čovjek došao Ibrahimu ibn Edhemu, radijallahu anhu, te mu rekao: ''O Ebu Ishak, doista sam ja onaj koji zaista pretjeruje u pogledu svoje duše! Da li bi mi mogao kazati štogod što bi mojoj duši bilo veliko upozorenje, ali i njen spasilac?!''Ibrahim mu reče:...
Dawa

Kako se ispoljava ljubav prema Poslaniku s.a.v.s.

Piše: Abdulvaris RiboU mjesecu rebiul-evvelu rođen je velikan čovječanstva, čovjek koji je svojim pozivom preporodio svijet i izveo ljude iz tmina zablude na svjetlo upute. Ko ga slijedi on je spašen, a ko mu se suprotstavi propao je na oba svijeta. To nije niko drugi do Allahov poslanik i miljenik...
1 8 9 10 11 12
Page 10 of 12
X