Ostala pitanja

Ostala pitanja

Stav islama o štrajku glađu?

 Pitanje: Kakav je islamski stav po pitanju štrajka glađu?Odgovor: Uzvišeni Allah naredio je Svojim robovima da čuvaju zdravlje. Dozvolio im je od opskrbe lijepe stvari kako bi sačuvali zdravlje i kako bi bi jaki u izvršavanju pokornosti i traženju Njegovog zadovoljstva. Zabranio je da uzastopno poste dva ili više dana...
Ostala pitanja

Da li je dozvoljeno prepisivati na ispitima?

 Pitanje: Es-selamu alejkum! Da li je dozvoljeno prepisivati na ispitima na fakultetima u BiH ako se iz tih predmeta uči o kamati, osiguranju i sl.?Da vas Allah nagradi najboljom nagradom!Odgovor: Prevara i obmana u osnovi nisu dozvoljeni, jer Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Ko nas vara, nije od nas.” (Sahihu Muslim) Musliman...
Ostala pitanja

Da li mi je dozvoljeno primiti poklon od osobe koja nije musliman?

 Pitanje: Da li mi je dozvoljeno primiti poklon od osobe s kojom sam u rodbinskoj vezi, a koja je nevjernik? Da vas Allah nagradi! Odgovor: Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Imam Buharija, rahmetullahi alejhi, naslovio je u svome Sahihu dvije cjeline u poglavlju  “Pokloni” koji mogu biti odgovor na vaše...
Ostala pitanja

Da li je dozvoljeno slaviti ili čestitati rođendan?

 Pitanje: Es-selamu alejkum! Zanima me da li je dozvoljeno slaviti roðendan, da li je dozvoljeno čestitati nekome roðendan, je li dozvoljeno primiti čestitke za roðendan, da li je dozvoljeno primiti ili dati poklon ili novac za roðendan? Da vas Allah nagradi! Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Što se tiče vašeg...
1 2
Page 2 of 2
X