Ashabi

Ashabi

Bitka na Jemami

Musejlima je bio potpuno spreman za rat protiv muslimana, a i Halid isto tako. Musejlime je vojno komandovanje prepustio čovjeku po imenu Muhakkem b. Tufejl, koji je poznavao strategiju ratovanja bolje od njega, a on je bodrio ljude na rat protiv muslimana. Halid b. Velid je lično zapovijedao muslimanskom vojskom....
Ashabi

El-Ka’ka’a b. Amr b. Malik el-Temimi r.a.

Priredio: Sead ef. Jasavić El-Ka'aka'a b. Amr b. Malik el-Temimi rhm., kaže: Allahov Poslanik s.a.w.s., me je upitao jedne prilike: „Šta si pripremio za borbu na Allahovom dž.š., putu? Rekoh: Za borbu na Allahovom dž.š., putu sam pripremio pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku i jednog konja! Poslanik s.a.w.s., reče: To...
Ashabi

Rat protiv odmetnika Musejlime Kezzaba

Nakon što je pokorila odmetnike Malika b. Nuvejre, muslimanska vojska krenu prema Musejlimi koji je bio poznat kao „Kezzab“ – lažac. Podsjetit ćemo se na posljednje dane Poslanikova, s.a.v.s., života. Izaslanici plemena Benu Hanife došli su Poslaniku, s.a.v.s. Jedan od njih bio je i Musejlime b. Hubejb. Kad su stigli...
Ashabi

Neobičan događaj s prevarantom El-Fudžaeom

Što se tiče plemena Benu Sulejm, za njeg se veže neobično kazivanje. Jedan pripadnik tog plemena po imenu Ijas b. Hafaf, poznat kao ElnFudžae došao je kod Ebu Bekra, r.a., tražeći da ga pomogne u borbi protiv odmetnika od islama. Ebu Bekr, r.a., mu pruži traženu pomoć i imenova ga...
Ashabi

Ko je smatran odmetnikom od islama

Ebu Bekr, r.a., smatrao je odmetnicima od islama one ljude koji su odbijali dati zekat, bez obzira na to što su u isto vrijeme svjedočili da nema drugog božanstva osim Allaha i da je Muhammed, s.a.v.s., Allahov rob i Allahov poslanik, što su obavljali namaz i postili ramazan. Nije pravio...
Ashabi

Dvanaest Ebu Bekrovih vojski

Po povratku Usamine vojske u Medinu, Ebu Bekr im naredi da ostanu u Medini i da se odmore. On krenu prema mjestu Zul Kissa u kome je ostavio Nuamana b. Mukareba. Utabori se u tom mjestu i pozva sve one koji su ostali u islamu da mu se pridruže na...
Ashabi

Borba protiv odmetnika islama

Odmetništvo od islama: Nakon što je Usama završio sve potrebne pripreme i nakon širen nja vijesti o Poslanikovoj, s.a.v.s., smrti, pročulo se da su se pojedina plemena odmetnula od islama. Usama je bio u iščekivanju vijesti. Šta se to dešava sa dunjalukom, šta je to s ljudima!? Bio je zatečen...
Ashabi

Porijeklo i osobine Ebu Bekra, r.a.

U ovom blagoslovljenom ciklusu govorit ćemo o periodu nakon Poslanikove, s.a.v.s., smrti. Periodu pravovjernih halifa (el-hulefau-’r-rašiduna) za koje nam je Poslanik, s.a.v.s., naredio da ih slijedimo i hodimo njihovim stazama. Molimo Svemogućeg Allaha da vrati ovom ummetu dostojanstvo kojim su živjeli prvi muslimani i pomogne mu u slijeđenju njihovog puta....
Ashabi

Majka vjernika – Aiša, radijallahu anha

Priredio: Sead Kumro, student Medinskog univerziteta Majka vjernika Aiša b. Ebu Bekr, najučenija žena ummeta, rođena je devete godine prije Hidžre. Njena majka je Ummu Ruman bint Amir b. Uvejmir. Aišin nadimak bio je Ummu Abdullah. Neki navode da je ovaj nadimak dobila jer je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,...
Ashabi

Majka vjernika – Sevda, radijallahu anha

Priredio: Sead Kumro, student Medinskog univerziteta Ona je Sevda bint Zem'a b. Kajs el-'Amerijje el-Kurešijje, a majka joj je Eš-Šumus bint Kajs b. Amr en-Nedžarijje. Islam je primila zajedno sa svojim mužem Sekranom b. Amrom b. Abdišemsom. Nakon što su mušrici Mekke počeli da uznemiravaju muslimane, Poslanik, sallallahu alejhi ve...
1 2 3
Page 2 of 3
X