Alimi

Alimi

Biografija šejha Halida Mušejkiha

Priredio: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerzitetaHalid b. Ali b. Muhammed el-Mušejkih porijeklom je iz Burejde, koja je sastavni dio Kasima (središnji dio S. Arabije). Školovanje je počeo u naučnom institutu pri Islamskom univerzitetu ''Muhammed b. Saud'', da bi poslije završene osnovne i srednje škole upisao Fakultet šerijata (islamskog prava)...
Alimi

Biografija šejha Sefera Havalija

Priredio: Mithad R. ĆemanDoktor Sefer b. Abdur-Rahman el-Havali el-Gamedi, uvaženi učenjak, roðen je u Havalu, selu Sinan u pokrajni El-Baha, 1375. h.g. / 1955. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u svom rodnom mjestu. Poslije završene srednje škole putuje u Medinu gdje upisuje i završava Fakultet šerijata pri Islamskom...
Alimi

Važnost i značaj uleme

Priredio: Suad DrpljaninPoznato je da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, posljednji Allahov poslanik i da poslije njega nema poslanika, meðutim, odgovornost u nošenju da've i prenošenju istine poslije njega preuzimaju iskreni i istinski učenjaci (alimi). O fadiletima uleme govore mnogi ajeti, stoga ću spomenuti neke od njih uz kratki...
Alimi

Ukratko o šejhu Hafizu b. Ahmedu el-Hakemiju, Allah mu se smilovao

Priredio: Mithad R. ĆemanRadi se o uvaženom učenjaku Hafizu b. Ahmedu b. Ali el-Hakemiju, poborniku zdrave i čiste tradicije iz Tuhame, koji je roðen 1342. h.g. u selu Es-Selam nedaleko od Džizana, KSA. Odlikovao se bistrinom, brzim pamćenjem i razumijevanjem. Učenik je poznatog šejha i daije Abdullaha b. Muhammeda el-Karavije.Kada...
Alimi

Gdje smo mi u odnosu na njih?

Priredio: Sadik TurkovićIzučavanje životopisa islamskih velikana, alima, mudžahida, plemenitih ljudi, jedna je od bitnih stvari koja daje čovjeku elana i snage da ustraje na putu do željenog cilja, a to je Džennet. Stranice islamske historije prepune su lijepih primjera koji govore o poznatim ličnostima, kako na polju znanja, ibadeta, džihada,...
Alimi

Biografija šejha Halida ibn Abdullaha el-Musliha

Priredio: Mithad R. ĆemanŠejh Halid b. Abdullah b. Muhammed el-Muslih.Roðen je u prijestolnici civilizacije - Mekki, učinio je Allah časnom, godine 1385. od hidžre Poslanika. Osnovnu i srednju školu završio je u mjestu izmeðu Mekke i Džidde. Zatim nastavlja sa fakultetskom naobrazbom upisujući Univerzitet Kralj Fahd na Odsjeku za naftnu...
Alimi

Prvak tabiina-Uvejs el-Karni r.a.

Preveo: Sead ef. Jasavić Pričao mi je Zuhejr b. Harb kako im je pričao Hašim b. Kasim, a njima Sulejman b. Mugire od Seida el-Džurejrija, a on od Ebu Nadreta, a on od Usejra b. Džabira sljedeće: Doðe delegacija iz Kufe kod Omera, r.a., a sa njima bijaše jedan čovjek...
1 6 7 8 9
Page 8 of 9
X