Alimi

Alimi

Biografija šejha Abdurrahmana el-Vekila

Priredio: Ersan Grahovac Ovo je priča o jednom u nizu učenjaka kome je istina bila iznad svega, a pomaganje istine glavna životna zadaća. On je Abdurrahman ibn Abdul-vehhab el-Vekil, učenjak koji je svoj život posvetio borbi protiv sujevjerja, a pogotovo zabluda sufijskih tarikata, kojima je nekada i sam pripadao. Rođen...
Alimi

Šejh Šenkiti: „Moje je bogatstvo u mojim prsima“

Priredio: Nedim Botić Uvaženi šejh Bekr Ebu Zejd, rahimehullah, kazuje: „Naš šejh Muhammed El-Emin Eš-Šenkiti, rahimehullah, (koji je na ahiret preselio 17.12.1393. h.g). je od ovog svijeta uzimao vrlo malo. Viđao sam ga ponekad nije u stanju da razlikuje novčanice različite vrijednosti, i jedne mi je prilike rekao: „Došao sam...
Alimi

Biografija šejha Muhammeda el-Hazendara, rhm.

Priredio: Mithad R. Ćeman Ime i porijeklo: Porodica uvaženog šejha Mahmuda b. Muhammeda el-Hazendara (1952. – 19. 12. 2001.) vodi porijeklo iz Palestine koju su napustili poslije godine koja je u historiji palestinskog naroda zapamćena pod nazivom nesreća, katastrofa (nukbeh) koja se desila 1948. Novi život započeli su u gradu...
Alimi

Razgovor s ženom šejha Ibn Usejmina, rahimehullah, o njihovom zajedničkom životu (3 dio)

Priredio: Nedim Botić Porodični život islamskog velikana Ibn Usejmina, rahimehullah: Ovi članci predstavljaju transkripciju i prijevod intervjua s Ummu Abdullah, ženom uvaženog šejha Muhammeda ibn Saliha El-Usejmina, rahimehullah. 26. Možete li nam reći nešto o Šejhovom korištenju interneta, i to neposredno nakon njegove pojave u Kraljevstvu? Ummu Abdullah: Moj muž...
Alimi

Intervju s ženom šejha Ibn Usejmina, rahimehullah, o njihovom zajedničkom životu (2 dio)

Priredio: Nedim Botić Porodični život islamskog velikana Ibn Usejmina, rahimehullah: Ovaj članak predstavlja transkripciju i prijevod drugog dijela intervjua s Ummu Abdullah, ženom uvaženog šejha Muhammeda ibn Saliha El-Usejmina, rahimehullah. Pitanje 14. Zašto šejh Ibn Usejmin nije koristio kanu, tj. zašto nije bojao svoju bradu? Ummu Abdullah: Vjerovatno nije imao...
Alimi

Intervju s suprugom šejha Ibn Usejmina, rahimehullah, o njihovom zajedničkom životu (1 dio)

Priredio: Nedim Botić Porodični život islamskog velikana Ibn Usejmina, rahimehullah: Ovi članci predstavljaju transkripciju i prijevod intervjua s Ummu Abdullah, ženom uvaženog šejha Muhammeda ibn Saliha El-Usejmina, rahimehullah. Kroz niz pitanja o porodičnom životu ovog islamskog velikana, imat ćemo priliku da naše živote usporedimo s njegovim, i da uzmemo vrijedne...
Alimi

Biografija šejha Abdullaha el-Gunejmana

Priredio: Mithad R. Ćeman Abdullah b. Muhammed el-Gunejman učenjak je današnjice i profesor akide poznat po temeljitom pristupu nauci, a posebno onoj koja se dotiče vjerovanja. Dobro je upućen i upoznat sa djelima šejhu-l-islama Ibn Tejmijje, rahimehullah, i njegovom metodologijom kao i sa pisanom ostavštinom ostalih učenjaka iz generacija selefa,...
Alimi

Biografija šejha Muhammeda Halila Herrasa

Priredio: Ersan Grahovac Šejh Muhammed Halil Herras je jedan od učenjaka ehli-sunnetske provenijencije u Egiptu, koji je živio i djelovao u dvadesetom stoljeću. Bio je veliki pomagač sunneta i borac protiv novotara i novotarija, koji je zbog svojih napora uloženih u širenje sunneta i poništavanje novotarija zaslužio da se makar...
Alimi

Biografija šejha Muhammeda Hadima el-Fekijja

Priredio: Ersan Grahovac Mnoge islamske ličnosti koje su igrale veoma važnu ulogu u širenju ispravnog shvatanja Kur’ana i sunneta nepoznate su muslimanima, pogotovo kada se radi o ehli-sunnetskim učenjacima izvan Saudije. Dosad smo pisali o dvojici velikana u islamskim znanostima koji dolaze sa područja Afrike, a to su šejh Ahmed...
Alimi

Šejh Ahmed Šakir

Priredio: Ersan Grahovac Šejh Ahmed Šakir je jedan od najvećih muhaddisa dvadesetog stoljeća koji je dao veliki doprinos hadiskoj nauci i valorizaciji islamskog naslijeđa. Puno ime mu je Ahmed ibn Muhammed Šakir ibn Ahmed ibn Abdul-Kadir, a njegova loza ide do Husejna ibn Alije, radijallahu anhuma. Rođen je u Kairu,...
1 2 3 4 5 9
Page 3 of 9
X