Akida

Akida

Ehlu sunne wel džemat

Piše: Amir DurmićZahvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njega hvalimo i samo  od njega pomoć tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša. Koga On uputi, taj je upućen, a koga On u zabludu odvede niko ga na pravi put ne može uputiti.Svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha i da...
Akida

Početak Allahovog dž.š. stvaranja stvorenja

Piše: Haris Mujić Allah, dž.š., je oduvijek i On nema početka. Sve osim Allaha, dž.š., je stvoreno i ima početak.  Allah, dž.š., je Stvoritelj svega, Održavalac svega, Istinski Vlasnik svega i Vladar nad svime. Allah, dž.š., je davalac života i smrti, davalac svake koristi i štete i davalac svakog dobra...
Akida

Vjerovanje u istinitost Njegovih riječi (obavještenja)

Piše: Haskić Selvedin Kada rob kod sebe postigne ovaj moral moći će savladati svaku sumnju i smutnju koju ubacuju smutljivci u Allahove ajete i Poslanikove hadise, bez obzira dolazile te sumnje od strane muslimanima koji su zapali u novotarije, a koje nisu Allahova čista vjera, ili dolaze od strane nemuslimana...
1 32 33 34
Page 34 of 34
X