Akida

Akida

Mertebe, stepeni i faze opšteg i zasebnog vahja i hidajeta 1 dio

Priredio: Sead ef. Jasavić      Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijjeh rhm.Merteba/faza i stepen obraćanja i razgovora Allaha dž.š., sa Svojim robom, na javi, bez ikakva posredstva, direktno od Njega - njemu. Ovo je najveći stepen hidajeta, kao što se je Allah dž.š., obratio Musa b. Imranu, neka je na njega i...
Akida

Da li je džehennem vječan

Priredio: Sead ef. Jasavić Ono što s početka moramo naglasiti jeste da nema nijednog mjesta u Ibnu Tejmijinim rhm., knjigama koje eksplicite govore o tome da je džehhenem prolazan. Šejh Šu'ajb Arnaut je jedan od mnogih savremenika koji ovaj stav spočitava šejhul-islamu Ibnu Tejmijji i hafizu Ibnul-Kajjimu rhm., što se...
Akida

Moja uloga u životu

Piše: dr. Jahja ibn Ibrahim el-JahjaUmjesto što živiš prepušten nadanjima i idealističkim predodžbama, bilo bi bolje da tačno odrediš svoju ulogu i svoja očekivanja u životu i da to zapišeš svojom rukom; zatim da to staviš na svoj sto kako bi ti stalno bilo  pred očima i kako bi se...
Akida

Prva i posljednja obaveza Allahovih robova

Piše: Enes Julardžija Prva obaveza robova je spoznaja Allaha, tebareke we te'ala, putem tewhida  koji se dijeli na tri vrste: tewhidur-rubibijje, tewhidul-uluhijje i tewhidul-esmai wes-sifati. Kaže Uzvišeni Allah, subhanehu we te'ala, Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi we sellem:"Znaj da nema boga osim Allaha!” Kaže Uzvišeni Allah Ummetu Muhammeda, sallallahu 'alejhi we sellem:„Znajte da...
Akida

Ibadet se čini samo u ime Uzvišenog Allaha

Piše: Enes Julardžija:  Svaki čovjek je obavezan robovati jedino Uzvišenom Allahu, subhanehu we te'ala, i ne smije Mu pripisivati sudruga. Robovanje Uzvišenom Allahu se ostvaruje iskrenim izvršavanjem onoga što je nareðeno i ostavljanjem onoga što je zabranjeno. To obuhvata sve vrste 'ibadeta, a potrebno ih je izvršavati isključivo u ime...
Akida

Allah dž.š. je u treća dva dana na Zemlji stvorio džinne

Piše: Haris Mujić Allah, dž.š., je stvorio džinne od usplamtjele vatre.Neki učenjaci iz prvih generacija kažu: "Svi džinni vode porijeklo od Azazila, kao što svi ljudi vode porijeklo od Adema, a.s.."Ne postoji razilaženje među učenjacima da su džinni stvoreni prije ljudi.Allah, dž.š., je rekao: "Mi smo stvorili Adema od ilovače,...
Akida

Allah dž.š. je u prva dva dana stvorio sedam Zemalja

Piše: Haris Mujić Allah, dž.š., je rekao: "Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio. Njegovo naređenje na sve njih se odnosi, a nek znate da je Allah kadar sve, i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata!" (Et-Talak, 12.)Buhari i Muslim navode da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem,...
Akida

Izvori (ne)znanja kod novotara i sljedbenika strasti

Piše: Amir Durmić Ovo su kako smo rekli, tri osnovna izvora na koja se vraćaju pripadnici ehli sunneta, i što je veoma bitno, nastoje ih tumačiti i razumjeti onako kako su to činile prve generacije ovoga ummeta. Što se tiče novotara i sljedbenika strasti, njihovi izvori  kojim se vraćaju prilikom...
Akida

Autentičnost izvora vjerskog znanja kod Ehli sunneta wel džemata

Piše: Amir Durmić Važna karakteristika i posebnost ove skupine je i autentičnost izvora iz kojih crpe šerijatsko vjersko znanje. Zbog toga, prilikom istraživanja bilo kojeg vjerskog pitanja, prvo se vraćaju  Kur'anu, vjerodostojnom sunnetu i idžmau ( kocenzusu ) islamskih učenjaka, nastojeći razumjeti  ova pomenuta tri izvora, onako kako su ih...
Akida

Metoda učenja i poučavanja kod Ehlu sunneta wel džemata

Piše: Amir Durmić  Prvo po čemu se pripadnici Ehli sunneta vel-džemata  bitno razlikuju od mnogih neistomišljenika jeste njihova brižnost i upornost u stjecanju vjerskog znanja koje se isključivo bazira na Kur'anu i sunnetu, iz kojih su se kasnije razvile mnoge islamske nauke i discipline.Prve generacije ovoga ummeta su se naročito...
1 31 32 33 34
Page 33 of 34
X