Akida

Akida

Allah dž.š. je u prva dva dana stvorio sedam Zemalja

Piše: Haris Mujić Allah, dž.š., je rekao: "Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio. Njegovo naređenje na sve njih se odnosi, a nek znate da je Allah kadar sve, i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata!" (Et-Talak, 12.)Buhari i Muslim navode da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem,...
Akida

Izvori (ne)znanja kod novotara i sljedbenika strasti

Piše: Amir Durmić Ovo su kako smo rekli, tri osnovna izvora na koja se vraćaju pripadnici ehli sunneta, i što je veoma bitno, nastoje ih tumačiti i razumjeti onako kako su to činile prve generacije ovoga ummeta. Što se tiče novotara i sljedbenika strasti, njihovi izvori  kojim se vraćaju prilikom...
Akida

Autentičnost izvora vjerskog znanja kod Ehli sunneta wel džemata

Piše: Amir Durmić Važna karakteristika i posebnost ove skupine je i autentičnost izvora iz kojih crpe šerijatsko vjersko znanje. Zbog toga, prilikom istraživanja bilo kojeg vjerskog pitanja, prvo se vraćaju  Kur'anu, vjerodostojnom sunnetu i idžmau ( kocenzusu ) islamskih učenjaka, nastojeći razumjeti  ova pomenuta tri izvora, onako kako su ih...
Akida

Metoda učenja i poučavanja kod Ehlu sunneta wel džemata

Piše: Amir Durmić  Prvo po čemu se pripadnici Ehli sunneta vel-džemata  bitno razlikuju od mnogih neistomišljenika jeste njihova brižnost i upornost u stjecanju vjerskog znanja koje se isključivo bazira na Kur'anu i sunnetu, iz kojih su se kasnije razvile mnoge islamske nauke i discipline.Prve generacije ovoga ummeta su se naročito...
Akida

Jezičko i terminološko značenje riječi ”džemat”

Piše: Amir Durmić U arapskom jeziku , ova riječ dolazi od glagola ''džemea '', što znači: skupiti, sabrati, sjediniti i slično. (Mu'džem Mekajisil-luga, 1/479). Kaže Ibn Tejmije r.h. : ''Džemat znači jedinstvo, a suprotno njemu je razilaženje, premda je ova riječ postala sinonim za skupinu ljudi koja se okupila (oko...
Akida

Ehlu sunne wel džemat

Piše: Amir DurmićZahvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njega hvalimo i samo  od njega pomoć tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša. Koga On uputi, taj je upućen, a koga On u zabludu odvede niko ga na pravi put ne može uputiti.Svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha i da...
Akida

Početak Allahovog dž.š. stvaranja stvorenja

Piše: Haris Mujić Allah, dž.š., je oduvijek i On nema početka. Sve osim Allaha, dž.š., je stvoreno i ima početak.  Allah, dž.š., je Stvoritelj svega, Održavalac svega, Istinski Vlasnik svega i Vladar nad svime. Allah, dž.š., je davalac života i smrti, davalac svake koristi i štete i davalac svakog dobra...
Akida

Vjerovanje u istinitost Njegovih riječi (obavještenja)

Piše: Haskić Selvedin Kada rob kod sebe postigne ovaj moral moći će savladati svaku sumnju i smutnju koju ubacuju smutljivci u Allahove ajete i Poslanikove hadise, bez obzira dolazile te sumnje od strane muslimanima koji su zapali u novotarije, a koje nisu Allahova čista vjera, ili dolaze od strane nemuslimana...
1 31 32 33
Page 33 of 33
X