Akida

Akida

Nošenje hamajlija

Pripremio: mr. Semir Imamović Kažu u stalnoj komisiji za fetve, na čelu sa Abdulazizom ibn-Bazom, Allah mu se smilovao: ''Dvije su vrste hamajlija: hamlije čiji je sadržaj Kur'an i hamjalije koje sadrže nešto drugo. U prvim generacijama postojala su dva mišljenja oko hamajlija koje sadrže Kur'an:Prvo: mišljenje Ibn-Mesu'da, Ibn-Abbasa, Huzejfe, Ukbeta...
Akida

Kur’anski ajeti o Allahovom dž.š. uzdizanju (‘uluvv)

Pripremio: Ishak Ahmetović Kur'an časni nam na više mjesta spominje i ukazuje na to, da je Allah dž.š. visoko uzdignut iznad svih nebesa i svih nebeskih prostranstava, te da je nepojmljivo shvatiti, da je Allah dž.š. na svakom mjestu, sa svim Svojim bićem, kako smatraju neki.Šejhu-l-Islam ibn Tejmije, Allah mu...
Akida

Pretjerani tekfir nije selefizam

Pripremio:Harmin Suljić  U posljednje vrijeme se želi napraviti uska veza meðu tekfirijama i selefijama meðutim onome ko je na jasnom sam sa sobom i sa Allahovom vjerom poznato je da se ispravna teorija selefizma gradi na stavovima pethodnika od ashaba, ridvanullahu alejhim, i njihovom slijeđenju u ispravnom shvatanju Kur'ana i...
Akida

Opravdanje neznanjem u pitanju nevjerstva

Pripremio: mr. Semir ImamovićRekao je Muhammed ibn Salih el-Usejmin: ''Neznalice, u pitanjima djela koje izvodi iz islama, možemo podijeliti u dvije vrste:a. Oni koji ne ispovijedaju islam, ili ne ispovijedaju nikakvu vjeru, i nije im palo napamet da su postupci koje čine u suprotnosti sa istinom i pravom vjerom. Prema...
Akida

Propis liječenja sihra sihrom

Piše: mr. Safet KuduzovićSihr je jedan od najvećih grijeha kod Uzvišenog Allaha. Stoga nije dozvoljeno muslimanu koji vjeruje u Allah i Sudnji dan baviti se sihrom. Onaj ko se bavi sihrom mora počiniti djelo nevjerstva, jer je nemoguće da njegov sihr bude djelotvoran i da su mu džini na usluzi...
Akida

Od smrti pobjeći i vječnosti se domoći

Piše: Amir Durmić Smrt i rastanak duše od tijela, je fenomen koji je oduvijek zaokupljao ljudsku pažnju. Oni upućeni, Allahovi poslanici i njihovi sljedbenici, znali su, i u to bili čvrsto ubjeðeni, da smrt neće zaobići nijedno stvorenje, bez obzira gdje se ono nalazilo, koliko dugo živjelo ili koliko ono...
Akida

Moj put do istine

Piše: Šejh Muhammed Džemil ZejnoŠejh, Allah ga sačuvao, kaže:Rođen sam u Halebu u Siriji. Kada sam upotpunio svoju desetu godinu upisan sam u privatnu školu gdje sam učio čitanje i pisanje. Nakon toga sam upisan u školu Darul huffaz punih pet godina gdje sam upotpunosti naučio časni Kur'an napamet, hvala...
Akida

Zapreke na putu pokajanja

Piše: Elvedin Pezić: Nakon što smo spomenuli argumente koje ukazuju na neke koristi pokajanja, povratka Milostivom, spomenut ćemo neke zapreke koje su se ispriječile na putu onih koji bi željeli da se pokaju, okrenu novu, čistu stranicu u svom životu. Spomenut ćemo zapreke i načine kako zaobići te zapreke.1-    Jedna...
Akida

Pokajanje-povratak Milostivom

Piše: Elvedin Pezić  Mnogo je faktora koji ukazuju na važnost ove teme i koji su me ponukali da govorim o ovoj temi. Spomenut ćemo neke od njih kako bi svi zajedno bili ubijeðeni u veliku potrebu za govorom na ovu temu. Prvi, možda i najbitniji faktor, je što velik broj...
Akida

Uvjeti tekfira

Piše: mr. Hakija Kanurić Najvažniji uvjeti tekfira su:Da je dotičnoj osobi poznato da je to djelo koje je počinio haram, rekao je Uzvišeni Allah: "A Mi nijedan narod nismo   kaznili dok poslanika nismo poslali." Poslanika koji poučava vjerskim propisima i pojašnjava šta Allah traži od Svojih robova, kako ne bi...
1 29 30 31 32 33 34
Page 31 of 34
X