Akida

Akida

Propis liječenja sihra sihrom

Piše: mr. Safet KuduzovićSihr je jedan od najvećih grijeha kod Uzvišenog Allaha. Stoga nije dozvoljeno muslimanu koji vjeruje u Allah i Sudnji dan baviti se sihrom. Onaj ko se bavi sihrom mora počiniti djelo nevjerstva, jer je nemoguće da njegov sihr bude djelotvoran i da su mu džini na usluzi...
Akida

Od smrti pobjeći i vječnosti se domoći

Piše: Amir Durmić Smrt i rastanak duše od tijela, je fenomen koji je oduvijek zaokupljao ljudsku pažnju. Oni upućeni, Allahovi poslanici i njihovi sljedbenici, znali su, i u to bili čvrsto ubjeðeni, da smrt neće zaobići nijedno stvorenje, bez obzira gdje se ono nalazilo, koliko dugo živjelo ili koliko ono...
Akida

Moj put do istine

Piše: Šejh Muhammed Džemil ZejnoŠejh, Allah ga sačuvao, kaže:Rođen sam u Halebu u Siriji. Kada sam upotpunio svoju desetu godinu upisan sam u privatnu školu gdje sam učio čitanje i pisanje. Nakon toga sam upisan u školu Darul huffaz punih pet godina gdje sam upotpunosti naučio časni Kur'an napamet, hvala...
Akida

Zapreke na putu pokajanja

Piše: Elvedin Pezić: Nakon što smo spomenuli argumente koje ukazuju na neke koristi pokajanja, povratka Milostivom, spomenut ćemo neke zapreke koje su se ispriječile na putu onih koji bi željeli da se pokaju, okrenu novu, čistu stranicu u svom životu. Spomenut ćemo zapreke i načine kako zaobići te zapreke.1-    Jedna...
Akida

Pokajanje-povratak Milostivom

Piše: Elvedin Pezić  Mnogo je faktora koji ukazuju na važnost ove teme i koji su me ponukali da govorim o ovoj temi. Spomenut ćemo neke od njih kako bi svi zajedno bili ubijeðeni u veliku potrebu za govorom na ovu temu. Prvi, možda i najbitniji faktor, je što velik broj...
Akida

Uvjeti tekfira

Piše: mr. Hakija Kanurić Najvažniji uvjeti tekfira su:Da je dotičnoj osobi poznato da je to djelo koje je počinio haram, rekao je Uzvišeni Allah: "A Mi nijedan narod nismo   kaznili dok poslanika nismo poslali." Poslanika koji poučava vjerskim propisima i pojašnjava šta Allah traži od Svojih robova, kako ne bi...
Akida

Načela i pravila tekfira

Piše: mr. Hakija Kanurić Zahvala pripada Allahu Gospodaru svjetova Koji nam je Svoju milost ukazao i na pravi put nas uputio. Donosim salavat i selam na Allahovog roba i odabranog poslanika Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu.Najveći uspjeh kojeg čovjek može ostvariti je...
Akida

Čime nevjernik postaje musliman

Piše: mr. Safet KuduzovićUzvišeni Allah je naredio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da poziva ljude u islam, da ih poziva u obažavanje Uzvišenog Stvoritelja, Jednog Jedinog. Tako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozivao ljude da posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed, sallallahu alejhi ve...
Akida

Čovjekova uloga i zadaća na Zemlji

Piše: Emir DemirAllah, Subhanehu ve Te'ala, stvorio je čovjeka zbog određenog cilja, funkcije i potvrðenog zadatka. Podredio mu je sve ne Zemlji u vidu mora, rijeka, vjetrova, kiša, brda, dolina, flore, faune i drugih Allahovih stvorenja na Njegovoj zemlji. Nadahnuo ga je da otkrije neke zakonitosti prirode i pravila života...
Akida

Iskrivljivanje fitre (prirodne urođenosti)

Piše: Emir Demir Kada se prirodna urođenost/fitra iskrivila kod većine ljudi i kada „...ali je čovjek, više nego iko, spreman raspravljati.“ (El-Kehf, 54), šejtan je ljudima uljepšao njihova loša djela i pomiješao im istinu sa neistinom. Nadahnuo ih je neispravnim pretpostavkama kako bi se raspravljali i branili neistinu: „A nevjernici...
1 29 30 31 32 33
Page 31 of 33
X