Ahlak

Ahlak

Šukr (zahvalnost) Allahu

Piše: Abdulvaris RiboNema sumnje da je Uzvišeni Allah čovjeka obasuo mnogobrojnim blagodatima što naglašava i kur'anski ajet: «A ako bi Allahove blagodati brojali, ne bi ih mogli pobrojati.» Zauzvrat Uzvišeni Allah od nas traži da te blagodati koristimo kako treba i što je najvažnije – traži da Mu na njima...
Ahlak

Kako zadobiti naklonost ljudi

Priredio: Smail L. HandžićSvako ko je spoznao važnost pozivanja u Allahovu vjeru i ko je osjetio njenu nasušnu potrebu unutar društvene zajednice u kojoj egzistira, trebalo bi da poznaje neophodna pravila kojih bi se trebalo pridržavati i praktično ih sprovoditi u sklopu naše komunikacije sa ljudima, a sve kako bi...
Ahlak

Sine, ja sam ipak tvoja mati

Piše: Harmin SuljićNakon dugog izbjegavanja i odugovlačenja, sine, tvoja jadna mati ti šalje ovo pismo. Napisala ga je u više navrata jer su je suze prekidale. Ali, zaustavila je suze, a srce joj je zadrhtalo pa je napisala: Sine moj, nakon ovog dugog života vidim da si odrastao čovjek savršenog...
Ahlak

”A tebe smo, Muhammede, samo kao milost svjetovima poslali”

Priredio: Sead ef. Jasavić Neka je neizmjerna hvala Allahu, dž.š., Koji je Muhammeda, s.a.v.s., kao milost svjetovima i svim ljudima poslao! Neka Mu je hvala što nam je uputio obveseljivača i opominjača! Neka Mu je hvala što mu je Furkan dao i Kur'an objavio, u kojem je pojašnjenje za sve...
Ahlak

Vrijeme moralne krize

Piše: Abdulvaris Ribo U povijesti svoga postojanja ljudski rod i ljudska društva proživljavali su razne krize: ekonomske, političke, socijalne i mnoge druge, ali te krize bile su vremenski ograničene i relativno su brzo prevazilažene, pa je čovječanstvo na tom planu moglo da nastavi dalje i da napreduje. Meðutim, danas je...
Ahlak

Naši učenjaci su naše zvijezde vodilje

Piše: Smail L. HandžićU posljednje vrijeme je sve jasnije i otvorenije primjetno postojanje, ali i promicanje, zabludjelih ideja tekfira (proglašavanje ljudi nevjernicima) meðu muslimanskim masama. O štetnosti i zabludjelosti tog pravca se, doduše jednim malim djelom, ali ipak govorilo i upozoravalo, jer nije svakom da se igra sa tim krupnim...
Ahlak

Dug jezik

Priredila: Ummu Muhammed Činjenica je da većinu današnjih sijela sasvim sigurno možemo opisati kao sijela ogovaranja, potvaranja, rekla-kazala. Ako uporedimo današnja sijela sa sijelima naših dobrih prethodnika, vidjet ćemo da je razlika meðu njima kao razlika izmeðu dana i noći. Zašto je dug jezik teško skratiti i ima li za to...
Ahlak

Između isposništva i razvrata

Piše: Amir DurmićMnogo je načina na koje čovjek može zalutati sa Pravoga puta i krenuti putem laži i zablude.  Put istine je jedan, a putevi zablude mnogobrojni. Zato Kur'an, kada u bilo kojem kontekstu govori o Allahovom putu, ili putu istine i spasa, skoro uvijek koristi jedninu, a kada spominje...
Ahlak

O Božiji Poslaniče, dozvoli mi blud!

Piše: Osman Smajlović, ASUQ (Asocijacija studenata "Ummul Qura")Analiziramo li stanje i atmosferu u kojoj žive današnje generacije muslimana, uvidjet ćemo da postoji zaista velika potreba za ispravnim islamskim odgojem, podučavanjem i savjetovanjem kako djece tako i odraslih, kako bi se u njima razvijala naklonost prema moralnosti i odvratnost prema razvratu....
Ahlak

Stidimo li se?

Piše: Ahmedina PurkovićDanašnje vrijeme karakterizira sve izraženiji nemoral i prisustvo mnogih poroka koji se konstantno šire u društvu i svakodnevno uzimaju svoj danak kako meðu muškarcima tako i meðu ženama, dovodeći ih do moralne dekadence.  Prva faza ovog moralnog posrnuća, koja je danas naročito izražena meðu ženama, jeste – gubitak ...
1 14 15 16 17 18
Page 16 of 18
X