Ahlak

Ahlak

Poniznost i skromnost

Priredio: Sead ef. JasavićAllah, dž.š., je Onaj Koji je velik i veličanstven, i isto to želi i Svojim robovima i onima koji Ga prihvataju za svoga Gospodara, tj. da i oni budu velikani i cijenjene osobe, ali sve do granica kada se ta veličina neće pretvoriti u umišljenost, oholjenje nad...
Ahlak

Trebamo li sakriti mahanu brata muslimana?

Priredio: Sead ef. JasavićDruštvo kojim vlada čistoća je ono društvo kojim kruže samo lijepe i čedne vijesti i lijepe priče, dok oni koji rade odreðene grijehe, skriveno i u tajnosti, ostaju u tom stanju prikriveni Allahovim dž.š., zastorom sve dok ne doðu tewbe i dok se ne pokaju, a i...
Ahlak

Sabur – strpljivost

Priredio: Suad DrpljaninZa svaku nedaću koja zadesi čovjeka, Allah, dželle šanuhu, dao je i lijek, vrlo jednostavan i vrlo važan – SABUR, STRPLJIVOST. Saburom treba da se naoruža svaki vjernik, a posebno onaj koji želi druge ljudi pozivati u Allahovu, dželle šanuhu, vjeru.Definicija saburaJezički, riječ sabur označava strpljivost, izdržljivost, ustrajnost,...
Ahlak

Dobro čuvaj svoj jezik pobro!

Priredio: Sead ef. Jasavić Svaðe nastaju na sve strane, fitne i smutnje takoðer, gubi se obilno vrijeme... a kada se zaðe u suštinu svih tih problema i njihov izvor naćićemo da je prva žeravica i prva žiška koja je potpirila i potpalila sve te probleme samo jedna loša riječ ili...
Ahlak

Nada u Allahovu milost

Piše: Mr. Safet KuduzovićJedno od akaidskih pravila koja su predmet jednoglasnog stava kod učenjaka ehli-sunneta jeste pravilo: "Vjernik živi izmeðu straha i nade". Kada bi dominirala jedna od dvije komponente, tada bi ili nestalo nade u Allahovu milost, što neminovno vodi ka ostavljanju djela, ili bi bila beskrajna i varljiva...
Ahlak

Djela kojima Allah briše grijehe

Priredio: Sadik TurkovićKaže Allah Uzvišeni: "Reci: 'O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.'" (Zumer, 53.)Iskreno pokajanje (tevba)Kaže Uzvišeni Allah: "O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da...
Ahlak

Vrijednost selama i naredba da se drugima naziva

Piše: Abdulvaris RiboKaže Uzvišeni Allah: «Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite ili uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti.» (En-Nisa, 86.) Bilježe Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Amra ibnul-Asa, radijallahu anhuma, da je neki čovjek upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: «Koji islam je najbolji?», a...
Ahlak

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao suprug

Piše: šejh Husejn b. Kasim el-Kutejš      Preveo: Mithad R. ćeman, student Medinskog univerzitetaHvala Allahu, Velikom, Dobročinitelju, Milostivom, Koji je učinio dobročinstvo prema ženama sastavnim dijelom vjere, pa kaže: "S njima (ženama) lijepo živite." (En-Nisa, 19.) Svjedočim da nema istinskog božanstva osim Allaha, Jedinog, Koji nema sudruga, Koji kaže: "(žene) velikodušno...
Ahlak

Dijalog sa suzom

Piše: Ummu Muaz Smajlović, Ummul-Qura, Mekka MukkeremaJednog dana zaplakao sam zbog mnoštva grijeha. Suza koja kanu iz moga oka reče mi: "Šta ti je, o Allahov robe?" "Ko si ti?", upitao sam. "Ja sam tvoja suza", odgovori mi. "Šta je uzrokovalo da potečeš?", upitah je."Temperatura tvoga srca!’’, odgovori suza. "Temperatura...
Ahlak

Umijeće spajanja srca

Prevela i prilagodila: Ehlimana HardaušNa umijeće spajanja srca ukazao nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tokom svoje poslaničke misije, a takoðer i oni koji su odgajani pod njegovim budnim okom i oni koji su nakon njih slijedili njihov put u tome. Navest ćemo nekoliko načela na kojim počiva...
1 13 14 15 16 17 18
Page 15 of 18