Fikh

Boravak džunupa u mesdžidu

773views

Priredio: Mr. Emir Demir
Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,: „Ne dozvoljavam da u mesdžidu boravi žena u menstruaciji, a ni džunup.“ (Ebu Davud, a Ibn Huzejme kaže da je sahih)

Koristi hadisa:
•    Zabranjeno je ženi, koja ima menstruaciju ili je u postporođajnom ciklusu (nifas), boraviti u džamiji. Zabrana je općenita, svejedno postojala bojazan da će se mesdžid zaprljati ili ne. Ovo je pravac većine islamskih učenjaka.
•    Zabranjeno je džunupu da boravi u mesdžidu, ali  većina učenjaka smatra da može proći kroz mesdžid, jer Uzvišeni kaže: „A ni kao džunupi, osim u prolazu, sve dok se ne okupate.“
•    Ibn Kudame u El-Mugniju kaže da dozvola prolaska kroz mesdžid za ovakve kategorije biva radi potrebe uzimanja ili ostavljanja nečega. Ovo je pravac Malika, Šafije, Ibn Mes’uda, Ibn Abbasa, Ibn El-Musejjiba, Ibn Džubejra i El-Hasana.
•    Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Aiši: „Dodaj mi prostirku iz mesdžida.“ Rekla je: „Ja sam u hajzu.“ Reče: „Tvoj hajz nije u tvojoj ruci.“ (Muslim) Od Džabira se prenosi: „Neko od nas bi prolazio kroz mesdžid dok je bio u džunupluku.“

– Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: „ Ja i Allahov Poslanik , sallallahu alejhi ve sellem, uzimali bi smo vodu prilikom kupanja od džunupluka iz jedne posude, tako da bi naizmjenično crpali vodu.“ (Muttefekun alejhi) U Ibn Hibbanovoj verziji stoji: „Naše ruke bi se dodirivale crpajući vodu.“

Koristi hadisa:
•    Obaveza je i muškarcu i ženi da se okupaju od džunupluka.
•    Zajedničko uzimanje vode iz jedne posude ne utječe na čistoću vode.
•    Voda ne gubi čistoću ukoliko džunup u nju stavi svoju ruku, već i dalje ostaje čista.
•    Dozvoljeno je da se supružnici gledaju razgolićeni, a dokaz tome je također: „i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali osim od žena svojih ili od onih koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju.”  (El-Me’aridž, 29)
•    Pohvalnost štednje vode. Zato su se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegova supruga kupali se iz jedne posude.
•    Lijepo ophođenje Poslanika , sallallahu alejhi ve sellem, prema svojoj porodici.
•    Vrijednost Aiše, radijallahu anha, koja je ovom Ummetu prenijela mnoštvo propisa vezanih za intimu Poslanika , sallallahu alejhi ve sellem, koja se tiče i njegovog Ummeta.

– Od Ebu Hurejera, radijallahu nahu, prenosi se da je Allahov Poslanik , sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ispod svake dlake je džunupluk, pa zato dobro operite kosu i očistite kožu.“ (Ebu Davud i Et-Tirmizi, koji kažu da je hadis slab; te Ahmed od Aiše, a u toj predaji je nepoznati prenosilac)

Koristi hadisa:
•    Obaveza kupanja od džunupluka, jer sa velikim hadesom ibadeti nisu ispravni.
•    Obaveza da se cijelo tijelo pređe vodom, tj. da voda dođe do svakog dijela njegove površine.
•    Pošto je strast došla do svakog dijela tijela prilikom odnosa, potrebno je i da voda prilikom otklanjanja velikog hadesa dođe do svih tih dijelova.
•    Obaveza natapanja korijena kose i površine kože.
•    Obaveza čišćenja kože.
•    Učenjaci su rekli: Obaveza je onome ko se kupa od džunupluka da dobro provjeri da li je voda došla do svih dijelova tijela (bez vesvese), kao što su pupak, korijen kose, uši, pazuh, unutrašnjost butina I koljena… Dovoljeno je imati preovladavajuće mišljenje da je kupanje upotpunjeno.

(Komentar Bulugul-Merama)