Kur'an

Bonton i adabi druženja s Kur’anom

577pregledi
Preveo: Sead ef. Jasavić

Ne dodiruje ga osim čisti. Ne uči ga osim čisti. Očistiti usta prije njegova učenja. Lijepo se obući prije njegova učenja. Okrenuti se prema kibli prilikom njegova učenja. Zatražiti utočišta od prokletog šejtana prije učenja Kur’ana. Osamiti se prilikom učenja Kur’ana kako nas drugi ne bi ometali pri njegovom učenju.

    * Učiti Kur’an lijepo, polako i odmjereno.
    * Razmišljati o značenjima ajeta prilikom njihova učenja.
    * Ako se naiđe na ajete nagrada i milosti – onda ćemo se zamoliti Allahu dž.š., za njih, a ako naiđemo na ajete prijetnji i kazni – zamolićemo Allaha dž.š., da nas poštedi njih.
    * Ako se naiðe na odreðene kur’anske primjere pokušati ih zamisliti.
    * Obratiti pažnju na čuda o kojima Kur’an govori.
    * Svakome harfu-slovu dati njegova hakka.
    * Kada završimo s čitanjem Kur’ana trebamo Allahu dž.š., posvjedočiti istinitost kur’anskih riječi, kao i to da je Muhammed s.a.w.s., dostavio svoju poslanicu.
    * Ne mješati ajete iz raznih sura prilikom učenja Kur’ana, već učiti suru po suru.
    * Mushaf ne ostavljati otvorenim ako se završilo s učenjem Kur’ana.
    * Ne stavljati druge knjige na mushaf, već njega uvjek držati iznad svega ostalog.
    * Prilikom učenja Kur’ana, ne stavljati mushaf na zemlju, već ili na svoje krilo ili na neki stalak.
    * Ne brisati kur’anske ajete sa table pljuvačkom već vodom, i paziti gdje se ta voda odliva!
    * Ne umotavati druge knjige u pohabane listove mushafa!
    * Ne propustiti jednog dana a da se ne gleda u Mushaf jer i oko ima svoga hakka u Kur’anu.
    * Ne povezivati odreðene situacije iz života sa odreðenim kur’anskim ajetima izuzev ako postoji dokaz za takvo postupanje.
    * Ne izvoditi grimase prilikom učenja Kur’ana.
    * Prilikom učenja Kur’ana ne koristiti melodije koje su specifične za pjevače ili za popove i rabine.
    * Ako ga prepisujemo pisati ga čitko i krupno.
    * Međusobno se ne nadvikivati pri učenju Kur’ana.
    * Ne raspravljati se i ne svaðati se prilikom upotrebe različitih kur’anskih kira’eta.
    * Ne učiti Kur’an na pijacama i besposličarskim mjestima.
    * Ne ležati na mushafu, ne naslanjati se na njega, i ne bacati ga drugome prilikom dodavanja.
    * Ne praviti minijaturne mushafe.
    * Ne upotrebljavati riječ džamijica niti mushafčić.
    * Ne mješati s kur’anskim ajetima ono što nije od njih.
   *Ne ukrašavati zlatom mushafe niti ispisivati kur’anske ajete zlatom kako se ne bi dunjalučki ukrasi miješali sa njime.
    * Ne ispisivati kur’anske ajete po zemlji niti po zidovima kao što je to slučaj u nekim današnjim džamijama.
    * Ako se Kur’an proučio na vodu radi lijeka tu vodu, nakon upotrebe, ne prosipati na nečista mjesta, već će se prosuti uz’ neki zid ili stablo daleko od mjesta gdje bi ljudi to gazili ili će se iskopati neka rupa pa će se u nju prosuti ili će se ta voda u rijeku prosuti.
    * Kad god završimo s hatmom Kur’ana odmah treba otpočeti učenje Kur’ana iz početka makar i prvih pet ajeta, kako se učenje Kur’ana ne bi nikada prekidalo.
    * Kada se završi hatma Kur’ana, lijepo je okupiti svoju familiju i bližnje, i proučiti dovu, zbog toga što se Allahova dž.š., milost spušta prilikom zaklapanja učenja Kur’ana.
    * Ne ulaziti sa “te’avizima” tj. kur’anskim ajetima i zapisima protivu sihra i uroka, u zahod i wc, izuzev ako su dobro umotani u kožu ili u srebrni okvir, što će se smatrati isto kao da su ti ajeti u tvojim prsima.
    * Dozvoljeno je ispisati kur’anske ajete za’aferanom po nekoj posudi, na što će se naliti vode i tu vodu ispiti ili se njome okupati radi lijeka od sihra i uroka.

Preuzeto iz djela: Tefsirul-Kurtubi, 1/60.

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 13 Listopad 2008 19:00