PITANJA I ODGOVORI

Boji se da njegov abdest neće biti ispravan ukoliko potre mesh po čarapama…

457views

Pitanje: Kakav status ima čovjek koji uvijek prilikom uzimanja abdesta skine čarape i opere noge? To čini bojeći se da njegov abdest neće biti ispravan ukoliko potre po čarapama.

Odgovor: To nije u skladu sa sunnetom i u tome je poistovjećivanje sa šiijama rafidijama, koji ne dozvoljavaju potiranje po mestvama. Jednom prilikom, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, htio je uzeti abdest, pa je el-Mugira b. Šu’ba krenuo skinuti Poslanikove mestve, te mu je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka ih! Obuo sam ih nakon što sam uzeo abdest opravši noge”, a zatim je učinio mesh po njima. (el-Buhari, 206, i Muslim, 79 i 274)

Šejh Muhammed b. Usejmin