Aktuelno

Bitka idejama-a ne mecima

389pregledi
Prijevod: crnileptir
 
Ovisnost Bushove administracije o njenoj vojnoj sili u borbi protiv terora je zatajila i nije postigla rezultate, teško narušivši globalnu sliku o Americi, zaključuje se u izvještaju ugledne američke organizacije Centra za strategijske i meðunarodne studije.
„Uprkos predominancije sirove američke snage, postoje ograničenja u njenoj efektivnosti u rješavanju glavnih vanjskopolitičkih izazova sa kojima se SAD susreće danas“ stoji u izvještaju Centra za stretegijske i meðunarodne studije. (CSIS)

Takoðe u izvještaju stoji da su napadi 11.septembra prouzrokovali da SAD postane prestrašena i bijesna nacija. „ Reagovali smo na način koji je uzbunio cijeli svijet… oslonili smo se na sirovu vojnu snagu u borbi protiv terorista i nasilnih ekstremista.“ Nakon ovih terorističkih napada, SAD je izvršila invaziju na Afganistan da bi srušili sa vlasti vladajuće Talibane i uništili  Al Kaidu.
Dvije godine kasnije, izvršili su invaziju i okupirali Irak zbog tvrdnji o posjedovanju oružja za masovno uništenje i veza sa Al Kaidom- što se pokazalo lažima.
„Mnogi Amerikanci su izgubili vjeru u vladinu sposobnost da se prilagodi i radi efektivno u današnjem svijetu“ stoji u izvještaju CSIS-a.
Nedavna anketa je pokazala da američka javnost gubi povjerenje u vanjsku politiku Bushove administracije i da sumnja da im je rečena istina o Iraku i Afganistanu.
„ Ovaj osjećaj o nebrižnoj, neučinkovitoj američkoj vladi još je više raširen vani meðu neameričkim graðanima“ stoji u izvještaju ovoga centra, koji vrši strateška planiranja za vladu, kroz vršenje istraživanja i pravljenja nalizi, te razvijanja političkih inicijativa u budućnosti.

„Američki imidž i uticaj su u opadanju širom svijeta…Američki ugled, status i uticaj su na najnižim mogućim granama- najvjerovatnije će tonuti još dublje.
Nedavno istraživanje Pew Research Center-a, koje je stacionirano u Washingtonu, došlo je do rezultata da je slika Amerike ozbiljno narušena širom svijeta, čak i meðu saveznicima, sa vanjskom politikom i ratovima u Iraku i Afganistanu koji su na vrhu faktora sa kojima je SAD razočarala svijet.

CSIS traži od američke administracije da obnovi svoje opredjeljenje i obvezu prema meðunarodnim ugovorima i institucijama.
„SAD ne smije imati duple standarde u uslovima poštovanja meðunarodnih zakonskih normi. Slika zlostavljanja zatvorenika u Abu Ghraibu… je pravi primjer ovih duplih standarda.“
Ovaj ugledni centar traži od vlade da prestanu pokazivati mišiće i da krenu u osvajanje srca u umova u svojoj bici protiv terorizma.
„Na kraju, ovo je bitka koja se može dobiti samo idejama-a ne mecima“ stoji u izvještaju.
Kao u Hladnom ratu, mi ćemo prevladati kada svijet izabere šanse i prilike koje mi nudimo i branimo, od očaja koji nude naši neprijatelji.“
CSIS je pozvao idućeg američkog predsjednika da postavi novi smjer prema pametnijoj vanjskoj politici koja je balansirati izmeðu „tvrde“ i „meke“ sile
„Amerika mora oživiti svoju sposobnost da inspirira i ubijedi a ne samo da se oslanja na čistu vojnu snagu.“
„SAD mora postati pametnija sila tako što će ponovo više investirati i globalno dobro – obezbjeðujući stvari koje ljudi i vlade u svim dijelovima svijeta nebi bili u mogućnosti imati da nije američkog voðstva“ stoji u izvještaju.
„ Dopunjavajući američku vojnu i ekonomsku moć sa većim investicijama u „mekoj“ sili, Amerika može izgraditi okvir koji će joj pomoći da napadne globalne izazove.“

 
(Islamonline.net)
 
Prvi put objavljeno: Petak, 09 Studeni 2007 01:05