Hutbe

Biti mu’min u novoj 1429. hidžretskoj godini

526pregledi
Hatib: Nezim Halilović  Muderris

Braćo i sestre u islamu! Danas, 02. muharrema 1429. h., što odgovara 11. januaru 2008. godine, govorim na temu «Biti mu’min (vjernik) u Novoj 1429. hidžretskoj godini!» Braćo i sestre! Budimo zahvalni Uzvišenom Allahu na mnogobrojnim blagodatima, kojima nas je obasuo, bez našeg truda i zasluge, a posebnu Mu budimo zahvalni na blagodati islama i imana! Od Njega, s.w.t., tražimo milost i oprost i pripremajmo se za Dan polaganja računa! Ne zaboravimo da smo svi mi samo obični smrtnici, koji će jednoga dana morati ostaviti sva dunjalučka dobra i vratiti se svome Gospodaru! čuvajmo vrijeme kao Allahovu, dž.š., blagodat i izvršavajmo preuzete obaveze!

Gospodar Svjetova u prvom dijelu 36. ajeta Sure Et-Tevbe, govoreći o vremenu kaže:    
“Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite!..” (Suretu Et-Tevbe: 36)
Prema citiranom ajetu, Allahova, dž.š., je odredba da je danom stvaranja nebesa i Zemlje, odlučio da se vrijeme računa sa dvanaest mjeseci, meðu kojima je posebnu počast dao za četiri “Sveta mjeseca” (Ešhuri-Hurum). Gospodar svjetova nas podsjeća da je Njegova naredba da se grijesi u ta četiri mjeseca ne smiju činiti.
Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji bilježi imam Buharija, a prenosi Ebu Bekre, r.a., pojašnjava koja su to četiri sveta mjeseca:
 
Prenosi Ebu Bekre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Vrijeme kruži, kao i onoga dana kada je Allah stvorio nebesa i Zemlju. Godina ima dvanaest mjeseci, od čega su četiri sveta; tri, jedan za drugim: zu-l-ka’de, zu-l-hidždže i muharrem i redžeb, koji je izmeðu džumade-l-uhra i ša’bana!” (Buharija)
Ibn Abbas, r.a., smatra da je Allah, dž.š., dao za ova četiri mjeseca posebno mjesto, time što se grijesi u njima uvećavaju, ali takoðe i dobra djela. Zbog toga u ovim mjesecima treba paziti na svoja djela.
Kaže Allah, dž.š., u 189. ajetu Sure El-Bekare:

«Pitaju te o mlaðacima. Reci: “Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadžiluk. Ne iskazuje se čestitost u tome da sa stražnje strane u kuće ulazite, nego je čestitost u tome da se Allaha bojite, da biste postigli ono što želite.» (Suretu El-Bekare: 189)
 Mlaðaci su bez sumnje najbolji način računanja vremena, jer oni daju vizuelnu potvrdu vremena i po njima se označava izlazak iz starog u novi mjesec. Viðenje mlaðaka je u ranijem periodu bilo okom, dok je posljednjih desetljeća napretkom nauke moguće unaprijed odrediti pojavljivanje mlaðaka i njegovo pojavljivanje pratiti savremenim pomagalima.
 Odluka o računanju vremena po islamskom kalendaru je donešena u vrijeme Omera ibn El-Hattaba, r.a., 3. ili 4. godine Omerovog, r.a., hilafeta, kada mu je Musa El-Eša’ari napisao da im dolaze dopisi na kojima nema datuma, pa da on kao halifa preduzme nešto na tom planu. Omer, r.a., je konsultirao ashabe. Neki od njih su predložili da vrijeme računaju po trajanju vladavine nekon od halifa, kao što to čine neki narodi. Neki su kazali da se vrijeme računa po kršćanskom kalendaru. Neki su kazali da vrijeme računaju po roðenju Muhammeda, s.a.v.s.,. Neki su predložili da se vrijeme računa po poslanstvu Muhammeda, s.a.v.s., dok su neki ashabi predložili da to bude Hidžra, što je Omer, r.a., i prihvatio govoreći: «Neka to bude hidžra, jer je ona razlučila istinu od neistine!»
Sa ovim prijedlogom su se složili i prisutni ashabi, a potom je nastupila rasprava, od kojeg mjeseca da se počne računati vrijeme. Bilo je mišljenja da to bude: 1) ramazan, jer je on mjesec posta i Kur’ana, 2) rebiu-l-evvel, jer je u njemu Poslanik, s.a.v.s., roðen i u njemu je došao u Medinu, 3) muharrem, kao jedan od Ešhuri-Huruma.
Na kraju su se saglasili Omer, r.a., Osman, r.a., i Alija, r.a., da to bude mjesec muharrem, jer pored toga što je od Ešhuri-Huruma (Svetih mjeseci) dolazi odmah nakon mjeseca zu-l-hidždže u kojem muslimani obavljaju hadž kojim se upotpunjuje graðevina islama. U muharremu su se ashabi zavjetovali Poslaniku, s.a.v.s., na vjernost, a i sama odluka za Hidžru je donešena upravo u ovom mjesecu. Tako je odlučeno da mjesec muharrem bude prvi mjesec hidžretske godine. Žalosno je da o hidžretskom računanju vremena veliki broj muslimana danas ne zna ništa, pa čak ne znaju ni nabrojati hidžretske mjesece.
 Braćo i sestre! Najgori su ljudi koje je Allah, dž.š., počastio dugim životom, a oni u tom svom životu griješe i izazivaju Allahovu, dž.š., srdžbu. Da ne bi i mi bili u toj kategoriji, provodimo svoje živote u iskrenom robovanju Allahu, dž.š., i pripremanju za Dan polaganja računa, izmirujući naše obaveze prema: Allahu, dž.š., sebi, roditeljima, porodicama, rodbini i svim muslimanima! Posebno vodimo računao svojim potomcima, jer ćemo za njih biti pitani na Sudnjem danu!
 Svaku novu muslimansku godinu, pa i ovu iskoristimo u iskrenijem robovanju Allahu, dž.š., i izvršavanju naših obaveza, čineći iskrenu tevbu za ono što smo učinili od grijeha u proteklom periodu. Svaka naredna godina je godina u kojoj smo bliže našim kaburima, a dalje od naših dunjalučkih dvoraca i u kojoj nam je ostalo manje rizka i prava na korištenje dunjalučkih dobara. Imajmo na umu da će nam Azrail, melek smrti, možda doći kada mu se najmanje budemo nadali! Zato se pripremajmo za polaganje računa, činjenjem dobrih djela, izbjegavanjem svega onoga što je haram, pokuðeno ili sumnjivo i ne približavajmo se Allahovim, dž.š., granicama (hududima)!
O vrijednosti posta mjeseca muharrema, kao i obavljanja noćnog namaza, govori slijedeći hadis:

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najbolji post poslije ramazana je post mjeseca muharrema, a najbolji namaz poslije farz namaza je noćni namaz!” (Muslim)
Braćo i sestre! Neka ova godina bude godina odluke da ćemo u njoj iskreno robovati svome Gospodaru i nećemo se bojati prijekora prijekornika! Neka ona bude godinom uspravljanja ummeta i vraćanja njegova ponosa i časti!!!
Molim Allaha, dž.š., da nas učvrsti na putu islama, da nam pomogne da sačuvamo svjetlo islama, da nas ne iskuša sa nasiljem nasilnih vladara i ne iskuša nas sa onim što nećemo moći podnijeti, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!Sarajevo: 02. muharrem 1429.h.     11. januar 2008.g.      
Hutba: Džamija «Kralj Fahd»
Nezim Halilović  Muderris

Prvi put objavljeno: petak, 11 Siječanj 2008 03:46