Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/wp-content/themes/bingo/templates/template_single_post.php on line 1022
Alimi

Biografija šejha Umera b. Muhammeda Fulateha (1345. – 1419. h.g.)

444pregledi
Priredio: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerziteta.  

Uvaženi šejh Umer b. Muhammed b. Muhammed Bekr Fulateh ili El-Fulani, nazvan po afričkom plemenu El-Fulan, rođen je u Medini 1345. h.g., gdje je rano počeo sa učenjem i hifzom Kur’ana, da bi 1351. upisao školu šerijatskih znanosti u kojoj stječe diplomu hafiza Kur’ana 1359. h.g., a diplomu osnovne škole dobija 1363. h.g. Diplomu visokoškolskog obrazovanja sa Darul-hadisa u Medini dobija 1367. h.g.

 
Stjecao je znanje od mnogobrojnih šejhova prisutnih u Medini i u mesdžidu Allahovog Poslanika od kojih su:
– šejh Salih Ez-Zugejbi,
– šejh Muhammed el-Hafiz Musa,
– šejh Abdur-Rahman el-Afriki, čijom je sestrom bio oženjen,
– šejh Muhammed Bekr el-Fulani,
– šejh Muhammed Ali el-Harkani, i mnogi drugi.

Određene idžazetname dobio je od sljedećih šejhova:
– šejh Abdur-Rahman el-Afriki,
– šejh Muhammed Ibrahim el-Huteni,
– šejh Abdullah b. Hasan Alu Šejh.

 
Tokom svog života obavljao je dužnost profesora i akademskog radnika u mnogim visokoškolskim ustanovama. Bio je profesor u Darul-hadisu u Medini da bi zatim obnašao funkciju zamjenika direktora ove ustanove, a 1377. h.g. preuzima funkciju direktora.
1386. h.g. postaje asistent na Islamskom univerzitetu u Medini, a do 1404. biva pomoćni profesor, da bi te godine bio primljen kao stalni profesor na Fakultetu hadisa časnog i kao predsjedavajući komisije za misionarstvo pri Islamskom univerzitetu u Medini, a ujedno postaje predavač u Poslanikovoj džamiji.
Također je bio član za nadgledanje Poslanikove džamije sve do 1415.
Zatim postaje direktor Instituta za očuvanje sunneta i sire Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, (Merkezu hidmetis-sunneti ves-siretin-nebevijeti) od 1406. do 1410.
Još od 1384. prisustvuje mnogobrojnim naučnim susretima i seminarima kao i mnogobrojnim misionarskim turnejama u više arapskih država, u udaljenim mjestima i naseljima.
Umro je 29. zul-ka’deta 1419. h.g.

Biografija šejha Umera b. Hasana Fulateha
(1364. h.g. – )

Studenti i svi oni koji se interesuju za ulemu zemlje dvaju harema često padnu u nedoumicu i grešku kada se spomene šejh Umer Fulateh. Ono što je karakteristično za ovo ime jeste da ga dijele dvojica uvaženih učenjaka koji su živjeli i radili u gradu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pošto smo priredili biografiju starijeg, navest ćemo osnovne podatke i o mlađem šejhu koji nosi ovo ime.

Šejh Umer b. Hasan b. Usman Muhammed Fulateh, nazvan po plemenu El-Fulan koji su rasprostranjeni na afričkom kontinentu, rođen je u Medini 1364. h.g./1945. u kojoj je najprije počeo sa učenjem Kur’ana časnog u džamiji Allahovog Poslanika, dok je srednju školu završio 1382. pri Naučnom institutu (El-Mahedul-ilmi) u Medini.

Završio je Fakultet islamskog prava pri Mekkanskom univerzitetu 1386., a na istom univerzitetu dobija zvanje magistra 1392., dok je doktorat odbranio 1397. na Univerzitetu El-Azhar u Kairu na Odjelu za sunnet i hadis.

Uporedo sa studijama prisustvovao je naučnim predavanjima u Mekki i Medini pred tadašnjim istaknutim alimima poput:
– šejha Umera b. Muhammeda Fulateha,
– šejha Hammada el-Ensarija,
– šejha Abdul-Aziza b. Baza,
– šejha Abdullaha b. Muhammeda b. Humejda, i mnogim drugim učenjacima od kojih je dobio idžazetname.

Tokom svog života obnašao je sljedeće dužnosti:
– 1386. do 1392. profesor u srednjoj školi,
– 1390. do 1397. predavač na Fakultetu islamskog prava u Mekki,
– 1398. – 1400. glavni profesor za Odjel islamskog prava,
– 1401. predsjednik Odjela za arapski jezik i islamske znanosti na Pedagoškom fakultetu u Medini, odjel Univerziteta Kralj Abdul-Aziz,
– 1401. – 1402. prodekan fakulteta,
– 1402. – 1405. dekan fakulteta,
– 1398. – 1400. predavač u svetom hramu Mekke,
– 1401. do današnjih dana je predavač u svetom hramu Medine.

Ujedno je učestvovao na mnogobrojnim skupovima i seminarima te držao mnogobrojna predavanja na televiziji i radiju. Također je učestvovao na mnogobrojnim seminarima Rabite ‘alim Islamijje (Organizacija islamske konferencije) u mnogim arapskim državama.

Pored navedenog, šejh je učestvovao u mnogobrojnim društveno-korisnim aktivnostima kao član određenih odbora i vijeća od kojih su:
– Društveno-korisna zajednica pri Medini Munevveri, član vijeća i zastupnik centra općine Hizam,
– Društveno-korisna zajednica za učenje Kur’ani-kerima, član vijeća,
– Član misionarskog vijeća pri Svjetskoj islamskoj organizaciji Igasa,
– Član stalne komisije za planiranje pri Univerzitetu Kralj Abdul-Aziz.

Još uvijek živi u Medini gdje svakodnevno drži predavanje u Poslanikovoj džamiji.