Alimi

Biografija šejha Sefera Havalija

769pregledi
Priredio: Mithad R. Ćeman

Doktor Sefer b. Abdur-Rahman el-Havali el-Gamedi, uvaženi učenjak, roðen je u Havalu, selu Sinan u pokrajni El-Baha, 1375. h.g. / 1955. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u svom rodnom mjestu. Poslije završene srednje škole putuje u Medinu gdje upisuje i završava Fakultet šerijata pri Islamskom univerzitetu u Medini.

Poslije fakulteta Medinski univerzitet ga šalje na dalje studije na Univerzitet ”Kralj Abdul-Aziz” (sadašnji Ummul-Kurra) u Mekki da bi nastavio školovanje iz oblasti akide i savremenih ideoloških pravaca. Magistrira na temu “El-‘almanijetu ve eseruha filhajatil-islamijeti – Sekularizam i njegov utjecaj na islamsko društvo”, a rad je dobio najveće ocjene i preporučen je za štampu od strane Univerziteta.

Pod nadzorom šejha Muhammeda Kutba, kao mentora, doktorira na temu “Zahiretul-‘irdžai fil-fikril-islamij – Fenomen irdža’ u islamskoj misli”. U Komisiju za odbranu disertacije nalazio se, izmeðu ostalih, i šejh Abdul-Aziz el-Kari, uvaženi učenjak Medine.

Zbog otvorene kritike novonastalih problema u Saudiji i javnog govora o zapadno-američkim zavjerama protiv muslimana, šejh je bio zatvoren od 1415. h.g. do 1420. h.g.

Njegovi šejhovi:

Znanje je tražio pred velikim brojem učenjaka, profesora, mislilaca i mudraca, a meðu najpoznatijima su sljedeći:

– šejh Muhammed Emin eš-Šankiti i šejh Muhammed Muhtar eš-Šankiti (tefsir),
– dr. Abdul-Azim eš-Šenavi i dr. Abdur-Reuf el-Lebdi (gramatika),
– šejh Hamad el-Ensari i šejh Abdul-Gafar Pakistani (hadis),
– šejh Abdul-Azim Fujad (usuli-fikh),
– šejh Abdul-Muhsin el-Abad (fikh),
– šejh Muhammed el-Medžzub (književnost),
– šejh Muhammed Kutb i šejh Muhammed el-Gazali (ideološki pravci),
– šejh Hamad el-Ensari, šejh Jusuf eš-Šejh i šejh Abdul-Kerim Murad (akida).

Misionarski angažman, istraživanja i naučni radovi:

1.  Radio je kao profesor akide, vjera i pravaca na Univerzitetu ”Ummul-Kurra” u Mekki,
2.  Držao je predavanja tumačeći Tahavijevu poslanicu u 1000 (hiljadu) radnih sati,
3.  Držao je brojna stručna predavanja iz oblasti akide i ideoloških pravaca,
4.  Držao je mnogobrojna opća predavanja,
5.  Pisao je posebna djela o borbi između islama i cionizma, kao što su:

-Kuds izmeðu istinitog i lažnog obećanja (knjiga je prevedena na bosanski jezik),
-Dan Božije srdžbe (knjiga je prevedena na bosanski jezik),
-Intifada i savremeni Tatari,
-Poruka / pismo iz Mekke.

6.  Učestvovao je u pisanju programa iz akidu, vjere i ideološke pravce na Univerzitetu i Ministarstvu kulture i obrazovanja,
7.  Napisao je odreðen broj kasida (vjersko-poučnih stihova) o nekim boljkama / brigama ummeta, kao što je “Šamska poema” koja sadrži oko 400 stihova,

8.  Radni uspjesi i dostignuća:

-Valorizacija i komentar knjige El-Dževabul-sahih limen bedele dinel-Mesih – Ispravan odgovor onima koji su promijenili Mesihovu vjeru,
-Snimanje predavanja na naučnim kružocima, namijenjenih za medijsko emitovanje,
-Napravio je enciklopediju pojmova i definicija iz oblasti akide, misli i filozofije,
-Bio je predsjedavajući za akidu i savremene ideološke pravce na Univerzitetu ”Ummul-Kurra” tokom dva mandata, odnosno oko 8 (osam) godina,
-Izabran je za glavnog predstavnika Svjetske inicijative za suprotstavljanje neprijatelju, a takoðer je član mnogobrojnih naučnih i misionarskih udruženja i asocijacija.

Iako je prije tri godine šejh imao jak moždani udar, to ga nije omelo da nastavi svoje djelovanje i ulaganje napora u iznalaženju rješenja za novonastale probleme muslimana i prevazilaženja dekadence koja je prisutna u ummetu. Nastanjen je u časnoj Mekki, prijestolnici civilizacije.

 
Šejh ima web sayt: www.alhawali.com, na kojem se može naći veliki broj predavanja i tekstova.

Prvi put objavljeno: četvrtak, 26 Lipanj 2008 05:04