Alimi

Biografija šejha Halida Mušejkiha

533pregledi
Priredio: Mithad R. Ćeman, student Medinskog univerziteta

Halid b. Ali b. Muhammed el-Mušejkih porijeklom je iz Burejde, koja je sastavni dio Kasima (središnji dio S. Arabije). Školovanje je počeo u naučnom institutu pri Islamskom univerzitetu ”Muhammed b. Saud”, da bi poslije završene osnovne i srednje škole upisao Fakultet šerijata (islamskog prava) u Kasimu koji završava sa odličnim uspjehom.

Poslije završenog fakulteta odlazi u Rijad gdje upisuje postdiplomske studije na Fakultetu šerijata i tu stječe zvanje magista, a takoðer magistrira sa odličnim uspjehom.

Potom upisuje Vrhovni institut za sudstvo (El-Mahedul-‘ala lilkada) na kojem dobiva zvanje doktora.

Poslije završenog doktorata postaje vanredni profesor Univerziteta ”Imam Muhammed b. Saud el-Islamijeh”.

Zatim postaje redovni profesor na Univerzitetu ”Kralj Saud”.

Znanje je uzimao od većeg broja učenjaka, a neki od njih su:

– šejh Abdul-Kerim Eskender, pakistanskog porijekla od kojeg je šejh naučio Kur’an još u ranom djetinjstvu,
– šejh Abdullah b. Ibrahim el-Kar’avi pred kojim je učio fikh, nasljedno pravo i akidu,
– šejh Fahd b. Muhammed el-Mušejkih,
– šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin, rhm., na čijim je predavanjima prisustvovao od 1406. h.g. pa sve do šejhove smrti 1421. h.g., gdje je učio fikh, hadis i akidu,
– šejh Abdul-Aziz b. Baz, rhm.,
– šejh Abdullah b. Abdur-Rahman el-Gudejan,
– šejh Abdullah b. Salih el-Fevzan pred kojim je učio tokom postdiplomskih studija,
– šejh Muhammed Sulejman el-Fevzan,
– šejh Ali el-Zamil koji je jedan od učenika šejha Sadija, rhm., i vršnjak šejha Usejmina, rhm.,
– i mnogi drugi profesori pred kojima je učio tokom svog školovanja.

Šejhova pisana djela

Šejh ima veliki broj pisanih djela. Neka od tih djela su komentari šejha Usejmina, rhm., bilježeni tokom predavanja, dok su druga djela autentični radovi:
– Eš-Šerhul-mumti’u ala zadil-mustekni’, šejha Ibn Usejmina,
– El-Kavlul-mufidu ala kitabit-tevhidi, šejha Ibn Usejmina,
– Ahkamul-jemini billahi / Propis zaklinjanja Allahom,
– Ahkamul-zihar / Propisi razvoda izrazom “Ti si mi poput majke”,
– Ahkamus-sijam / Propisi vezani za post,
– Ahkamuz-zekat / Propisi vezani za zekat,
– Fikhul-itikaf,
– Valorizacija drugog toma komentara El-‘Umdeh od šejhul-islama,
– Valorizacija El-Revdul-murebiu’ u sedam tomova, i druga djela.

Pored spomenutih djela šejh takoðer ima veliki proj komentara na različita djela koja su spremna za štampanje kao što su: pojašnjenje djela kojima se izlazi iz islama, tumačenje djela iz usuli-fikha (šerhul-varekat), tumačenje djela iz fikha Tadul-mustakne’ i dr.

Trenutno radi na Katedri fikha pri Šerijatskom fakultetu Univerziteta u Kasimu. Takoðer drži naučna predavanja iz raznih oblasti kojima prisustvuje veliki broj studenata. A od Allaha je pomoć i Njemu pripada hvala.

Prvi put objavljeno: srijeda, 09 Srpanj 2008 02:00