AktuelnoISTAKNUTO

Bajramska hutba

2.1kviews

Priredio: Hajrudin Tahir Ahmetović

Zahvala pripada samo Allahu, Gospodaru svih svjetova, Njega hvalimo, od Njega pomoć, oprost i uputu tražimo, Njemu se kajemo, kod Njega tražimo utočište od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah iz Svoje milosti uputi, nema toga ko će ga u zabludu odvesti, a koga Allah u zabludi pravedno ostavi, nema onoga koji će ga uputiti.

Svjedočim da nema istinskog boga koji zaslužuje da se obožava osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, neka je Allahov salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve koji ih budu slijedili u dobru do Sudnjega dana.

Gospodaru naš, zahvaljujemo Ti se na blagodati našeg islama! Odlikovao si nas brojnim blagodatima i neka Ti je na tome svaka hvala! Otklonio si od nas kaznu i neka Ti je na tome svaka hvala!

Gospodaru naš, Tebi pripada sva hvala sve dok ne budeš zadovoljan nama, i Tebi pripada sva hvala i kada postaneš zadovoljan nama, i Tebi pripada sva hvala i nakon Tvoga zadovoljstva s nama!

Draga braćo muslimani, nalazimo se u posebnom danu! Stoga, u ovom danu, posebno prigodnoj prilici, prisjetimo se i naših posebnih vrijednosti!

Prije svega, prisjetimo se vrijednosti i veličine uzvišenih riječi la ilahe illallah! Kakav smo to narod bili prije islama?! Kakva smo to generacija bili prije imana?! Kakav je to naš život bio bez Kur’ana?! Prije spoznaje riječi la ilahe illallah bili smo džahilijjetski narod, narod koji nije znao za Allaha niti za bilo šta od temelja svoje vjere. Kada nam je Uzvišeni Allah htio dobro, uputio nas je u islam, i mi, doista, ne bismo bili upućeni da nas Allah nije uputio. Stoga, Allah se smilovao i meni i vama, Uzvišenom Allahu budimo zahvalni na ovoj blagodati i upoznajmo se s njom.

Riječi la ilahe illallah znače da nema drugog istinskog boga dostojnog obožavanja mimo Allaha!

Riječi la ilahe illallah znače da ne tražiš, ne priželjkuješ i ne nadaš se, ne dozivaš nikoga drugog mimo Allaha!

Riječi la ilahe illallah traže od tebe da budeš istinski Allahov rob, da živiš po riječima la ilahe illallah, da umreš sa riječima la ilahe illallah i da u Džennet, ako Bog da, uđeš sa riječima la ilahe illallah!

Riječi la ilahe illallah traže od tebe da budeš zadovoljan Allahom, svojim Gospodarom i svojim istinskim Bogom, da budeš zadovoljan Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, svojim uzorom i vođom, svojim odgajateljem i učiteljem, da ga slijediš u svemu: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor, tj. onaj koji se nada Allahu i drugome svijetu, i koji Allaha mnogo spominje.” (El-Ahzab, 21)

Riječi la ilahe illallah traže od tebe da budeš zadovoljan svojom vjerom, jer ako ne budeš zadovoljan islamom kao svojom vjerom, Allah će se rasrditi na tebe, Svoju zaštitu će ukloniti od tebe, neće te čuvati i štititi kao što čini sa drugima!

Zatim, draga braćo muslimani, podsjećam i sebe i vas, na veličanstveni propis, posebnu obavezu, podsjećam nas na pet dnevnih namaza. Nema udjela u islamu onaj ko ih ostavi. Onaj koji ostavi namaz, koji ne pada Allahu na sedždu, njega Allah proklinje, taj je prekinuo vezu sa Allahom, izašao je iz Allahovog dina. Takav će u Danu velikog izlaganja doći bez ikakvog dokaza! Stoga, čuvajmo svoj namaz! Namaz je bio zadnja oporuka Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prije negoli je otišao sa ovoga svijeta. Oporučio ga je u smrtnim mukama!

Draga braćo muslimani! Doista je od pogubnih stvari po vjernika da prođu najbolji dani u godini i dođe Bajram a da u njegovoj duši bude nešto prema drugim muslimanima, da između njih vlada mržnja, ružne riječi, izbjegavanje.

Zar se vi, koji izbjegavate jedni druge i osjećate odbojnost jedni prema drugima, već jednom nećete pobojati Uzvišenog Allaha?! Požurite ka popravljanju svojih odnosa! Pomozite sebe i svoju braću protiv šejtana, a ne pomažite šejtana protiv sebe i svoje braće!

Od najopasnijih vidova izbjegavanja, kada se u u pitanju ljudi, jeste izbjegavanje svojih roditelja, jednog ili oboje. Doista je to veliki grijeh. O ti koji si neposlušan svojim roditeljima, i o ti koja si neposlušna svojim roditeljima, znajte, Allah vas uputio, da su veze između djeteta i roditelja najčvršće veze na dunjaluku.

Uzvišeni Allah rekao je: “I Gospodar tvoj naređuje da samo Njega obožavate i da roditeljima svaki vid dobročinstva činite. Kada jedno od njih dvoje ili oboje starost kod tebe dožive, ne reci im ni: ‘Uh’, i ne podvikni na njih, već im blage riječi govori. Prema njima budi milostiv i reci: ‘Gospodaru moj, budi milostiv prema njima jer su i oni bili milostivi prema meni dok sam bio mali!’” (El-Isra’, 23-24)

Abdullah b. Mes‘ud, radijallahu te‘ala anhu, kaže: “Upitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Koje je djelo Allahu najdraže?” Odgovorio je:“Obavezni namaz u njegovo vrijeme.” Upitao sam: “A nakon njega?” Odgovorio je: “Dobročinstvo roditeljima.”  (El-Buhari, br. 527; Muslim, br. 85)

Došao je neki čovjek Abdullahu b. Omeru, radijallahu anhuma, i rekao mu: “Ja imam staru majku koja ne može da obavi svoju fiziološku potrebu osim da je ja pridržavam na svojim leđima pa da tako, u tom stanju, izvrši svoju potrebu. Jesam li se time odužio za ono što je učinila prema meni?” Ibn Omer je odgovorio: “Ne.” Čovjek je ponovo rekao: “Zar je ne nosim na svojim leđima kao što je i ona mene nosila u svom stomaku?! Zar nisam sebe posvetio njoj?!” Ibn Omer je rekao: “Ona je to isto činila s tobom priželjkujući tvoj opstanak na ovom svijetu, međutim, ti to činiš s njom priželjkujući njen odlazak s ovoga svijeta!”

O ti koji si neposlušan svojim roditeljima, požuri da tražiš halala od svojih roditelja, ljubi njihovo čelo i danju i noću, često im uči dovu i ubrzo ćeš vidjeti ono što će tvoje oko učiniti radosnim i tvoja prsa prostranim!

Draga braćo muslimani! Od potpunosti i ljepote naše vjere jeste da se u ovom danu – u kojem se muslimani u njemu okupljaju u velikom broju – da se muslimani raduju ovoj blagodati svoga Gospodara, da se u ovom danu njihove bratske i prijateljske veze ojačaju i učvrste.

Stoga, braćo muslimani, danas ne zaboravite svoju braću siromahe i nevoljnike. Oni su vaša braća! Unesite i u njihova srca radost. Ozarite i njihova lica bajramskom radošću. Uistinu, unošenje radosti u srca muslimana djelo je koje se posebno vrednuje kod Allaha! Pozivajte ih za svoju sofru. Doista, najbolja sofra je ona na koju su pozvani siromasi. Pomozite ih onim čime vas je Uzvišeni Allah opskrbio. Stvari koje kod nas ne predstavljaju neki značaj, kojima samo uljepšavamo svoj život, istovremeno, njima, siromasima, prijeko su potrebne. Koliko li je samo siromaha koji su svoju potrebu i svoje zahtjeve skrili zbog svog stida! Ne zaboravimo da je od razloga naše opskrbe i Allahove pomoći upravo naše pomaganje siromaha i nevoljnika. Ebu Derda’a, radijallahu anh, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pozovite mi slabe i nemoćne. Doista, samo zbog vaših slabih i nemoćnih vi bivate opskrbljeni i pomognuti!” (Ebu Davud, 2594. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.)

Draga braćo muslimani, ne zaboravite ni svoje bolesne! Dovite za njih. Dio svojih posjeta posvetite i njima. Radovanje Bajramu nije samo za zdrave i imućne, već i za bolesne i siromašne. Naprotiv, oni su preči da se obraduju i razvesele od strane drugih jer oni sami ne mogu biti radosni! Posjetite bolesnike. Nazovite ih. Čestitajte im Bajram. Oporučite im strpljenje i očekivanje nagrade od Svevišnjeg Allaha.

Draga braćo muslimani, ne zaboravite ni svoju braću koja ne znaju za Bajram i veselje, kojima je sigurnost i bezbjednost uskraćena. Protjerani su, ostali su bez kuće i imetka. Žene muslimanke su postale udovice, djeca jetimi – siročad, imućni siromasi. Pa, kako da se raduju Bajramu?! Na nama je da budemo svjesni njihova stanja. Oni su dio nas: okrećemo se istoj Kibli, klanjamo iste namaze. Islam im daje pravo, a nama obavezu da suosjećamo s njima u njihovoj boli i njihovim očekivanjima. Neka nam naša braća muslimani budu pred očima. Ne dozvolimo da u bajramskoj radosti i veselju zaboravimo na stanje naše braće, već naprotiv, ovaj dan – kada se radujemo i veselimo – neka nas još više podstakne na razmišljanje o našoj braći i suosjećanje s njima! Allahu naš, molimo Te da zamijeniš našoj braći strah sigurnošću!

Žene muslimanke! Majko! Sestro! Suprugo! Kćerko! Vi ste odgajateljice našeg ummeta! Vi ste svijetli uzori na koje se trebaju ugledati naši potomci. S vašim popravkom popravlja se i naše potomstvo! Stoga, Allah vam se smilovao, bojte se Uzvišenog Allaha za svoje stanje! Dobro se čuvajte onih koji pozivaju u otkrivanje i bestidno ponašanje. Čuvajte se mijesta na kojima se miješaju muškarci sa ženama. Čuvajte se ljudskih vukova koji koriste svaku priliku da vas pokvare. Vi ste naši skriveni biseri! Vi ste naša čast i obraz! Vama se ponosimo diljem Istoka i Zapada! Stoga, sestro muslimanko, neka tvoji primjeri i uzori budu Fatima, Aiša, Zejneb i Hafsa!

A vi, o muževi! Bojte se Allaha kada su u pitanju vaše supruge. Ophodite se s njima na najljepši način. Budite najbolji muževi! Pomažite svojim suprugama u kućnim poslovima, odgoju djece. Dobro se čuvajte zapostavljanja vaše odgovornosti. Klonite se noćnog bdijenja i mnogobrojnog odsustva od kuće. Neki ljudi ne poznaju svoju djecu, niti svoju suprugu osim noću za vrijeme spavanja ili jela. Pored toga, danju su na poslu, dok su noću sa svojim prijateljima. Bojte se Allaha kada su u pitanju vaše supruge! Prisjetite se riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam najbolji prema svojoj porodici.”  (Et-Tirmizi, 3895; Ibn Madže, 1621. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.)

Allaha molimo da nas opskrbi ispravnim shvatanjem naše odgovornosti u porodici!

Draga braćo muslimani! Vjerodostojno se prenosi od pojedinih ashaba, radijallahu anhum, da su na dan Bajrama govorili jedni drugima: “Tekabbelallahu minna ve minkum – Allah primio od nas i vas!” U ovoj rečenici je veliko dobro, u njoj je spoj dove i pozdrava, pa nastojte da oživite ove riječi među sobom, one su bolje od svih drugih riječi!

Provedite Bajram sa svojim porodicama, svojom djecom, bližnjima i braćom, u imanu, zdravlju i veselju: Tekabbelallahu minna ve minkum – Allah primio od nas i vas!

Allahu naš, podari ponos islamu i muslimanima! Allahu naš, pomozi potlačene muslimane! Allahu naš, sačuvaj muslimane od svih onih koji im žele zlo! Allahu naš, učini ovaj Bajram početkom ponosa, pomoći i čvrstine islama i muslimana!

Allahu naš, kao što si nas sastavio danas u ovome blagoslovljenom danu, na ovom mjestu, molimo Te da naše zadnje okupljanje bude u džennetskim baščama, mjestu s kojim smo zadovoljni i koje priželjkujemo, kod Tebe Uzvišenog, Vladara Svemoćnog!

Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te‘ala, s čijom se blagodati završavaju sva dobra djela! Neka je salavat i selam na Njegovog roba i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, supruge, potomke, sve ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana.

 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865