Cijenjeni posjetioci, predstavljamo Vam našu prvu Minber Aplikaciju. Sve većom zastupljenošću pametnih telefon došli smo u potrebu da razvijemo aplikaciju koju će besplatno moći preuzeti svi korisnici iOS / android sistema a sve u nastojanju da ćemo vam olakšati pretraživanje naše Internet stranice i da će Vas sama aplikacija podsjećati na redovno čitanje naših islamskih članaka, vijesti, pregled video predavanja itd.

Za preuzimanje aplikacije kliknute na vašu platformu: