Akida

Allah dž.š. je u treća dva dana na Zemlji stvorio džinne

1.6Kpregledi
Piše: Haris Mujić

Allah, dž.š., je stvorio džinne od usplamtjele vatre.
Neki učenjaci iz prvih generacija kažu: “Svi džinni vode porijeklo od Azazila, kao što svi ljudi vode porijeklo od Adema, a.s..”
Ne postoji razilaženje među učenjacima da su džinni stvoreni prije ljudi.
Allah, dž.š., je rekao: “Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog, a još prije smo stvorili džinne od vatre užarene.” (El-Hidžr, 26.-27.)
Neki učenjaci iz prvih generacija kažu: “Džinni su stvoreni na Zemlji prije Adema na dvije hiljade godina, pa su nered činili i krv prolijevali. Allah, dž.š., je zbog toga protiv njih poslao vojsku meleka, pa su neke poubijali, neke protjerali na morska ostrva, a Azazila su zarobili i sa sobom ponijeli na nebo, gdje je boravio u njihovom društvu. Ibadetom je postigao visoko mjesto kod Allaha, dž.š..”
Džinni i danas žive na Zemlji. Centri moći džinna nalaze se na morima i po otocima mora. Mnogo hadisa govori da voða džinna nevjernika – Iblis, Allah ga prokleo, ima svoje carstvo i prijesto na moru. Džinni imaju spol i razmnožavaju se, imaju potrebu za hranom, pićem i snom. Umiru, ali mnogo duže žive od ljudi. Džinni su mentalno zaostaliji od ljudi, ali su mnogo snažniji i brži od ljudi. Džinnima je svojstveno i dobro i zlo. Oni su kao i ljudi po pitanju mogućnosti odabira puta dobra ili puta zla. Džinni nevjernici su šejtani, i svi, osim Iblisa, imaju mogućnost pokajanja Allahu, dž.š., i primanja islama.
– Allah, dž.š., je u treća dva dana, na Zemlji stvorio Adema, a.s..
Allah, dž.š., je stvorio tijelo Adema, a.s., od zemlje Svojim dvjema rukama, a nakon toga je stvorio Ademovu, a.s., dušu i udahnuo je u njegovo tijelo.
Allah, dž.š., je rekao: “Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik da li, a poslije melekima rekli: ‘Poklonite mu se!’ – i oni su se poklonili, a Iblis nije. On nije htio da se pokloni. ‘Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio?’ – upitao je On. ‘Ja sam bolji od njega. Mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače.’ – odgovorio je. ‘E onda izlazi iz Dženneta!’ – rekao je On. –  ‘Ne priliči ti da u njemu prkosiš. Izlazi, ti si, zaista, od onih prezrenih!’ ‘Daj mi vremena do dana kad će oni oživljeni biti!’ – zamolio je. ‘Daje ti se vremena!’ – rekao je On. ‘E zato što si odredio pa sam u zabludu otišao’ – rekao je – ‘kunem se da ću ih na Tvom Pravom putu presretati pa ću im i sprijeda, i straga, i zdesna, i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti!’ ‘Izlazi iz njega, pokuðen i ponižen!’ – rekao je On. – ‘Tobom i svima onima koji se budu povodli za tobom zaista ću Džehennem napuniti!’ ” (El-A’raf, 11.-18.)
Nakon toga Allah, dž.š., je stvorio Hawu od Ademovog, a.s., rebra.
Allah, dž.š., je rekao: ” ‘A ti, o Ademe, i žena tvoja u Džennetu stanujte i odakle gdje god hoćete jedite, samo se ovom drvetu ne približujte, da se prema sebi ne ogriješite!’ I šejtan im je počeo došaptavati, da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila, i rekao: ‘Gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali, ili da ne biste besmrtni bili.’ I zaklinjao im se: ‘Ja sam vam, doista, iskreni savjetnik!’ I na prjevaru ih je  zaveo. A kada su oni ono drvo okusili, stidna mjesta njihova su im se ukazala i oni su po sebi džennetsko lišće stavljati počeli. ‘Zar vam to drvo nisam zabranio?!’ – zovnu ih Gospodar njihov – ‘i rekao vam: ‘Šejtan vam je zbilja otvoreni neprijatelj?!’ ‘ ‘Gospodaru naš’ – rekli su – ‘sami smo sebi nepravdu učinili, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ se, sigurno ćemo biti izgubljeni.’ ”  (El-A’raf, 19.-23.)
Nakon toga, Allah, dž.š., je Adema, a.s., i Hawu spustio na Zemlju. Nakon sastajanja Adema, a.s., i Hawe, na Zemlji, dobili su i potomake.
Allah, dž.š., je rekao: “O ljudi, bojte se Gospodar svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao.” (En-Nisa, 1.)
Na svih ostalih šest zemalja postoji život, kao što je život na našoj Zemlji.
Et-Taberi navodi da je Ibn Abbas, r.a., rekao: “Na svakoj Zemlji postoje stvorenja kao što su stvorenja na ovoj Zemlji.”
Allah, dž.š., je rekao: “Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim, u Njega su ključevi nebesa i Zemlje! A oni koji u Allahove znakove ne vjeruju, oni će biti izgubljeni! Reci: ‘Zar od mene tražite da nekoga drugog, osim Allaha, obožavam, o neznalice!’ A tebi, i onima prije tebe, objavljeno je: ‘Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja će djela sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti. Nego, Allaha jedino obožavaj i budi zahvalan!’ Oni ne veličaju Allaha onako kako Ga treba veličati. A čitava Zemlja će na Sudnjem danu u šaci Njegovoj biti, a nebesa će Svojom desnicom smotati. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!” (Ez-Zumer, 62.-67.)
Iz ajeta: “Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je izmeðu njih za šest dana, i nije Nas obuzeo nikakav umor.”(Kaf, 38.), možemo razumjeti da je Allah, dž.š., stvorio sva stvorenja: Zemlju i nebesa i sve što je izmeðu Zemlje i svih nebesa u tih šest dana.
Uzvišenost je stalno svojstvo Allahovog, dž.š., bića. Jasno je da su uzvišenost priličnija Gospodaru svjetova od onoga što je suprotno tome. Kada kažemo da je Allah, dž.š., gore time ne  mislimo da Ga prostor obuhvata, jer je On veći od svega.
Allahovo, dž.š., uzdignuće ili uzvisivanje iznad ‘‘Arša je svojstvo u vezi s Njegovim htijenjem.
Nakon tih šest dana Allah, dž.š., se uzvisio iznad ‘‘Arša. Sedam ajeta u Kur’anu, kao i mnogobrojni hadisi, govore o tome da se Allah, dž.š., uzvisio iznad ‘‘Arša.
Tekstove Kur’ana i Hadisa o Allahovim, dž.š., svojstva, obavezni smo razumijevati prema onome na što oni upućuju u arapskom jeziku, na način kako to dolikuje Allahu, dž.š., bez ta’tila – poricanja Njegovih svojstava, bez temsila – poistovjećivanja Njegovih svojstava s svojstvima Njegovih stvorenja i bez tekjifa – nastojanja poimanja kakvoće Njegovih svojstava.
Ovako su tekstove Kur’ana i Hadisa o Allahovim, dž.š., svojstvima razumijevali naši uzoriti prethodnici: ashabi, tabi’ini i tebe’i tabi’ini.
Allah, dž.š., je Svojim bićem iznad ‘Arša, a Svojom moći, znanjem, vidom, sluhom i ostalim svojstvima je sa Svojim stvorenjima na nebesima i Zemlji.
Allah, dž.š., je rekao: “Allaha hvali sve što je na nebesima i na Zemlji, i On je Silni i Mudri. Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji. On život i smrt daje, i On sve može. On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi. I On je sveznajući! On je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a zatim se iznad ‘Arša uzvisio. On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže, on je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi. Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu će se sve vratiti! On uvodi noć u dan i dan u noć, i On zna svačije misli.” (El-Hadid, 1.-6.)
Buhari i Muslim navode da je Imran ibn Husajn, r.a., rekao: “Bio sam kod Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kada mu je došla grupa ljudi iz Jemena i rekla: ‘Došli smo da te pitamo o početku nastanka ovog što postoji.’ Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je odgovorio: ‘Allah je postojao i ništa osim Njega nije postojalo. ‘Arš je stvorio na vodi. Upisao je u Knjigu sve što će biti, a nakon toga je stvorio Zemlju i nebesa.’ “

A Allah najbolje zna!

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 30 Travanj 2007 11:34

X