Vjera i život

Alkohol – majka svih društvenih pošasti

1.1Kpregledi
Piše: Smail L. Handžić

Naše društvo preplavio je poslijeratni talas svakojakog razvrata i pošasti koje se pod plaštom zapadnog ”modernističkog pogleda na svijet” i sistema vrijednosti življenja uvoze u našu istraumiranu i dotučenu društvenu zajednicu, i koji, dakako, samo još više doprinose osiromašenju već i onako uveliko osiromašenog duhovnog života kod Bošnjaka.

Među svim pošastima, mimo pušenja duhana, vjerovatno je najzastupljenija pošast nonšalantnog odnosa prema alkoholu, te prihvatanja istog kao oblika vrijednosti življenja, svejedno da li to bilo direktno ispoljavano ili indirektno. I dok neke zapadne zemlje sve više prepoznaju posljedice indolentnog odnosa vlasti i nevladinih institucija prema konzumaciji alkohola u društvu, i počinju da se zalažu da tu pošast svedu na, što je više moguće, manju i ograničenu mjeru (u javnim ustanovama, saobraćaju i sl.), za to vrijeme meðu muslimanima alkohol, njegova domaća proizvodnja i konzumiranje postaju glavna atrakcija i lijek za otuðenje od mnogih društvenih problema!

Prava je rijetkost naići na društveni objekat gdje se na njegovom meniju ne može vidjeti raznovrsna ponuda sa alkoholnim pićima! Prava je rijetkost obilježiti neki dogaðaj, proveseliti se i opustiti a da to nije uz čašicu žestokog pića, pa sve do besvijesti! Štaviše, ponekad je rijetkost proći kroz grad i selo a da se, bar na jednom mjestu, ne primijeti okupljanje oko proizvodnje domaće rakije, kazana spravljenog specijalno za tu namjenu, gdje se Bošnjaci, uz tanke i sočne odreske raznovrsne i sumnjive meze, opijaju do kasno u noć

Zbog svega navedenog, nameće se realna potreba da se jasno i javno ukaže i podsjeti na imperative naše vjere i islamskog tretiranja ovih negativnih društvenih pojava

Islam je kategoričan kada je u pitanju zabrana konzumiranja alkohola i proizvoda koji u sebi sadrže alkohol. Oko takvog stava ne postoji kompromis ili isprika

Rekao je Uzvišeni Allah: ”O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite.” (Prijevod značenja El-Maide, 90.

Od Abdullaha ibn Amra prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: ”Vino je majka svih pošasti, pa ko ga bude konzumirao, takvome se neće primiti njegov namaz četrdeset dana, a ako umre u vrijeme dok se ono bude nalazilo u njegovom stomaku, umrijet će džahilijjetskom smrću!” (Hadis je hasen, vidi djelo Sahihul-džami’, broj 3344

Od Ibn Abbasa prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: ”Vino je majka svih razvratnosti, i to je veliki grijeh. Onaj koji ga pije, takav kao da je napastvovao svoju majku, ili tetku sa majčine strane, ili tetku sa očeve strane!” (Hadis je hasen, vidi djelo ”Sahihul-džami’, broj 3345

Da li se alkohol ograničava na vino, ili… ?

Islamski učenjaci provodili su iscrpne diskusije o šerijatskom shvatanju i definiciji riječi  ”hamr” (vino, opojno piće), a sve na osnovu različitosti njihovih stavova o jezičkom značenju te riječi. Mišljenje hanefijskih pravnika i jednog dijela pravnika iz šafijskog mezheba jeste da hamr predstavlja svaki sok koji je nastao od grožða kada se on požesti, ukiseli i proključa pa izbaci svoju pjenu prirodnim putem bez ikakvog čovjekovog udjela u tom procesu. Meðutim, većina islamskih pravnika smatra da hamr ima općenitije značenje, te da predstavlja sve ono što opija i omamljuje, svejedno da li se radilo o soku, o tečnoj rastopini koja je proizašla iz gnječenog voća, da li to opijajuće piće bilo kuhano ili ne i sl

Bespotrebno je zalaziti u vode analiziranja navedenih stavova i diskusije o validnosti mogućih argumenata kada je o ovom pitanju nedvosmisleno presudio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. On je ukazao na jasnu odrednicu koja definira hamr i oslobaða nas od svih daljnjih polemika

Prenosi se od Ibn Omera da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Sve što opija predstavlja hamr, i sve što opija je zabranjeno…” (Muslim, 2003; Et-Tirmizi, 1861; En-Nesai, 5582; Ebu Davud, 3679; Ibn Madže, 3390

Ovakva poslanička odrednica obuhvatila je svako piće ili jelo, svejedno da li to bilo u čvrstom ili tečnom stanju, a što ima opijajuće dejstvo, bez obzira na porijeklo njegove tvari iz koje je nastalo i bez obzira na proces njegovog nastanka. Odatle je neispravno smatrati samo vino hamrom, odnosno isključivim predmetom kur’ansko-hadiske zabrane, a dopuštati nešto drugo što opija, a nije vino, s obzirom da nosi drugačiji naziv (rakija, loza…) i ima drugačije porijeklo. Takoðer i odreðene trave, lišće i droge (marihuana, hašiš, heroin…) pogrešno je izuzimati iz ovog pravila, jer imaju karakteristiku opijajućeg i omamljujućeg! Takva razmišljanja o izuzimanju zaista su nebulozna!
 Postoji li razlika u konzumiranju male i velike količine alkohola?

 
Uzvišeni Allah je naš jedini Zakonodavac! Njegovom sudu i Njegovom htijenju se predajemo i pokoravamo imajući kategorično ubjeðenje da sve što potječe iz Njegovog šerijata ima svoju dalekosežnu duhovnost, mudrost i svrsishodnost. Dakako! Pa zar da Stvoritelj ljudi bude uskraćen znanja o ljudima i njihovim potrebama, o onome što im pridonosi korist i pričinjava štetu, te da kao takav naredi nešto što im šteti ili zabrani ono što im koristi!

Uzvišeni je zabranio i malehnu kapljicu hamra, pa makar se njom i ne postigla veća šteta, s obzirom da ona otvara puteve ka konzumiranju njegovih većih količina i da iz takvog postupka vrebaju mnoge pogubnosti po vjeru i zdravlje čovjeka

Od Ibn Amra prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Sve što opija je zabranjeno, i kao što su zabranjene velike količine alkohola koje dovode do opijanja, tako su zabranjene i male količine alkohola!” (Hadis je sahih, bilježe ga Ibn Madže, 3392, i En-Nesai u dijelovima, 8/297, 300)
 

Da li je dozvoljeno proklinjati alkoholičara ?

Onome ko konzumira alkohol, i to se ispostavi istinitim, u šerijatskoj državi slijedi kazna bičevanjem. Neki smatraju da je to kazna sa četrdeset udaraca, a neki sa osamdeset. Allah najbolje zna, mislim da je najispravnije da je to kazna od četrdeset udaraca bičem jer su tako praktikticirali Vjerovjesnik, Ebu Bekr i Omer na početku svoga hilafeta. četrdeset dodatnih udaraca na postojeću kaznu bičem smatra se šerijatskim disciplinskim ukorom koji se daje u ingerenciju vladara i kadije, a upravo to je prakticirao Omer naredivši postupnu kaznu sa četrdeset, pa šezdeset pa do konačnih osamdeset udaraca bičem

Bilo kako bilo, mi ne živimo u podneblju gdje se Allahove kazne zakonskom regulativom sprovode ili omogućavaju, pa se postavlja logično pitanje kako i na koji način osuditi pijanicu. Znajući da je drugi stepen osude lošeg djela osuda riječima, pitamo se da li je dozvoljeno psovati, odnosno proklinjati takvu osobu?

Naša vjera nam nalaže da budemo milosrdni, pravedni i pomagači jedni dugima na putu ka Vječnoj kući! U tom smislu ne smijemo jedni druge odbacivati, a naročito ne jedni druge proklinjati i prizivati Allahovu srdžbu i prokletstvo

Prenosi se od Omera ibn el-Hattaba, radijallahu anhu, da je neki čovjek za vrijeme Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, života bio poznat po svojoj odanosti alkoholu. Zbog toga je bio kažnjavan, ali bi se vrlo brzo opet odavao prohtjevima svoje duše. Dogodilo se da je ponovo bio doveden zbog alkohola, pa je jedan čovjek kazao: ”Allahu moj, prokuni ga! Koliko često ga dovode!?” Kada je to čuo Allahov Poslanik, rekao je: ”Nemojte ga proklinjati! Tako mi Allaha, ono što ja znam jeste da on voli Allaha i Njegovog Poslanika!” (Buharija, 6780

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, doveden neki pijanica, te je on naredio da se izudara. ”Meðu nama je bilo onih koji su ga udarali rukama, onih koji su ga udarali papučama, te onih koji su ga udarali odjećom. Kada je otišao, jedan čovjek je rekao: ‘Šta mu je, Allah ga ponizio!’ Tada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Nemojte biti pomoćnici šejtanu protiv vašega brata!”’ (Buharija, 6781

Molim Allaha da nam oprosti naše grijehe, pouči nas šerijatskom znanju i pomogne da Mu budemo dosljedni praktikanti do kraja našeg života!!! Neka su salavati na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i sve ashabe!!!  

Prvi put objavljeno: srijeda, 20 Veljača 2008 13:51