Albumi poznatih učača ilahija

Album Muhammeda el-Berraqa – TAJRU-L-MEHABBETI – NOVO

741views


Br.

Tema

Snimi

1

Ujun esh-sewq

 

2

Tuzahim bid-damir humum

 

3

Nuru-l-Allah

4

Men semia kawli

5

Lehlel el-vefa

Ja merhaba billi lifuna

Ja merhaba bi dujuf

8

Ja habube el-wesmi

9

Ham tajr el-mehabbeti

10

Es-shifahu bi zikrah

 11  El-hub hajakum
 

12

Dema el-mehabbeti