PITANJA I ODGOVORI

Ako ženi prestane hajz odmah nakon izlaska zore, da li će ona postiti taj dan ili ga mora napostiti?

2.1kviews

Pitanje: Ako ženi prestane hajz odmah nakon izlaska zore, da li će ona postiti taj dan i da li joj je primljen, ili ga mora napostiti?

Odgovor: Što se tiče posta dana u kojem se žena očistila nakon izlaska zore, postoje dva stava uleme.

Prvi stav: Obavezna je postiti ostatak tog dana, ali joj taj dan posta nije primljen, nego je dužna da ga naposti. Ovo je poznati stav u mezhebu imama Ahmeda. Allah  mu se smilovao!

Drugi stav: Ne mora da posti ostatak tog dana jer joj post tog dana nije ispravan, zato što je ona na početku dana imala hajz i nije bila jedna od onih koji poste. Pa ako joj nije ispravan post, nema koristi ni od ostatka posta. Taj period u vezi sa njom nije neprikosnoven jer joj je naređeno da naposti. Štaviše, zabranjeno joj je postiti taj period. A šerijatski post je, kao što znamo, ustezanje od onog što ga kvari u vremenu od izlaska zore do zalaska sunca. I ovaj stav, kao što se vidi, preteže u odnosu na prvi, a po jednom i drugom stavu, obaveza je napaštanje tog dana.

Muhammed ibn Salih el-Usejmin