PITANJA I ODGOVORI

Ako se ženi u danima ramazana pojave male kapljice krvi i to se nastavi tokom ramazana…

2.1kviews

Pitanje: Ako se ženi u danima ramazana pojave male kapljice krvi i to se nastavi tokom ramazana, a ona posti, da li je ispravan njen post?

Odgovor: Da, post joj je ispravan, a što se tiče ovih kapljica krvi, one su iz kapilara. Zabilježeno je od Alije ibn Ebu-Taliba, r.a., da je rekao: “Kapljice koje su poput krvarenja iz nosa nisu hajz.”

Muhammed ibn Salih el-Usejmin