PITANJA I ODGOVORI

Ako se ženi pojavila krv jedan dan u vrijeme kada treba imati hajz, pa sljedeći dan prestane…

1.4kviews

Pitanje: Ako se ženi pojavila krv jedan dan u vrijeme kada treba imati hajz, pa sljedeći dan prestane, šta da ona radi?

Odgovor: Očito je da ta čistoća, odnosno suhoća koja joj se desila u danima hajza, spada u hajz i ne smatra se čistoćom. Na osnovu ovoga zabranjeno joj je ono što je zabranjeno ženi s hajzom. Neki od učenjaka kažu: “Ko vidi u jednom danu krv, a u drugom čistoću, ta krv je krv istihaza, a bez krvi je čistoća sve dok ne stigne do 15. dana. A kada stigne do 15. dana, krvarenje više od toga je istihaza.” Ovaj je stav poznat stav u mezhebu imama Ahmeda ibn Hanbela, Allah mu se smilovao.

Muhammed ibn Salih el-Usejmin