Akida

‘Ako Allaha volite, mene slijedite’

2.47Kpregledi
Preveo: Sead ef. Jasavić
 
”Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je. Reci: ‘Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!’ A ako oni glave okrenu – pa, Allah, zaista, ne voli nevjernike.” (Ali Imran, 31.-32.)

Ovaj plemeniti ajet je glavni sudac svakom čovjeku koji tvrdi da voli Allaha, dž.š.! Allaha, dž.š., ne voli onaj koji ne hodi Muhammedovim, s.a.v.s., stopama. Osoba koja tvrdi da voli Alaha, dž.š., a ne slijedi Muhammeda, s.a.v.s., ustvari laže i smatrat će se takvom sve dok se ne prihvati slijeðenja Muhammedovog, s.a.v.s., šerijata.

Din sa kojim je Muhammed, s.a.v.s., došao ogleda se u riječima, postupcima i halovima, tj. stanjima. Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Ko bude radio neko djelo koje mu nije propisano vjerom – to djelo mu neće biti prihvaćeno!” (Muslim)

Ako budemo slijedili Muhammeda, s.a.v.s. – Allah, dž.š., će nas tada zavoljeti, a mudraci su rekli: ”Nije poenta u tome što ćeš ti voljeti nekoga, već je poenta u tome da tebe neko zavoli!“

Hasan el-Basri, rhm., rekao je: ”Neki ljudi tvrdili su da vole Alaha, dž.š., pa ih je Allah, dž.š., iskušao ovim ajetom!“

Aiša, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Zar je din, tj. vjera, išta drugo do ljubav i mržnja!“

Slijeðenjem Poslanika, s.a.v.s., dobijamo ovo obećanje, tj. dobijamo oprost od Allaha, dž.š., a to je ono čemu svi zajedno žudimo!

Nakon ovog ajeta Allah, dž.š., kaže: ”Reci – budite pokorni Allahu i Poslaniku, a ako oni glave okrenu – Allah, dž.š., ne voli nevjernike!”

Nepokornost Allahu, dž.š., i Njegovom Poslaniku je kufr i nevjerstvo, a Allah, dž.š., ne voli one koji se tim svojstvom kite, pa makar na sav glas tvrdili da vole Allaha, dž.š.

Allahu, dž.š., približit ćemo se slijeðenjem Muhammeda, s.a.v.s., pečata svih poslanika, koji je poslan i džinnima i ljudima!

Da je koji od prijašnjih Božijih poslanika, s.a.v.s., bio živ za vrijeme Muhammeda, s.a.v.s., ne bi mu preostalo ništa drugo osim da slijedi šerijat i propise Muhammeda, s.a.v.s.!”

Pogledaj: Tefsir Ibn Kesir, 1/477.

Prvi put objavljeno: petak, 16 Svibanj 2008 08:11

X