Različite teme

Ako Allaha pomognete, i Allah će vas pomoći

1.49Kpregledi
Piše: Dr. Nasir el-Omer      Preveo: Emir Demir

Uzvišeni Allah obećao je Svojim robovima – vjernicima da će spriječiti spletke njihovih neprijatelja. On kaže: ”O vjernici, ako pomognete Allaha, i On će vas pomoći i vaša stopala učvrstiti.” (Muhammed, 7.) Ovo je Allahovo obećanje, Koji neće iznevjeriti ono na što se zavjetuje. On kaže: ”A ko bolje svoje obećanje od Allaha izvršava?” (Et-Tevbe)

I kaže: ”Allahovo obećanje, a Allah neće iznevjeriti Svoje obećanje, ali većina ljudi to ne zna.” (Er-Rum, 6.) Obećanje navedeno u ovome ajetu, u vidu pomoći i učvršćenja vjernika, neminovno će se realizirati.

Drugo obećanje odnosi se na superiornost nad nevjernicima i njihov konačni poraz. Uzvišeni kaže: ”A Allah neće nevjernicima nikako dati da se domognu vjernika.” (En-Nisa, 141.) Meðutim, za oba ova obećanja postoje uvjeti o kojima ovisi njihova realizacija.

U prvom dijelu ajeta pojašnjava se da je pobjeda uvjetovana time da robovi pomognu Allaha Uzvišenog, a ta pomoć Allahu označava dosljedno izvršavanje onoga što je Allah naredio i besprijekorno sustezanje od onoga što je zabranio. To je poziv koji su izgovarali jezici svih poslanika prije našeg Vjerovjesnika, s.a.v.s.

Uzvišeni kaže: ”O vjernici, budite Allahovi pomagači kao što je Isa, sin Merjemin, rekao svojim havarijjunima: ‘Ko su moji pomagači Allaha radi?’ Havarijjuni rekoše: ‘Mi smo Allahovi pomagači’, pa je povjerovala jedna skupina sinova Israilovih, a druga nije, pa smo Mi smo one koji su povjerovali – protiv neprijatelja njihova pomogli, i oni su pobijedili.” (Es-Saff, 14.) Isa, a.s., pozivao je svoj narod i sljedbenike u ispomoć Allahu Uzvišenom.

U drugom dijelu ajeta obećava se pomoć i učvršćenje za pomaganje Allahu, kao što se u ajetu, u kojem Allah obavještava da neće nevjernicima dati uspona, niti superiornosti nad vjernicima, pojašnjava da spletke nevjernika bivaju usmjerene protiv sljedbenika imana.

Iman nije nikakvo lažno nadanje ili kićenje, već ono što se osjeti u srcu, pa ga djela potvrde. Da bi musliman doživio da Allah u njegovu korist kroji spletke, ojačava ga protiv neprijatelja, i odbija i odvraća od njega njihove spletke, mora Mu istinski biti potčinjen i lojalan. Mora na najbolji način izvršiti ono što mu je nareðeno, jer onaj ko bude nemaran prema pomoći Allahu, neće doživjeti pomoć i podršku od Allaha, azze ve dželle. Zato je Uzvišeni Zaštitnik rekao: ”O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vas pomoći i stopala vam učvrstiti.”

Musliman neće biti pravi Allahov štićenik sve dok u njegovu korist Gospodar snage i ponosa ne bude pravio spletke, kao što je to činio u korist svojih poslanika i vjerovjesnika, a On je najdostojniji za spletke. Kada čovjek krene putem vjerovjesnika i u praksu sprovede njihova učenja, tada neće izostati obećanje Uzvišenog Allaha koje je potvrdio u Svojoj Knjizi: ”Naša riječ je prethodno izrečena Našim robovima, poslanicima: ”Sigurno će biti pomognuti.” (Es-Saffat, 171.-172.)

Mi se danas pitamo: Kada će doći pomoć od Allaha? Zar nije vrijeme da noć ode i da se poslije zore razdani? Zar nije vrijeme da okovi popucaju? Meðutim, mi, osim onih kojima se Allah smilovao, produžavamo dužinu noći tako što hodimo u suprotnom pravcu od mjesta na kojem zora sviće, zato što u svoje kuće unosimo različite oblike zala i šteta! Odali smo se grijesima i prekršajima koje naše duše jedva podnose, i udaljavanjem od Allahovog menhedža skrenuli smo sa Puta svitanja i svjetlosti.

Zato, neka zna onaj koji čini prekršaje da ima izuzetno vrijednu težinu na tasu vage na kojem stoje neprijatelji i protivnici ummeta. Neka zna onaj koji se udaljava od pokornosti Allahu da na tijelu ovog ummeta, a on je dio njega, pravi ljute rane koje ga još više slabe. Neka zna onaj koji zaboravlja posavjetovati druge i ostavlja nareðivanje dobra i odvraćanje od zla, da još više svome ummetu produžava njegove nedaće.

Svaki od nas pozvan je da odmjeri svoje stanje kako bi znao da li pomaže suparnicima ummeta i da li svojom težinom preteže tas na kojem stoje njegovi neprijatelji, da li je on povod za oduživanje ovog sumraka, zbog onoga što su stekle njegove ruke. Ima li baksuznijeg i nesretnijeg čovjeka od onoga zbog kojeg čitav ummet biva nesretan, a ima li sretnijeg od onoga zbog kojeg je čitav ummet sretan?

Molim Allaha Uzvišenog da mene i vas učini od ovih zadnjih!

Prvi put objavljeno: utorak, 26 Veljača 2008 21:15