Hutbe

A tebe smo poslali samo kao milost svjetovima

1.8kviews

Hatib: Nezim Halilović Muderris

Braćo i sestre u islamu! Danas 06. rebiu-l-evvela 1434.H., 18. januara 2012. godine, u prvoj hutbi u mjesecu rebiu-l-evvelu tekuće hidžretske godine, uz Allahovu, subhanehu ve te’ala, pomoć govorim na temu A tebe smo poslali samo kao milost svjetovima. Naslov hutbe je braćo i sestre ujedno i prijevod 107. ajeta Sure El-Enbija, gdje Allah, dželle še’nuhu, govoreći o Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: A tebe smo poslali samo kao milost svjetovima. Braćo i sestre, jesmo li svjesni ove kur’anske istine da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslan kao milost svim svjetovima, a ne samo kao milost muslimanima, znamo li da je on, sallallahu alejhi ve sellem, bio najmilostiviji čovjek, najskromniji, najpobožniji, najdarežljiviji, najhrabriji, najoštroumniji i najplemenitiji i je li nam on, sallallahu alejhi ve sellem, istinski uzor?

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, posljednji Allahov, dželle še’nuhu, poslanik, imam svih poslanika, poslan je ne samo Kurejšijama i Arapima, već cijelom čovječanstvu do Sudnjega dana, on je pečat svih poslanika i milost svjetovima, povjeren mu je časan zadatak da ljudima prenese Kur’an, Allahovu Objavu, koja je Uputa čovječanstvu, u koji nema sumnje, za koji se Allah, subhanehu ve te’ala, obavezao da će ga čuvati, a Kur’an ljudski rod upućuje, raduje, upozorava, liječi, štiti i rasterećuje.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dolazi da potvrdi ranije objave i da im da pečat, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Primjer mene i poslanika prije mene je kao primjer čovjeka koji gradi kuću, ukrašava je i uljepšava, izuzev ćoška gdje nedostaje cigla. Ljudi je obilaze i diveći se govore: “Kada bi samo bila još ova cigla, bila bi potpuna?!” Kaže: “Ja sam ta cigla i ja sam posljednji poslanik!” (Buharija)

Imam Et-Taberi kaže da islamski učenjaci imaju dva mišljenja u pogledu značenja ajeta: A tebe smo poslali samo kao milost svjetovima.:

a) Jedni kažu da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahova, dželle še’nuhu, milost za sve ljude na Zemlji, bili oni mu’mini ili kafiri (nevjernici). Ovo mišljenje se pripisuje i Ibn Abbasu, radijallahu anhu, koji kaže: „Ko povjeruje u Allaha i u Sudnji dan biće mu data milost Allahova kako na ovome tako i na budućem svijetu, a ko ne povjeruje u Allaha i Njegova Poslanika biće sačuvan od kolektivnih kazni koje su pogađale prijašnje narode!“

b) Drugi kažu da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahova milost samo za one koji su vjernici. Ovo mišljenje se bilježi od Ibn Zejda, koji kaže: „Riječ „svjetovi” se odnosi samo na one koji su povjerovali u misiju Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i koji su mu se pokorili, dok je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, iskušenje za one koji ga nisu prihvatili i za one koji nisu povjerovali u Knjigu koja mu je objavljena!“

Imam Et-Taberi na kraju zaključuje riječima: „Tačnije mišljenje je ono prvo, tj. da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, milost za sve ljude na Zemaljskoj kugli, kako vjernike tako i nevjernike. Što se vjernika tiče, zbog toga što ih je Allah, dželle še’nuhu, putem Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, uputio pravome putu, uvodeći ih u džennet zbog imana i vjerovanja u ono s čime je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, došao kao i zbog rada i sprovođenja svega toga u djelo! Što se tiče nevjernika, Allahova milost prema njima se ogleda u tome što je Allah, dželle še’nuhu, otklonio od nevjernika, nakon pojave Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kazne koje su snalazile prijašnje generacije onih naroda koji su poricali poslanstvo prijašnjih Allahovih poslanika.“

Imam El-Kurtubi u komentaru Allahovih, dželle še’nuhu, riječi: A tebe smo poslali samo kao milost svjetovima., kaže: „Allah, dželle še’nuhu, je poslanike stvarao radi ostvarenja milosti, dok je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, sam po sebi milost za ljude, jer je njegovo pojavljivanje postalo znak bezbjednosti i mira svih ljudi na Zemlji sve do Sudnjega Dana. Prijašnji Allahovi poslanici nisu bili na ovome stepenu.“

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Ed-Darimi:

Prenosi Ebu Salih, radijallahu anhu: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih je dozivao: „O ljudi, ja sam milost koja vam je poklonjena!“ (Ed-Darimi)

Imam El-Ševkani, komentirajući ajet A tebe smo poslali samo kao milost svjetovima., kaže: „Muhammede, nismo te poslali sa Šeri’atom, niti sa propisima, ni zbog čega drugog do zbog Naše milosti i rahmeta prema svim stvorenjima i ljudima. Ono zbog čega smo te ljudima poslali je samo Naša neizmjerna milost prema njima! Ono s čime smo te poslali, u tome je sreća kako ovoga tako i budućeg svijeta!“

Imam El-Vahidi, u komentaru ovog ajeta, kaže: „Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je milost za dobrog i lošeg; ko mu se pokori biće mu ubrzana milost, a ko mu se ne pokori i ko ga porekne, neće ga snaći kazna na dunjaluku kao što je snalazila prijašnje narode!“

Kaže imam Ibnu-l-Kajjim El-Dževzi: „Ispravnije značenje Allahovih, dželle še’nuhu, riječi: A tebe smo poslali samo kao milost svjetovima., je da su one općeg karaktera. Čitav svijet je imao koristi od poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem; što se tiče sljedbenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, oni su postigli keramete i časti kako ovoga tako i budućeg svijeta, a što se tiče neprijatelja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, oni koji su sabljom krenuli protiv njega, brza smrt koja ih je snašla bolja je za njih od življenja života na takav način, jer će im takav život samo povećati patnju i kaznu na Ahiretu. Što se tiče neprijatelja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji su pod ugovorom o nenapadanju s muslimanima, oni život provode u hladu islama pod zimmetim i ugovorom i oni su manjeg zla od onih prvih. Što se tiče licemjera, oni su izjašnjavajući se da su muslimani sačuvali svoje živote i imetke i porodice i propisi koji se odnose na muslimane su ih obavezivali kako u nasljedstvu tako i u ostalim pitanjima. Što se tiče ostalih naroda koji nisu došli u kontakt s Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, Allah, dželle še’nuhu, je Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, uzdigao kolektivno kažnjavanje sa stanovnika Zemlje, tako da se svako okoristio Muhammedovim, sallallahu alejhi ve sellem, rođenjem i poslanstvom!“

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Muslim potvrđuje svoju poslaničku veličinu:

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi hadis: “Bi rečeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem: “Uputi dovu Allahu protivu mušrika!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ja nisam poslan kao onaj koji proklinje, već sam uistinu poslan kao milost!“ (Muslim)

Braćo i sestre, izvršavajmo sve naše obaveze, a posebno vodimo računa o propisanim namazima, čuvajmo džemat, slijedimo sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, volimo se u ime Allaha, čuvajmo se grijeha i budimo u svakom trenutku spremni za smrt i polaganje računa na Sudnjem danu!

Molim Allaha, dželle še’nuhu, da nas učvrsti na putu islama, da obespravljene ljude, a posebno našu braću u Siriji i Palestini spasi zuluma zulumćara i da im skoru pobjedu, da nas učini istinskim sljedbenicima sunneta, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da nam na Sudnjem danu oprosti grijehe, sakrije naše sramote, ukabuli dobra djela, sačuva džehennemske vatre i da nas u obećanim džennetima obraduje društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865