Akida

27 podataka o svijetu džinna

413pregledi
Priredio: Sead ef. Jasavić

1.Džinni su hakika/stvarna pojava, i nisu hurafa/izmišljotina.

2.Džinni su stvoreni radi ‘ibadeta/robovanja Allahu dž.š..

3.Džinni su stvoreni od vatre.

4.Džinni su nazvani ovim imenom zbog toga što je kod njih osnova skrivenost i prikrivanje.

5.Džinna ima nekoliko vrsta; neki od njih lete, neki od njih se pretvaraju u zmije, neki se kreću ogromnom brzinom.

6.Svaki čovjek ima po jednog džinna uz sebe koji se ne odvaja od njega tokom cijelog života.

7.Džinni umiru.

8.Džinni jedu i piju, samo što se džinn nevjernik hrani od onoga nad čim nije spomenuto Allahovo ime, a isto tako se hrani i sa onim koji jede lijevom rukom.

9.Džinni se mogu pretvarati u razne oblike – pretvaraju se u ljude, u paščad, u stoku itd..

10.Riječ džinn se odnosi na sve vrste džinna, dok se riječ šejtan odnosi samo na džinne-nevjernike.

11.Najveća fitna koju voli izazvati i proizvesti šejtan jeste razdvojiti između dvoje, a pogotovo između muža i žene.

12.Džinni su obveznici/mukellefun isto kao i ljudi, i ima ih džinna-muslimana i džinna-nevjernika.

13.Muhammed s.a.w.s., je i Allahov poslanik njima.

14.Džinnima se tkđ. bilježe djela, pa će za dobra djela biti nagrađeni, dok će za loša djela biti kažnjeni.

15.Ko se pokaje od džinna uživaće u Allahovu dž.š., magfiretu i oprostu.

16.Džinni će biti proživljeni na Sudnjemu danu, isto kao i ljudi.

17.Džinni-nevjernici će biti kažnjeni džehennemom.

18.Džinni su stvoreni od vatre, ali oni sada nisu u vatrenom obliku.

19.Džinni-vjernici će ući u džennet – po jačem mišljenju.

20.Džinna ima muških i ženskih.

21.Džinni se međusobno žene i plode.

22.Džinni su obično aktivni noću.

23.Šejtani ne mogu otvoriti vrata, niti mogu otkriti nešto ako je nad svim tim spomenuto Allahovo ime.

24.Džinni imaju moć nošenja teških stvari, i njihovog prenosa s mjesta na mjesto.

25.Džinni imaju moć brzog kretanja.

26.Šejtan se smije – osobi koja zijeva.

27.Šejtan plače – onda kada čovjek učini sedžde-i-tilavet.

Prvi put objavljeno: subota, 07 Veljača 2009 06:16

X