Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Znate li priču o grješniku Kiflu?

Piše: Amir Durmić

Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, kaže: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako jedan te isti događaj pripovijeda jednom, dvaput, triput… i sedam, pa i više puta. Da ga lično toliko puta od njega nisam čuo, ni ja ga nikome ne bih spomenuo. Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Kifl je bio čovjek iz Benu Israila koji se nije ustručavao nijednog postojećeg grijeha, već bi svaki od njih učinio. Jednom prilikom došla mu je žena kojoj je platio šezdeset zlatnika da s njom ima intimni odnos  pa kada joj je prišao onako kako muž prilazi svojoj (zakonitoj) ženi, ona zadrhta i zaplaka. ‘Zašto plačeš? Jesam li te natjerao na ovo?’, upita je Kifl. ‘Nisi, ali prvi put u životu ovo činim. Na to sam pristala samo zato što sam u teškoj (materijalnoj) situaciji’, reče ova žena. Kifl tada reče: ‘Zar da učiniš ovo (zinaluk) a to nikada ranije nisi učinila?’ Kifl se onda odmaknu od nje i reče joj: ‘Idi slobodno i zadrži zlatnike!’ Zatim je rekao: ‘Tako mi Allaha, Kifl nikada više Allahu neće zgriješiti!’ Tu noć Kifl je umro, a ujutro je na njegovim vratima osvanula sljedeća poruka: ‘Allah je oprostio Kiflu.’”[1]

Kada u džamiji redovno počnemo viđati ljude izuzetno burne i problematične prošlosti, trebamo se sjetiti Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, kazivanja o Kiflu. Samo površno analizirajući živote pokajnika kojih, vjerujem, ima u svakom gradu, ponekad teško da se možemo sjetiti barem jednog jedinog grijeha koji ovi ljudi, baš poput Kifla, nisu činili javno i naočigled svih, a koliko je tek grijeha koje su učinili u tajnosti, to je poznato samo Allahu Uzvišenom. Međutim, oni su sada tu, u džamiji i džematu, i Uzvišenom Allahu padaju na sedždu. Pokucali su na vrata pokajanja i ona im, bez obzira šta ljudi govorili, moraju biti širom otvorena. Vrlo je interesantno kako islam promijeni “auru” nekada problematičnog pojedinca. U njegovoj blizini više ne samo da ne osjećaš nelagodu ili strah od nepredvidivih postupaka i reakcija koje su nekada bile pravilo, već baš suprotno, u njegovom društvu osjećaš se prijatno i potpuno sigurno. Tako islam iz temelja mijenja ljude. Rana historija islama obiluje ovakvim i sličnim primjerima. To je blagodat vjere islama koju odgovorni u svakom društvu trebaju prepoznati te podržati sve one koji rade na islamskoj edukaciji omladine, ali i zrelih i starijih osoba. Milost Uzvišenog Allaha uistinu je neizmjerna i kada On nekome želi Uputu, On mu je i pošalje, pa makar se radilo o velikom grješniku ili čak nevjerniku koji je nekada u zlu prelazio sve granice. Svaki pojedinac koji se pokaje za grijehe te shvati suštinsku poruku islama i praktično je primijeni u životu, mora postati uzoran i koristan član društva. Islam ga u svakom pogledu mora učiniti boljom osobom. Međutim, i okolina treba imati razumijevanja za ovakve ljude te im pružiti pomoć i podršku. Prijatno društvo, nesebično i bezuvjetno dobročinstvo, kao i ustrajno, ali u isto vrijeme blago i mudro upućivanje savjeta, nužni su kako bi ove osobe, koje su dobar dio života lutale putevima zablude, uz Allahovu pomoć, ustrajale na Pravome putu. To je ono što im islamska okolina bezuvjetno i nesebično mora pružati.

Kifl je, Allahovom voljom i odredbom, umro u noći u kojoj se pokajao, te na bolji svijet preselio u najboljem mogućem stanju. Uz Allahovu pomoć, umro je čist od grijeha koje je počinio jer Uzvišeni Allah iskrenim pokajnicima garantira oprost svih grijeha: “Reci: ‘O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.’” (Ez-Zumer, 53), a i Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Onaj ko se pokaje za grijeh poput je onoga ko grijeha nikako i nema.”[2]

Također, kao vid pouke za sve generacije poslije, Uzvišeni Allah ukazao je Kiflu i određenu počast (keramet) jer je, vjerovatno posredstvom meleka, naredio da na njegovim vratima bude ispisana poruka u kojoj mu je Allah zagarantirao Svoj oprost. Nama živima niko ne može garantirati da ćemo na ahiret preseliti kao vjernici, a pogotovo ako smo svjesni činjenice da živimo u vremenima velikih iskušenja za koja je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Požurite s činjenjem dobrih djela jer će se pojaviti smutnje i neredi poput tmina u mrkloj noći; čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ili će omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik, prodavat će svoju vjeru za neznatne dunjalučke koristi.”[3] 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovom nas hadisu upozorava na smutnje i nerede čije će posljedice biti toliko pogubne da će se neki ljudi čak odmetnuti od vjere islama i preko noći postati nevjernici, međutim, u isto vrijeme on nas upućuje na ono što će nam, Allahovom milošću, učvrstiti korake na Pravome putu, a to je činjenje svih vrsta dobrih djela. Pored ustrajnosti na putu činjenju dobrih djela, vjernik nikada ne smije zaboraviti iskrene dove Stvoritelju da ga učvrsti na Pravome putu, baš onako kako se to razumije iz Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Zaista se iman troši i haba u vama kao što se haba odjeća (kada se od starosti prorijedi), zato molite Allaha da obnovi iman u vašim srcima.”[4]

Gospodaru, molimo Te svim Tvojim lijepima imenima i svojstvima savršenstva, učvrsti iman u našim srcima, omili nam dobra djela i omrzni loša, i ne dopusti da sa ovog svijeta preselimo ikako drugačije osim kao muslimani!

 [1] Ahmed, Musned, 2/23, br. 4747, Tirmizi, Sunen, br. 2496, Hakim, Mustedrek, 6/263, br. 7651, i drugi. Tirmizi ga je ocijenio dobrim, a imam Zehebi vjerodostojnim, dok šejh Albani za ovaj hadis kaže da je slab.

[2] Ibn Madže, br. 4250, sa dobrim lancem prenosilaca.

[3] Muslim, Sahih, br. 118, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu.

[4] Hakim, El-Mustedrek, 1/43, br. 5, od Abdullaha b. Amra b. El-‘Asa, radijallahu anhu. Albani ga je ocijenio dobrim. Vidjeti: Silsiletul-ehadis es-sahiha, br. 1585.
X