Zekat

Zekat na naslijeđenu imovinu?

155pregledi
 
Pitanje: Selamun alejkum. Živim u SAD četrnaest godina. Nejasno mi je da li sam dužan platiti zekjat na naslijeđenu imovinu (od rahmetli oca) koja se nalazi u Bosni… moj nasljedni dio je jedna četvrtina, ali tu sudski naslijeđenu četvrtinu ne koristim kako fizički tako ni materijalno. Sud je donio odluku u nasljednom postupku da sam ja nasljednik jedne četvrtine ali fizička dioba nije sprovedena jer se mora ići u poseban postupak za to. Tako da sam samo naslijednik jedne četvrtine na papiru i ništa više. U slucaju da sam obavezan platiti zekjat na to, kako ću da znam na koji iznos da odvojim 2.5%.. Selam iz daleke Amerike!  

Odgovor: Zekat će biti obavezan muslimanu za izdvojiti tek onda kada ispuni određene uvjete što je sama Allahova dž.š., mudrost u propisivanju propisa postavljajući uvjek za njih određene uslove koji se moraju ispuniti. Kada ne bi bilo tih uvjeta i šartova svako pitanje bi moglo biti i obavezno i neobavezno. Svi Allahovi dž.š., propisi neće biti upotpunjeni dok se ne ispune uslovi predviđeni za njih, i dok se ne uklone prepreka sa puta ostvarenja dotičnih propisa.

Uslovi vezani za obavezu zekata se dijele na dvije grupe:

1. Uslovi koje mora ispuniti osoba da bi bila obavezana zekatom, tipa: da je u pitanju musliman, da je slobodna osoba, dok se oko punoljetstva i razumnosti islamski učenjaci razilaze mada je jače mišljenje (džumhur), da će za maloljetne i nerazumne osobe njihov velijj dati zekat.

2. Uslovi koje mora ispunjavati sami imetak kako bi se na njega dao zekat:

• Da pripada jednoj od vrsta imetaka na koju se daje zekat.
• Da imetak dostigne visinu nisaba.
• Da imetak pregodini.
• Da se u potpunosti posjeduje određeni imetak.

Islamska ulema je složna na tome da se zekat daje na sljedeće vrste imetka:

1. Zlato.
2. Srebro.
3. Kamile.
4. Goveda.
5. Bravi.
6. Pšenica.
7. Ječam.
8. Hurme.
9. Grožđe.

Pored navedenih vrsta imetaka postoje još i druge vrste imetaka oko kojih islamski učenjaci nisu složni da li se na njih daje zekat ili ne.

Što se tiče konkretno tvog slučaja ne može se dati precizan odgovor na njega zbog toga što nisi naznačio o kakvoj vrsti imetka je riječ; da li ta četvrtina koju si naslijedio ispunjava nisab ili ne, i ko je kriv zbog neizvršene fizičke diobe imetka. Tek kada se navedu traženi detalji možemo pokušati da damo približniji odgovor, u suprotnom ne.

Odgovorio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

X