Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Zašto sam musliman, a ne kršćanin?

Piše: Abdullah Nasup

Nema sumnje da su razlozi zbog kojih sam musliman, a ne kršćanin, brojni i jedan članak nedovoljan je da ih pobroji, a kamoli obrazloži. Stoga mi i nije namjera da ih ovdje sve nabrajam, nego da ukažem na nekoliko bitnih činjenica o Isau, alejhis-selam, kojeg kršćani nazivaju Isus. Pri tome mi je vrlo bitno da čitalac shvati kako mi nije namjera da omalovažavam Isaa, alejhis-selam, naprotiv, želja mi je da ukažem na ispravno vjerovanje o jednom od najvrednijih Allahovih poslanika. Riječi u ovom tekstu upućene su osobama otvorenog uma, koje su radi vječnog spasa svoje duše spremne objektivno sagledati činjenice.

Isa, alejhis-selam, kao i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, samo je čovjek i poslanik

U Evanđelju po Luki, u kontekstu razgovora nekoliko osoba o Isau, alejhis-selam, navodi se: “…koji je bio prorok silan u djelu i u riječi pred Bogom i svim narodom.” (Biblija, prijevod Jehovinih svjedoka. Luka, poglavlje 24, redak/stih 19)

U Evanđelju po Ivanu: “A da bi dobili vječni život, trebaju dobro upoznati tebe, jedinog pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.” (Ivan, 17/3)

Rekao je Uzvišeni Allah: “O, sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i u Njegove poslanike i ne govorite: ‘Trojica su!’ Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog – hvaljen neka je On! – zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok.” (En-Nisa, 171)

“Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melekima, Njemu najbližim. A one kojima bude zazorno da se Njemu klanjaju, i koji se budu oholili, Allah će ih sve pred Sebe sakupiti.” (En-Nisa, 172)

U Evanđelju se na više mjesta potvrđuje ljudska priroda Isaa, alejhis-selam, i često se naziva “sinom čovječijim”, a opisan je i osobinama svojstvenim stvorenju, a ne Bogu. A evo nekih primjera gdje se jasno kaže da je bio čovjek:

“Ljudi, Izraelci, čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega je Bog pred vama potvrdio silnim djelima, znamenjem i čudesnim znakovima koje je posredstvom njega učinio među vama, kao što i sami znate.” (Djela apostolska, poglavlje 2, redak/stih 22)

“A sada želite ubiti mene, (čovjeka) koji sam vam rekao istinu koju sam čuo od Boga. Abraham tako nije činio.” (Ivan, 8/40)

Vezano za ovaj stih/redak bitno je znati da je riječ koju sam stavio u zagradu izostavljena u prijevodu Jehovinih svjedoka, ali se nalazi u prijevodu Vuka Karadžića.

Primjer u kojem je opisan osobinom svojstvenom stvorenjima: “Vraćajući se rano ujutro u grad, ogladnio je.” (Matej, 21/18)

Uzvišeni Allah ukazuje na tu osobinu dajući do znanja da onaj ko osjeća glad i potrebu za hranom ne može biti Bog, pa kaže: “Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik – i prije njega dolazili su i odlazili poslanici – a majka njegova uvijek je istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odmeću.” (El-Maida, 75)

Isa, alejhis-selam, poslan je samo Izraelćanima, a Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslan je cijelom čovječanstvu

Isa, alejhis-selam, plemeniti je Allahov rob, visokog morala. Uzvišeni Allah odabrao ga je i poslao Izraelćanima kao poslanika, da im sudi po Tevratu i da im dostavi Indžil (Evanđelje – Radosna vijest) u kojem je radosni nagovještaj dolaska posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji će biti poslan cijelom čovječanstvu.

U Evanđelju po Mateju kaže se: “Na to je on rekao: ‘Nisam poslan nikome osim izgubljenim ovcama doma Izraelova.’” (Biblija, prijevod Jehovinih svjedoka, Matej, 24 stih, poglavlje 15, str. 1251)

Kur’an časni potvrđuje da je njegovo poslanje bilo ograničeno na Izraelćane: “I podučit će ga Knjizi i mudrosti, i Tevratu i Indžilu, i poslati kao poslanika sinovima Israilovim.” (Alu Imran, 48–49)

S druge strane, Uzvišeni Allah za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna.” (Sebe, 28)

Isa, alejhis-selam, kao i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, pozivao je u monoteizam

Isa, alejhis-selam, putovao je Palestinom pozivajući Izraelćane da obožavaju samo jednog Boga, da se samo jednom Bogu klanjaju i da Ga mole, nastojeći u njihova srca posijati sjeme monoteizma i svakog dobra.

“Isus mu je na to rekao: Pisano je: ‘Jehovu, Boga svojega, obožavaj, i jedino Njemu služi!’” (Luka, poglavlje 4, redak 8)

“A jedan od pismoznanaca, koji je pristupio i čuo njihovu raspravu, znajući da im je dobro odgovorio, upitao ga je: ‘Koja je zapovijed prva od svih?’ Isus je odgovorio: ‘Prva je: ‘Čuj, Izraele, Jehova, Bog naš, jedan je Jehova, i ljubi Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom!’ Druga je ova: ‘Ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe!’ Nema drugih zapovijedi većih od ovih.’ A pismoznanac mu je rekao: ‘Učitelju, dobro je i istinito što si rekao: On je jedan i nema drugoga osim Njega.’” (Marko, 12 poglavlje, reci 28–32)

Rekao je Uzvišeni Allah: “Nevjernici su oni koji govore: ‘Bog je – Mesih, sin Merjemin!’, a Mesih je govorio: ‘O, sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.” (El-Maida, 72)

Istina je ono što je učio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem!

Gustave Le Bon tvrdi: “Ništa ne ukazuje na to da su ljudi u prvom kršćanskom vijeku Isusa smatrali bogom. Vjerovanje u njegovu božanstvenost pojavilo se kod nekih kršćanskih skupina tek u prvoj polovini drugog vijeka.” (Gustave Le Bon, Hajatul-hakaik, str. 51, Kairo, Darul-alemil-arabi, 2013)

Njemački pjesnik Goethe kazao je:

Isus je osjećao čisto i mislio

Samo na Jednog Boga u mirnoći;

Ko ga je učinio Bogom,

Svetu volju vrijeđa njegovu.

I tako mora pravda sjati

Što je i Muhammedu uspjelo;

Samo kroz pojam o Jednom

Savladao je čitav svijet.

 
X