Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Zar je moguće da neko prihvati šiitsko vjerovanje?

Osobina čovjeka kao ljudskoga bića jeste ta da vrlo često nije svjestan veličine blagodati kojom ga je Allah počastio sve dok ne vidi nekoga ko je izgubio tu blagodat.  Mi muslimani gotovo nikada ne  razmišljamo o tome da nas je Allah počastio i odlikovao nad milionima drugih time što je islam na naše prostore došao od strane onih koji vjeruju ehlis-sunnetskim vjerovanjem.

Čovjek  od najranijih dana svog djetinjstva uči, kako od svojih roditelja, nana i djedova, tako i u  mektebu, kroz literaturu, hutbe, o tome da je Kur’an jedina autentična knjiga u kojoj od vremena Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa do danas nije izmijenjen niti jedan harf, da ne postoji neko nepogrešiv nakon Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bez obzira ko bio. Na hutbama se uče dove za četvoricu pravednih halifa Allahovog poslanika. Okružen je ljudima   koja nose imena  Bekir, Omer, Osman, Alija, Fatima, Aiša, Hatidža, čime se izražava neizmjerna ljubav prema ashabima Allahovog poslanika. Na svakom koraku se uvažava vjerodostojna zbirka hadisa imama Buharije i Muslima.

Mnogi nisu svjesni da su to velike blagodati Uzvišenog Allaha, koje su velikom broju ljudi uskraćene. Jedna od kategorija ljudi koja odrasta u jednom potpuno drugačijem ambijentu od onog u kojem mi odrastamo su šijje ili rafidije. Kada čovjek počne čitati citate iz njihovih kapitalnih djela koje govore o njihovom vjerovanju, prvo čega se sjeti je Allahova blagodat prema nama, a potom sebi postavi pitanje zar je moguće da neko ko se pripisuje islamu vjeruje u takve stvari, naročito ako je u pitanju neko ko je odrastao u zdravoj sredini i čistoj od primjesa šiizma, kao što je naša sredina.

Zar je moguće da neko sumnja u to da je Kur’an ostao autentičan i neizmjenjen i da je i danas baš onakav kako je objavljen Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bez da mu je dodat ili oduzet samo jedan harf, kao što to čine šijje navodeći konsenzus njihovih učenjaka u pogledu toga da je sadašnji Kur’an kojeg mi posjedujemo izmijenjen ili krnjav, a sve to nakon što je Uzvišeni Allah obećao da će ga čuvati od iskrivljenja.

Zar je moguće da neko ružno govori, a da ne govorimo o tome da ih proklinju i smatraju nevjernicima kao što čini velik broj šijja odnosno rafidija, o najvećim i najboljim sinovima ovog ummeta: Ebu-Bekru, Omeru, Osmanu, r.a., nakon jasnih zabrana da se vrijeđa bilo ko od ashaba i nakon toliko jasnih argumanata koji potvrđuju da su ova četvorica prvih pravednih halifa džennetlije kojima je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji ne govori po hiru svome, lično garantovan Džennet.

Zar je moguće da se veliča i po dobru spominje, pa da mu se i turbe izgradi, iako je gradnja turbeta u svakom pogledu zabranjena, ubici Omera, kao što to čine šije, znajući koliko je hadisa koji govore o vrijednosti Omera, r.a, te da je on jedan od desetorice kojima je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, garantovao Džennet. Turbe Ebu Lulu el-Medžusija, Omerovog ubice, nalazi se u današnjem Iranu -Islamskoj Republici.

Zar je moguće da neko i povrh toga što je Uzvišeni Allah objavio jasne ajete u  suri En-Nur u kojima potvrđuje čednost Aiše, r.a., i dalje tu suprugu Allahovog poslanika potvara onim čime nije zadovoljan da se pripiše ženama iz njegove porodice, kao što to čine šije, a znamo da učenjaci ehlis-sunneta imaju jednoglasan stav da je onaj ko Aišu, r.a., potvori za blud, nakon što je Allah objavio ajete u njenoj čednosti, nevjernik.

Zar je moguće da neko stavi nečiji govor – govor ‘nepogrešivih’ imama –  na stepen Allahovog poslanika, kao što to čine šije, što se jasno da vidjeti iz njihovih definicija sunneta, nakon spoznaje da je samo govor Allahovog poslanika objava, a svi ljudi nakon njega su podležni  grijesima, i da je objava prestala dolaziti na zemlju nakon Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, smrti.

Zar je moguće vjerovati da je posjeta Husejnovom kaburu, jednaka obavljanju dvadeset hadževa, kao što to nalazimo u kapitalnim knjigama šija, nakon što znamo da je Mekka najbolje mjesto nadunjaluku, i nakon što znamo da ne postoji niti jedan  vjerodostojan hadis o vrijednosti posjete samog Husejnovog kabura.

Zar je moguće da neko vjeruje da postoje bezgriješne osobe, nakon smrti Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što ova sekta vjeruje –   da su njihovi imami nepogrešivi.

Zar je moguće da neko vjeruje u to da se najbolje generacija ovog ummeta, ashabi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gotovo u cjelosti  (osim malog broja njih) odmetnula od vjere nakon smrti Allahovog poslanika, kao što u to vjeruju šije, nakon toliko jasnih kur’ansko-hadiskih tekstova o njihovoj vrijednosti, i nakon toga što je Allahov Poslanik velikom broju od njih obećao oprost grijeha, kao što je slučaj sa učesnicima bitke na Bedru.

Zar je moguće da neko vjeruje u to da vjernici neće vidjeti Uzvišenog Allaha, a što je i najveća nagrada na Ahiretu za vjernike, kao što u to vjeruju šije, iako o tome postoji toliko jasnih kur’ansko-hadiskih tekstova.

Postoji još mnogo pitanja, koja kada čita onaj ko ispravno vjeruje, onako kako su vjerovali imami ehlis-sunneta Ebu-Hanife, Malik, Šafija, Ahmed, a koja čovjek nalazi u šitskim kapitalnim djelima, a koja su daleko od ispravnog vjerovanja baš kao što je daleko istok od zapada.

Na kraju moram zaključiti:

One osobe sa naših podneblja, koje povjeruju u ispravnost šitskog, odnosno rafidijskog vjerovanja, i samim time odbace ehlis-sunetsko vjerovanje – jer je nemoguće objediniti ova dva vjerovanja -vjerujem da nikada nisu ispravno vjerovale, niti su ispravno shvatili šta iz tog vjerovanja proizilazi. Nemoguće je  vjerovati da je Ebu-Bekr bio najbolji insan, a potom saznati ‘istinu’, pa tog istog Ebu-Bekra vrijeđati, psovati, misleći da se time ibadet čini, kako što je nemoguće jedno vrijeme vjerovati da je Aiša prvakinja džennetskih žena, a potom tu istu ženu potvarati za nemoral i smatrati je nevjernicom.

Napomena:

-Nisam želio da spominjem izvore iz kojih sam uzimao citate koji potvrđuju spomenuta ubjeđenja šijja, kao što nisam htio da spominjem ni dokaze ehlis-sunneta kojim odgovaraju na šiitske nejasnoće, samo iz razloga što nisam želio opteretiti ovaj tekst, jer sam želio da bude napisan na način da ga može razumijeti svaka osoba.
-Razlog pisanja ovog skromnog teksta je pokušaj da se otvore oči onim Bošnjacima koji su povjerovali u  tu šitsku propagandu, pa su siromasi, u svom neznanju, počeli da slijede tu zabludjelu ideologiju.

Onaj ko bude istinski tragao za istinom, ovaj tekst mu je više nego dovoljan da vidi gdje je istina, i šta treba da slijedi, a šta treba da ostavi.

‘Gospodaru naš, istinu nam pokaži istinom, i omili nam njeno slijeđenje, a neistinu nam pokaži neistinom, i omrzni nam njeno slijeđenje, i ne dopusti da nam istina bude nejasna pa da zalutamo, i učini nas vođama bogobojaznima.’ Amin!
X