Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Zabranjeno je tražiti vlast

Ebu Musa el-Eš‘ari, radijallahu anhu, pripovijeda da je jednom prilikom, zajedno s još dvojicom svojih saplemenika, ušao kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od njih reče: “Allahov Poslaniče, postavi nas za namjesnike!”, a i drugi je ponovio iste riječi. “Mi ne dajemo vlast onome koji je traži i žudi za njom!”, odgovori im Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.[1]

Abdurrahman b. Semura, radijallahu anhu, prenosi da mu je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Abdurrahmane, ne traži vlast! Ako je na svoje traženje dobiješ, predat ćeš joj se i neće ti se pomoći, a ako je dobiješ ne tražeći je, bit ćeš potpomognut u njoj.”[2]

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Vi ćete mnogo težiti za vlašću, a ona će na Sudnjem danu biti razlog kajanja. Divna je na ovom svijetu, a grozna je na ahiretu!”[3]

Ebu Zerr, radijallahu anhu, pripovijeda da se obratio Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Božiji Poslaniče, postavi me za namjesnika!” Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, potapšao ga je po ramenima i rekao: “Ebu Zerre, ti si slabašan, a vlast je velika obaveza! Vlast će na Sudnjem danu biti poniženje i kajanje, osim onome koji je s pravom dobije i izvrši ono što se od njega traži.”[4]

Isti ovaj ashab prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ebu Zerre, mislim da si ti slabašan čovjek, a želim ti isto što i sebi! Kloni se vlasti, pa makar i nad dvojicom ljudi, i čuvaj se jetimskog imetka.”[5]

Avf b. Malik, radijallahu anhu, pripovijeda da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao sljedeće: “Ukoliko želite, obavijestit ću vas o tome šta je vlast? Početak joj je prijekor, sredina kajanje, a završetak kazna na Sudnjem danu, osim onome koji je pravedan. A kako biti pravedan prema bližnjima svojim?!”[6]

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, navedeni hadisi veličanstveno su pravilo kad je riječ o vlasti.

Drugo, zabranjeno je tražiti vlast, posebno onome koji je svjestan da ne može podnijeti njezin teret.

Treće, islam ne daje vlast onome ko je traži i ko žudi za njom, dok je najpreči da vlada onaj koji se susteže od vlasti i koji je prezire.

Četvrto, traženje vlasti i uzdizanje s onim što je vezano za nju, poput sudstva, računovodstva i ostalih javnih funkcija, proizlazi iz ličnog interesa. Takva se osoba neće dvoumiti da počini grijeh kako bi ostvarila svoje želje i interese. Međutim, što se tiče onoga koji se čuva vlasti i, otuda, grijeha, on je najpravedniji i najpodesniji da vlada.

Peto, vlast podrazumijeva ogromnu odgovornost stoga što ima za posljedicu prijekor, kajanje i kaznu na Kijametskom danu, osim ako se radi o pravednom vladaru, a takvih je veoma malo. I, kako da čovjek bude pravedan prema svojim rođacima, prijateljima i poznanicima?

Šesto, dopušteno je da čovjek prihvati određenu funkciju ako mu naredi halifa ili druga mjerodavna ličnost, jer je nužno da postoji vladar koji će provoditi Allahove zakone i koji se neće osvrtati na prigovore ljudi. Dakle, ko je pravedan i dostojan vlasti, to je veličanstvena počast za njega, što se da zaključiti iz autentičnih hadisa.

Sedmo, ko dobije vlast ne tražeći je, Allah će mu pomoći, uputiti ga i dat će mu savjetnike koji će ga podsticati i pomagati da čini dobro, a zabranjivati mu i odvraćati ga od zla.

Osmo, Ibn Hadžer, 13/126, kaže: “Ukoliko odgovorna osoba živi u blagostanju i sreći, a ne zna šta je siromaštvo i nedaća, to je ili zbog toga što se izolirala te postala ravnodušna, ili zbog toga što će biti kažnjena na budućem svijetu, a to je, svakako, teže i opasnije. Molimo Allaha za oprost.” Upravo to htio je kazati Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kad je rekao: Divna je na ovom svijetu, a grozna je na ahiretu!”

Deveto, isti ovaj autoritet prenosi u djelu Fethul-Bari, 13/126, da je El-Muhalleb rekao: “Žudnja za vlašću uzrok je međusobnog ubijanja, činjenja grijeha i remećenja reda na Zemlji.” Ovo je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, htio kazati riječima: “Vi ćete mnogo težiti za vlašću.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da će se to dogoditi, i dogodilo se.

Valja napomenuti da neki učenjaci smatraju da je traženje vlasti i položaja dozvoljeno, dokazujući to kur’anskim ajetom u kojem stoji da je Jusuf, alejhis-selam, rekao: “‘Postavi me da vodim brigu o stovarištima u zemlji, ja sam zaista čuvaran i znan’” (Jusuf, 55). Međutim, ovo je njihovo dokazivanje diskutabilno zbog sljedećih razloga: prvo, ovdje se radi o vjerovjesniku, a običan čovjek ne poznaje sebe kao što je slučaj sa vjerovjesnikom – Jusuf je znao niko kao on neće biti pravedan i dobar prema siromasima; drugo, ovo je zakon koji je bio na snazi prije nas i ne odnosi se na nas, posebno zbog toga što je nama propisano ono što je suprotno od njega – netražnje vlasti; treće, Jusuf je u tom vremenu jedini bio dostojan ove funkcije, pa je smatrao svojom obavezom da je preuzme; i, četvrto, Jusuf je ove riječi izgovorio pred čovjekom koji ga nije poznavao, a nisu ga poznavali ni drugi ljudi. Ibn Kesir je u djelu Tefsirul-kur’anil-azim, 2/499, rekao: “Prijeka je potreba nalagala da Jusuf zatraži položaj, i to mu je bilo dopušteno jer ga niko nije poznavao.”

 

[1] El-Buhari (7149) i Muslim (1733).

[2] El-Buhari (7147) i Muslim (13 i 1652).

[3] El-Buhari (7148).

[4] Muslim (1825).

[5] Muslim (1826).

[6] Hadis je autentičan. Zabilježili su ga: El-Bezzar (1597) i Et-Taberani, u djelima: El-Mudžemul-kebir, 18/60/132, El-Mudžemul-evsat (6747) i Musneduš-šamijjin (1195), preko Sadeke b. Halida, koji prenosi od Zejda b. Vakida, on od Busra b. Abdullaha, ovaj od Jezida b. el-Esama, a on od Avfa. Svi su ovi prenosioci povjerljivi, kako to kaže El-Hejsemi, 5/200. Postoji sličan hadis koji prenosi Ebu Hurejra, ali je on slab. Također, slične su hadise prenijeli Šeddad b. Evs i Zejd b. Sabit.
X