Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Zaboravljeni prvi evropski muslimani

Priredio:  mr. Emir Demir

Poznati muslimanski historičar Jakut el-Hamevi u svojoj knjizi Mudžemul-buldan, 1/323, navodi sljedeće:

“Baškort ili Bašgort (danas autonomna, većinski muslimanska sunnitska, Republika Baškortostan ili Baškirija u Ruskoj Federaciji, ali je ovaj (ugarski) narod u prošlosti vjerovatno imao više ogranaka koji su se asimilirali, najčešće turcizirali, sa lokalnim stanovništvom, pa, stoga, neki porijeklo Mađara vežu za njih, čemu danas ide u prilog i evropski genotip ovog naroda, iako živi u Srednjoj Aziji, nap. a.) područje je između Konstantinopola i zemlje Bugara (Volška Bugarska od 7. do 13. stoljeća, a ne današnja, nap. a.).

Halifa Muktedirbillahi, rhm., poslao je Ahmeda b. Fadlana, slugu emirul-mu’minina, do jednog slavenskoga (ruskog) kralja, koji je zajedno sa stanovnicima svoje zemlje prešao na islam, da im dadne podršku i poduči ih propisima islama. On je ispričao sve što je vidio od polaska iz Bagdada do konačnog povratka, a na put je krenuo u mjesecu saferu 309. h. g. / 921. godine.

Prilikom spomena Baškorta (iz paganskog predislamskog vremena), rekao je: “Našli smo se na području jednog turkijskog naroda koji se naziva Baškortima (Baškiri). Jako smo ih se čuvali, a sve iz razloga što su bili najopasniji i najpoganiji turkijski narod, te su najlakše posezali za ubistvom. Kod njih čovjek sretne drugog čovjeka, odsiječe mu glavu, uzme je, a tijelo mu ostavi. Oni briju svoje brade i jedu buhe. Svaki od njih gleda u šavove svoje odjeće tražeći buhe, a onda ih svojim zubima zgnječi. Sa nama je bio jedan njihov pripadnik koji je prešao na islam, a bio nam je u službi. Jedan dan vidjeh ga kako uze buhu sa haljinke i zatim je noktom zgnječi, a potom je poliza. Kada me ugleda, reče mi: ‘Dobro!’

Svaki od njih izrezbario je drvo u vidu vijenca koji stavi na sebe, pa kada želi krenuti na put ili u rat protiv neprijatelja, poljubi ga i pokloni mu se govoreći: ‘Gospode moj, daj mi to i to…’ Rekoh prevodiocu:  ‘Pitaj nekog od njih šta im je dokaz za ovo i zašto su to uzeli kao božanstvo?’ Odgovorio je: ‘Ja sam nastao iz toga, pa ne poznajem drugog tvorca osim njega.’ Neki od njih vjeruju da imaju trinaest bogova: boga zime, boga ljeta, boga kiše, boga vjetra, boga drveća, boga ljudi, boga životinja, boga vode, boga noći, boga dana, boga smrti, boga života, boga zemlje, a Bog koji je na nebu veći je od svih i slaže se sa ostalima, svi su zadovoljni sa postupcima drugih. Neka je visoko uzvišen  Allah u odnosu na ono što govore nepravednici i poricatelji!

Vidjeli smo neke od njih da obožavaju zmije, neke da obožavaju ribe, a neki ždralove. Obavijestili su me da su se nekada borili sa nekim neprijateljskim narodom koji ih je umalo porazio, pa su tada ždralovi počeli  vikati iza njih i tako su se neprijatelji povukli, a oni odnijeli pobjedu. Od tada obožavaju ždralove, govoreći: ‘Ovo su naši gospodari koji su porazili našeg neprijatelja.’

Ovo je Ibn Fadlan o njima ispričao, a ja sam u gradu Halepu (nakon obimnijeg prihvatanja islama) zatekao veću skupinu Baškorta, koji su bili izrazito svijetle kose i lica. Učili su fikh prema pravnoj školi Ebu Hanife, r.a. Jednog, kojeg sam smatrao razboritijim, upitao sam o njihovoj zemlji i situaciji, pa mi je rekao: ‘Naša se zemlja nalazi iza Konstantinopola u kraljevini jednog frankijskog naroda po imenu Hungri. Mi smo muslimani, podanici njihovog kralja u rubnom dijelu njegove zemlje. Ima nas oko trideset naselja (u drugim izvorima oko 100.000 duša, nap. a.), a svako od njih gotovo bi moglo biti manji utvrđeni gradić, ali ugarski kralj ne dopušta nam da izgrađujemo ikakve zidine bojeći se da ćemo mu postati nepokorni. Mi živimo u središtu kršćanstva, sjeverno od nas su Slaveni, ispred nas su papinske zemlje, tj. Rim.’ Papa je predvodnik Franaka koji kod njih ima status zamjenika Mesiha, kao što je emirul-mu’minin kod muslimana. Njegove se naredbe sprovode u svim pitanjima vezanim za vjeru i to kod svih njih. Rekao je: ‘Zapadno od nas je Andaluzija (Španija), a istočno Bizantija, Konstantinopol i njegove oblasti. Naš jezik je isti kao jezik Franaka, kao i naša odjeća. Zajedno sa njima služimo vojsku i idemo u boj protiv ostalih skupina, jer se isključivo bore protiv protivnika islama.”

Upitao sam ga šta je razlog njihovog prelaska na islam iako žive usred nevjerničkih zemalja, a on je odgovorio: ‘Čuo sam nekoliko naših prethodnika kako govore da su u naše zemlje davno nekada došla sedmerica muslimana iz zemlje Bugara. Nastanili su se kod nas i na lijep način nas upoznali sa našom zabludom i ukazali nam na ispravnu vjeru islam. Allah nas je uputio i Njemu zahvaljujemo. Svi smo prešli na islam, a Allah je naša prsa učinio širokim za iman. Mi dolazimo u ova područja kako bismo se podučili vjeri, a kada se vratimo u svoju zemlju, naše će nam familije ukazati počast i povjeriti nam pitanja vezana za vjeru islam.’ Upitao sam ga: ‘Zašto brijete brade kao Franci?’, a on odgovori: ‘Briju ih oni koji idu u vojsku i koji oblače vojne uniforme poput Franaka, ali ostali to ne čine.’

Upitah: ‘Kolika je razdaljina između nas i vaše zemlje?’ On reče: ‘Odavde do Konstantinoopola dva i po mjeseca, a od Konstantinopola do naše zemlje još otprilike toliko.’ El-Istahri je u svojoj knjizi spomenuo: ‘Od Baškorta da Bugara razdaljina je dvadeset i pet merhala (oko 1.000 km, nap. a.), a od Baškorta do Pečeneza, koji su također turkijskog porijekla, razdaljina je deset dana.’

Početkom 14. stoljeća ova skupina mađarskih muslimana u cijelosti je asimilirana, pokrštena, prognana ili ubijena. Između 10. i 14. stoljeća mađarski su vladari izdali više desetina dokumenata kojima zabranjuju prakticiranje islama u zemlji.

Druga skupina muslimana formirana je između 1526. i 1684. kao rezultat osmanskog osvajanja i njihove vladavine velikim dijelom mađarskih teritorija. U periodu osmanske vladavine u stotinjak gradova sagrađeno je oko sto pedeset džamija. Danas o ovom muslimanskom prisustvu na mađarskom tlu svjedoči nekoliko turskih kupatila i turbeta, kao što je Gul-babino turbe u Budimpešti, i pokoja džamija, kao što je ona u Pečuhu. Ova muslimanska zajednica dezintegrirala se povlačenjem Osmanlija, a islam iščezao iz javnoga života. Muslimani koji nisu sami otišli, doživjeli su sudbinu muslimana s kraja 13. stoljeća: bili su istrijebljeni, prodani u roblje ili pokršteni.

 
X