Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Vrijednost naređivanja dobra i odvraćanja od zla

Priredio: Sead ef. Jasavić

Naređivanje dobra i odvraćanje od zla je Allah dž.š., učinio posebnom odlikom Svog odabranika i Miljenika Muhammeda s.a.w.s., rekavši: „…milost Moja obuhvaća sve; daću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali, i onima koji u dokaze Naše budu vjerovali, & onima koji će slijediti Poslanika, Vjerovjesnika, koji neće znati čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih…“ (El-E’araf, 156-157.)

Ovaj ajet nam eksplicite ukazuje na to šta je posebna karakteristika i specifika djelovanja Muhammeda s.a.w.s.: „koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih“!

Ako čovjek malo bolje promisli o poslanicama svih Allahovih poslanika, primjetiće da je osovina i srž svega toga bila gola borba za dobro a protivu zla, i da su zbog toga Božiji Poslanici bili slati; Poslanici su ljudi koji su pozivali svakom dobru, i koji su upozoravali na svako zlo, i to je kajmak Božije poslanice i glavni razlog njihova poslanja!

Pored toga što je naređivanje dobra i odvraćanje od zla glavna karakteristika posljednjeg Božijeg Poslanika s.a.w.s., to je ujedno i glavno obilježje onih koji slijede posljednjeg Božijeg Poslanika s.a.w.s., shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže: A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. Allah je doista silan i mudar.“ (el-Tevba, 71.)

Dakle, pravi vjernici se prvashodno poznaju po tome što su vjernici oni koji traže i naređuju da se čini dobro, i bore se i zabranjuju da se čini zlo, a za razliku od njih tj. munafici i licemjeri, oni su ti koje Allah dž.š., opisuje sljedećim ajetom: „Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima: traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih, i ruke su im stisnute; zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici. & Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.“ (el-Tevba, 67-68.)

Među glavne opise pravih vjernika, prvashodno spada naređivanje dobra i odvraćanje od zla, što nam potvrđuje sljedeći ajet: „Oni se kaju, i Njemu klanjaju, i Njega hvale, i poste, i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju. A ti vjernike obraduj!“ (el-Tevba, 112.)

Ko ove ajete dobro upamti, shvati i razumije – zaželjeće da bude jedan od onih koji traže da se čini dobro i jedan od onih koji zabranjuju da se čini zlo; zaželjeće stati pod tim bajrakom, i zaželjeće uputiti se tim putem ne bi li ih sustigao! Allah dž.š., kaže: „one koji će, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih – A Allahu se na kraju sve vraća.“ (el-Hadždž, 41.)

Allah dž.š., iznosi hvalu i nad kršćanima i jevrejima koji su sproveli ovaj propis u djelo, pa kaže: „Ali, nisu svi oni isti. Ima ispravnih sljedbenika Knjige koji po svu noć Allahove ajete čitaju i mole se; & oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i jedva čekaju da učine dobročinstvo; – oni su čestiti; & bilo kakvo dobro da urade, biće za nj nagrađeni. – A Allah dobro zna one koji se Njega boje.“ (Alu Imran, 113-115.)

Allah dž.š., je opisao ummet Muhammeda s.a.w.s., sljedećim riječima: Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete…“ (Alu Imran, 110.) – pa ko smatra sebe pripadnikom ummeta Muhammeda s.a.w.s., valja mu ispuniti osnovne uslove pripadnosti islamskom ummetu:

  1. 1. Tražiti da se čini dobro.
  2. 2. Odvraćati od zla.
  3. 3. Vjerovati u Allaha.

Ko ne ispuni navedene uslove, najsličniji je ehlu-kitabijama – jevrejima i kršćanima, ljudima koji se pozivaju na Božiju Knjigu, ali ne traže da se čini dobro i ne odvraćaju od zla, shodno kur’anskom ajetu u kojem se kaže: „Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali – zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili: & jedni druge nisu odvraćali od grješnih postupaka koje su radili. Ružno li je zaista to kako su postupali!“ (el-Ma’ida, 78-79.)

Allah dž.š., kaže: „Onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike, ni krive ni dužne, ubijali, a ubijaju i ljude koji traže da se postupa pravedno, navijesti bolnu patnju.“ (Alu Imran, 21.) Iz ovog ajeta je Hasan el-Basri rhm., shvatio da su ljudi koji traže pravdu – traže da se čini dobro i odvraćaju od zla, odmah po stepenu vrijednosti iza stepena Božijih Poslanika a.s., jer su u ovom ajetu spomenuti odmah za njima. (Pogledaj: el-Tefsir el-Kebir, 7/215.)

Svaki čovjek koji izađe iz svoje kuće biva pod jednim bajrakom – ili bajrakom meleka ili bajrakom šejtana. Ako čovjek izađe iz svoje kuće radi nečega što je Allahu dž.š., milo i drago – takav je pod bajrakom meleka, a ako čovjek izađe iz svoje kuće radi nečega što je Allahu dž.š., mrsko i mrzno – takav je pod bajrakom šejtana, što nam potvrđuju riječi Poslanika s.a.w.s., koje nam prenosi Ebu Hurejre r.a., gdje se kaže: „Nema te osobe koja izađe iz svoje kuće a da joj u ruci nisu dva bajraka – bajrak meleka i bajrak šejtana, pa ako čovjek izađe iz svoje kuće radi onog što Allah dž.š., voli – pratiće ga melek sa svojim bajrakom, i pod njim će ostati sve dok se svojoj kući ne povrati, a ako osoba bude izašla iz svoje kuće radi onoga što Allaha dž.š., srdi i ljuti – pratiće ga šejtan sa svojim bajrakom, i pod njime će ostati sve dok se kući ne povrati!“ (Musned, Ahmed b. Hanbel, br.8269.)

Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „U mom ummetu će biti ljudi koji će postići nagrade prvih muslimana: junkirunel-munkere tj. neće dozvoljavati da se čini zlo!“ (Musned, Ahmed b. Hanbel, 4/62)

Dakle, pravi sljedbenik Selefa – Muhammeda s.a.w.s., i ashaba – jeste samo ona osoba koja se bori za sprovedbu svake vrste dobra, i osoba koja se bori protivu svake vrste zla!

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Hoćete li da vas obavijestim o ljudima koji nisu poslanici niti su šehidi, a kojima će na Sudnjemu Danu zavidjeti i poslanici i šehidi, zbog počasti koje im je Allah dž.š., podario, i minbera od nura i svjetlosti na kojima su. Rekoše: Ko su ti? Poslanik s.a.w.s., reče: To su ljudi koji omiljavaju i približavaju ljude Allahu dž.š., i koji omiljavaju i približavaju Allaha dž.š., ljudima; to su oni koji zemljom hode neprestano ljude savjetujući! Rekoše: Razumijemo to kada Allaha dž.š., omiljavaju i približavaju ljudima, ali ne razumijemo kako se to ljudi umiljavaju i približavaju Allahu? Poslanik s.a.w.s., reče: Naređuju im ono što Allah dž.š., voli, a zabranjuju im ono što Allah dž.š., mrzi, pa ako ih poslušaju u tome – Allah dž.š., ih zavoli!“ (Šu’abul-Iman, br.405.)

Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Najbolji čovjek je onaj koji je najbogobojazniji spram svoga Gospodara, koji najbolje čuva rodbinske veze, koji najviše naređuje i traži da se čini dobro, i koji najviše zabranjuje da se čini zlo!“ (Da’if. el-Džami’ el-Sagir ve Zijadetuhu, br.6642.)

Abdullah b. Nu’ajm el-Me’afiri rhm., kaže: „Ko bude naređivao da se čini dobro, i zabranjivao da se čini zlo – ta osoba je Allahov halifa na Zemlji, i halifa Njegove Knjige, i halifa Njegovog Poslanika s.a.w.s.!“ (Kitabul-Fiten, el-Mervezi, br.245.)

Molimo Allaha dž.š., da nam podari blagodati iskrenih vjernika – koji traže da se čini dobro a od zla odvraćaju! Amin, ja rabbel-alemin.

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha
X