Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Vjernik je poput sirove mlade stabljike, a munafik je poput kedra

Priredio: Meran M.

Primjer vjernika je kao primjer sirove mlade stabljike – nekada je vjetar povije, drugi put ispravi. Odgoj i obrazovanje poznaju brojne metode podučavanja, a jedna od njih jeste podučavanje kroz navođenje primjera. Ljudi od davnina koriste primjere kao sredstvo za približavanje umu onoga što se želi objasniti. Navođenjem primjera u stanju smo da bolje predočimo apstraktno osjetilnim i nedokučivo prisutnim. Tako se i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u cilju što preciznijeg pojašnjenja, pomagao metodom navođenja primjera. Stilistika potvrđuje kako navođenje primjera ima izuzetnu ulogu u iskazivanju prefinjenih i krajnje preciznih značenja. Allah, subhanehu ve te’ala, navodi mnogo primjera u Svojoj časnoj Knjizi, za čim se povodi i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u hutbama, vazovima i govoru općenito. (Abdul-Fettah Ebu Gade, Er-Resulul-muallim ve esalibuhu fit-ta’lim, Mektebetul-matbu’atil-islamijje, Haleb, Sirija, tom 1, str. 12., 1996. g.)

U jednom primjeru, opisujući mu’mina i munafika, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Primjer vjernika je kao primjer sirove mlade stabljike – nekada je vjetar povije, drugi put ispravi, a primjer munafika je kao primjer kedra – ne pomjera se dok se jednim potezom ne iščupa!” (Sahihul-Buhari, br. 5643)

”Primjer vjernika je kao primjer sirove mlade stabljike – kada puhne vjetar – povije se, a kada se (vjetar) smiri – ispravi se; (tako se i vjernik) ispravi kroz iskušenje. A pokvarenjak (fadžir) je kao kedar – čvrst i nesavitljiv dok ga Allah ne polomi kada htjedne.” (Sahihul-Buhari, br. 5644)

Mihleb kaže: ”Smisao hadisa (5644) jeste da se vjernik, kada mu dođe Allahova odredba, pokori i povinuje zadovoljan njome, za razliku od pokvarenjaka, kojeg Allah ne izlaže ispitima niti kušnjama na ovome svijetu, već ga ostavlja u zdravlju i olakšava mu na dunjaluku kako bi mu otežao na drugom svijetu; kada Allah hoće da ga uništi, slomi ga kao što slomi kedar, da mu smrt bude što teža i bolnija.” (Umdetul-kari, 21/210)

U hadisu spočetka imamo prizore iz biljnog svijeta i naše okoline. Kada zapuše jak vjetar, vidimo kako se nisko rastinje i slabašne biljke povijaju u pravcu puhanja vjetra, koji je nekada topao, a nekada hladan. Odjednom, kada vjetar utiša, biljke se ispravljaju. Potom vjetar zapuše u drugom smjeru i biljke se, ponovno, povijaju za njim u tom smjeru.

Nasuprot tome, na istom mjestu taj isti žestoki vjetar može jako stablo staro nekoliko decenija polomiti i iščupati njegove korijene iz tla. Kada se vjetar smiri, ono se više ne može vratiti u prvobitno stanje. Ljudi su prinuđeni ukloniti ga i ispilati, a potom koristiti u drvnoj industriji ili kao ogrjev.

Kako je divan i upečatljiv prizor mlade stabljike, slabašne i nježne! Naime, Allah, azze ve dželle, učinio je upravo u njenoj slabosti izuzetnu snagu i to je ono što nazivamo funkcionalnom ili pozitivnom slabošću jer ona svom vlasniku pribavlja korist, a nije puka slabost ili nemoć. Otuda i ovakav primjer. Vjernik je upoređen sa nježnom mladom stabljikom jer njegovom imanu ne mogu naštetiti nedaće i musibeti, pokoran je Allahu, azze ve dželle, uvijek su mu na umu riječi Uzvišenog: ”Ti reci: ‘Samo će nam se desiti ono što nam je Allah propisao”’ (Et-Tevba, 51) i Njegove riječi: ”One koji, kad ih nesreća kakva zadesi, govore: ‘Mi Allahu pripadamo i mi se Njemu vraćamo.”’ (El-Bekare, 156).

Slika libanskog kedra

Da bismo još bolje razumjeli razlike između mlade stabljike ili biljke i velikog drveta, možemo reći da se anatomske razlike počinju manifestirati unutar same biljke/drveta. Na početku razvoja svake biljke korijen i stabljika se sastoje od ćelija izrazito nježnih i tankih zidova. Zahvaljujući tome, one se pod naletom vjetra povijaju, ali se ne slome. Kod jakog drveća situacija je drugačija. Tornada i oluje neće polomiti i iščupati stabljike mladih i malih biljaka i zelenog rastinja, dok će veliko drveće ili slomiti ili potpuno iz korijena iščupati. Zato ćemo istinskog vjernika, mu’mina, kada ga zadesi neko od brojnih iskušenja, vidjeti kako se ne srdi i ne prigovara, već prepušta svoje stanje Allahu, azze ve dželle, moleći samo Njega da mu pomogne. Na drugoj strani, munafik i kafir suprotno postupaju. Oni vjeruju kako je nedaća njihova loša sreća i nepravda prema njima. Zato kada jedan od njih bude iskušan u pogledu sebe, svog imetka ili porodice, naći ćemo ga srditog kako, kao da prigovara Gospodaru svih ljudi, govori, naprimjer: ”Zašto si baš mene, pored svih ljudi, izabrao za ovakvu nedaću?!” Dakle, njegova anatomija dolazi do izražaja upravo kada bude u nekom iskušenju i vidjet ćemo kako iz tog iskušenja izlazi bez dvije velike blagodati: imana u Allaha i predanosti i pokornosti Njemu. U predmetnom hadisu nalazimo veliku vrijednost vjerovanja u Allaha (i Njegovu odredbu, kader) i pogrdu nifaka i munafika.

Ovo poređenje iz biljnog svijeta može dovesti neke ljude u nedoumicu tako da kafira ili munafika koji je materijalno bogat, ima vlast i uživa ugled smatraju jakim poput kedra što pruža svoje grane… ali on će, zapravo, prilikom prvog udara otkriti svoju slabost i krhak imunitet. Također, vjernika vide kao slabog jer je poput male biljke. Međutim, pri teškoćama, vidi se vjernikova jačina, iman, strpljenje i odmjerenost. Hadis spočetka nije pogrda na račun jakog drveta, već on pojašnjava njegovu nemogućnost prilagođavanja u borbi sa jakim ”vjetrom”. U Kur’anu Uzvišeni Allah i jako i stabilno drvo uzima kao lijep primjer:

”Zar ne vidiš kako primjer Allah navodi: Lijepa riječ je kao lijepo drvo: korijen mu je je čvrst u zemlji, a grane prema nebu, i ono plod svoj daje u svako doba dozvolom njegova Gospodara! A Allah navodi primjere ljudima da bi se opomenuli.  A ružna riječ nalik je ružnu drvetu – izvaljenom drvetu iz zemljina tla nema opstanka! Allah učvršćuje one koji vjeruju riječju stamenitom na ovom svijetu i na onom svijetu. A Allah silnike zabludi prepušta, i Allah čini što je Njemu volja!” (Ibrahim, 24-27)

Dva drveta, a razlika ogromna – na jednoj strani iman i ljepota, a na drugoj kufr i ružnoća. Prvome su korijeni stabilni i grane pružene, a drugome pokidani korijeni i propale grane, pa nemojte da vas zavaraju blještavi prizori materijalnog kod nevjernika i licemjera, nego pogledajte u konačnicu i koliko nešto vrijedi pred Gospodarom svih svjetova, a sretan kraj na oba svijeta samo bogobojaznima pripada!

Prof. dr. Nazmi Halil Ebul-‘Ata Musa, profesor botanike na egipatskim univerzitetima

Izvor: www.quran-m.com (uz male korekcije)

 
X