Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Vjernici koji jedni druge optužuju i koji se jedni drugih odriču?

Pitanje: Šta savjetujete u vezi sa omladinom koja se pridržava vjere, a koja je često u međusobnom sukobu i koji se odriču jedni drugih? Odgovor: Nema sumnje da je to što se dešava omladini koja je odana vjeri, u smislu razilaženja i međusobnog proglašavanja zabludjelim, te podsticaja neprijateljstva i mržnje protiv onih koji se ne slažu s njihovim pravcem i metodom, veoma žalosno i tužno, i to će možda odvesti do potpunog kolapsa. Ovakvo razilaženje je ono čemu se najviše raduju šejtani iz reda džinna i ljudi, jer oni ne vole da se dobri ljudi ujedine oko bilo čega. Oni ustvari žele njihovo razjedinjavanje, jer dobro znaju da to razbija snagu kojom se ostvaruje dosljednost u vjeri i predanost Allahu, dž.š. Na to ukazuju riječi Uzvišenog: ”I ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali.” (El-Enfal, 46) Također Uzvišeni kaže: ”I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili, kada su im već jasni dokazi došli.” (Ali Imran, 105) Također kaže: ”Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili.” (El-En’am, 159) Uzvišeni također kaže: ”On vam propisuje u vjeri ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: ‘Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte.”’ (Eš-Šura, 13)

Uzvišeni Allah zabranio nam je da se razilazimo i pojasnio nam je tragične posljedice toga. Obavezno nam je da budemo jedan ummet, da nam riječ bude zajednička, i da budemo svjesni da razilaženje nosi nered, uništava jedinstvo i neminovno utječe na slabljenje islamskog ummeta. Ashabi, r.a., su se razilazili, ali to nije odvelo do njihovog cjepkanja, neprijateljstva i mržnje. Suprotna mišljenja postojala su čak i u doba Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Primjer za to je kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, završio sa bitkom El-Ahzab, pa mu je Džibril došao naređujući mu da krene na pleme Benu Kurejza zato što su prekršili ugovor. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tada je rekao ashabima: ”Neka niko od vas ne klanja ikindiju osim po dolasku u Benu Kurejzu.”  

Krenuli su iz Medine ka Benu Kurejzi, a već je bilo nastupilo vrijeme ikindije. Jedni su rekli: ”Nećemo klanjati osim kada dođemo u Benu Kurejzu, makar sunce zašlo jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tako rekao, pa zato kažemo: ‘Čuli smo i pokoravamo se.”’

Drugi su rekli: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, time je samo htio ubrzati polazak, a nije želio odgađanje namaza. Kasnije je vijest o tome došla Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i nikoga od njih nije prekorio, niti izgrdio zbog načina na koji je shvatio njegove riječi. Ashabi se, dakle, nisu cjepkali u tabore i dijelili u stranke zato što su ponekad na različite načine shvatali Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, govor. Tako je i nama obaveza da se ne razilazimo i da budemo jedan ummet.
Primjer razilaženja koje se danas može vidjeti jeste da se kaže za određenog čovjeka da je selefija, a za drugoga da je ihvanija, za sljedećeg da je tebligija, sunnija, tradicionalista itd., a sve je to cjepkanje koje za sobom povlači veliku opasnost. Ovakvim postupcima i kategorisanjima nestat će nade koju gajimo u pogledu islamskog buđenja i osvješćivanja, posebno kada se pojave razjedinjene skupine koje jedne druge proglašavaju zabludjelima i neuračunljivima.
Rješenje za ovaj problem je da idemo putem kojim su išli ashabi, r.a., i da znamo da je dotično razilaženje proizašlo iz idžtihada, a idžtihad je tu shvatljiv i opravdan. Također, moramo znati da ovakvo razilaženje ne donosi negativan utjecaj, već u suštini predstavlja saglasnost. Kako?

Naprimjer, ja imam suprotno mišljenje od tebe u određenom pitanju, jer argument koji imam nalaže mi da zastupam stav koji je suprotan tvom stavu. Ti mi se suprotstavljaš u ovom pitanju, jer tvoj argument nalaže da imaš suprotno mišljenje od mene. U stvarnosti mi se ne razilazimo, jer svako od nas uzeo je ono što misli da je ispravno na osnovu dokaza. Stoga, ono što argument nalaže je pred nama svima. Svako od nas zastupa mišljenje samo na osnovu onoga što, po njegovom uvjerenju, nalaže argument. Zato ću ti ja zahvaliti i pohvaliti te pred drugima, jer mi se argumentirano suprotstavljaš u mišljenju, a ja sam tvoj brat i tvoj prijatelj. Ovo suprotstavljanje proizlazi na osnovu tvoga argumenta, te pred mene stavlja obavezu da u svojoj duši o tebi ne osjećam ništa loše, već da te hvalim zbog onoga što misliš, a ti u suštini i jesi toga vrijedan.
Ukoliko bismo nekoga od nas prisilili da prihvati mišljenje onog drugog, u tom slučaju, moje naprimjer prisiljavanje nekoga da prihvati ono što ja zastupam, nema prioritet nad njegovim prisiljavanjem mene da uzmem njegovo mišljenje. Zato je potrebno da ovo razilaženje koje je zasnovano na idžtihadu, ne uzimamo kao raskol, već kao saglasnost kako bi se ukazala zajednička riječ i ostvarilo dobro.

Ali šta ako neko kaže: Ovakvo rješenje nije baš lahko sprovesti među običnim ljudima, pa šta je, onda, stvarno rješenje?
Rješenje je u sljedećem: Da se okupe vodeći ljudi iz svake skupine i da sagledavaju pitanja oko kojih se razilaze da bi na takav način pokazali svoje jedinstvo i međusobno zbližavanje.
Jedne godine desio se čudan događaj na Mini, kojem sam prisustvovao ja, a i još neka braća. Došle su dvije skupine, od kojih je svaka brojala po tri ili četiri čovjeka. Međusobno su se optuživali za nevjerstvo i proklinjali jedni druge, a svi su bili hadžije! Razlog ovakvoj situaciji bio je u sljedećem: Jedna od dvije skupine rekla je da druga, kada stane da klanja namaz, stavi desnu preko lijeve ruke na prsa, a to je negiranje sunneta (tj. nevjerovanje u sunnet) jer je sunnet kod prve skupine bio da se ruke spuste prema butinama. Druga skupina je rekla: Opuštanje ruku ka butinama bez stavljanja desne preko lijeve je nevjerstvo kojim se dozvoljava proklinjanje onoga ko to čini. Oštro su se sporili. Međutim, zahvaljujući Allahu, a potom zalaganjem braće, nakon pojašnjenja kakav islamski ummet treba da bude u pogledu međusobnog zbližavanja, svi su zajedno otišli zadovoljni jedni drugima.

Pogledaj kako se šejtan sa njima poigrao oko ovog pitanja u kojem su se razišli, pa su čak jedni druge počeli proglašavati nevjernicima, a pitanje držanja ruku u namazu je jedan od sunneta, a ne temelj islama, niti je jedan od njegovih farzova, niti vadžiba. Najviše što su učenjaci rekli o stavljanju desne preko lijeve ruke na prsa jeste da je to sunnet. Drugi učenjaci kažu da je sunnet opustiti ruke, ali je ispravno ono na što ukazuje vjerodostojni sunnet, a to je stavljanje desne ruke preko lijeve podlaktice, kao što kaže Sehl b. S’ad, r.a., prema predaji koju bilježi imam Buhari: ”Ljudima je bilo naređeno da se stavi desna ruka preko podlaktice lijeve ruke u namazu.”

Molim Allaha, dž.š., da našoj braći koja tragaju za metodama da’ve podari međusobnu bliskost, da zavole jedni druge, te da im srca učini ispravnim. Ukoliko su namjere ispravne, lahko je doći do rješenja, a ukoliko nisu, svako će biti zadivljen svojim mišljenjem i druga ga mišljenja neće zanimati. Tada će uspjeh biti isuviše daleko.
Napomena: Ukoliko se radi o razilaženju u pitanjima vjerovanja, obavezno se moraju ispraviti i usaglasiti sa onim na čemu su bili ispravni prethodnici. Obaveza je negirati i upozoravati na one koji se suprotstavljaju pravcu ispravnih prethodnika u ovoj tematici.

Iz knjige Sahvetul-islamijje, Šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin,
Sabrao i klasificirao: Ebu Enes Alijj b. Husejn Ebu Levz

Preveo: Mr. Emir Demir
X