Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Vjernici i vjernice su zaštitnici jedni drugih

Priredio: Sead ef.Jasavić, prof.fikha

„Vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. – Allah je doista silan i mudar. & Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; to će, doista, uspjeh veliki biti!“ (el-Tevba, 71-72.)

U tefsiru ovih ajeta šejh Abdurrahman b.Nasir el-Saadi rhm., kaže:

„Vjernici i vjernice“ tj.vjernici muškarci i žene – jedni su drugima evlija’i – prijatelji i zaštitnici – u ljubavi, pomaganju, osjećaju zajedništva i pripadnosti te svakolikog pomaganja.

„Traže da se čine dobra djela“ – ne bitno da li su ta dobra djela iz oblasti vjerovanja,ili dobročinstva ili lijepog ahlaka i ponašanja – a prvi kome naređuju da čini dobra djela su sami oni.

„Zabranjuju da se čini zlo“ – a zlo je sve ono što je sprotno propisima islama, sve ono što je suprotno dobru, od pogrešnih i zabludjelih ubjeđenja i vjerovanja, ružnih i pokvarenih postupaka, nemorala i ružnog ponašanja!

„Allahu se pokoravaju i Poslaniku“ tj. Drže se ibadeta Allahu dž.š., i pokoravanja Njegovim naredbama i zabranama, i stalno slijede Allahovog Poslanika s.a.w.s..

„Njima će se Allah smilovati“ tj. Pod okrilje Svoje milosti ih podvesti i dobročinstvom Svojimih obuhvatiti.

„Allah je veličanstven i mudar“ tj. Jak i snažan, Mudar jer sve stavlja na mjesto koje mu odgovara, hvaljen je zbog onoga što stvara i propisuje.

„Allah je vjernicima i vjernicama obećao džennetske bašte pod kojima rijeke teku“ – džennet koji obuhvata svaku vrstu uživanja i razonode, čist od svake vrste besposlica i neugodnosti, pod čijim dvorcima i kućama i šumama bujne rijeke teku, koje će zalijevati džennetske bašte i bustane, čiju ljepotu i berićet ne poznaje niko osim Allaha dž.š..

„Vječno u njima boraveći, i u lijepim kućama edenskih perivoja i bašti!“ – koje su već ukrašene i uljepšane, i pripremljene za muttekije –bogobojazne Allahove robove. Pogled na njih je ljepota, i boraviti u njima je divota. U njima su visoki dvori i kuće, preko čega niko nećepoželjeti bolje.U džennetu je Allah dž.š., pripremio odaje i sobe na vrhuncu sređenosti i ljepote, čija se vanjština vidi iznutra i unutrašnjost spolja. Za ovakvim edenskim perivojima i dvorima žude duše i srca, i svako sebe voli vidjeti u njima, a Allahov raziluk i zadovoljstvo sa džennetlijama je još veće i ljepše od  bilo koje druge blagodati, jer je sve to ništavno i sitno bez blagodati gledanja u Allaha dž.š., Gospodara Nebesa i Zemlje, što je najveći uspjeh, pored svih drugih ljepota koje su ostvarili,i svake druge nelagode koje su izbjegli.“

Sedam faida i poruka koje se daju razumjeti iz citiranih ajeta:

  1. Od osobina i odličja pravih vjernika jeste međusobna zaštita i potpomaganje, što nam potvrđuju Buharija i Muslim sa hadisom od Nu’man b. Bešira r.a., u kojem Allahov Poslanik s.a.w.s., kaže: „Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, međusobnoj samilosti i povezanosti naliči primjeru tijela – ako jedan dio tijela oboli ostalo tijelo proprati taj bol nesanicom i groznicom!“ (Buharija, br.6011., Muslim, br.2586.)
  1. Stavljanje akcenta na instituciju naređivanja dobra i odvraćanja od zla, što nam potvrđuje i ajet u kojem Allah dž.š., kaže: „Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete…“ (Alu Imran, 110.)„Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima: traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih, i ruke su im stisnute; zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici. & Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.“ (el-Tevba, 67-68.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Ko od vas vidi zlo djelo neka ga spriječi rukom, a ako ne bude mogao onda jezikom, a ako ne bude mogao onda neka ga prezre srcem – a to je najslabiji vid imana!“ (Buharija)

  1. Velika vrijednost klanjanja namaza i davanja zekata, što nam ukazuje na njihovu bitnost u vjeri Islamu, a što nam potvrđuje i hadis Ibnu Omera r.a., u kojem Allahov Poslanik s.a.w.s., kaže: „Islam opstoji na pet stubova: šehadetu-svjedočenju, da nema drugog boga osim Allaha, i da je Muhammed Allahov Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, hadždžu i postu mjeseca Ramazana!“ (Buharija,br.8., Muslim, br.16.)
  1. Pokoravanje Allahu i Njegovom Poslaniku s.a.w.s., je uzrok Njegove milosti, i uspjeha na dunjaluku i ahiretu. Allah dž.š., kaže: „Ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku, i Allaha se boji i čuva – takvi su uspjeli!“ (el-Nur, 52.)
  1. Džennetski dvori su lijepo i čvrsto građeni, i sa svim džennetskim blagodatima se dijele na stotinu katova kako nas o tome obaviještava Mu’az b. Džebel r.a., da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Džennet ima stotinu deredža-katova, između svake deredže je razdaljina koliko između nebesa i Zemlje. Najvisočiji dio dženneta je Firdevs, i središnji dio dženneta je firdevs, i Arš je nad Firdevsom. Iz njega izviru džennetske rijeke, pa kada od Allaha budete molili – molite Mu se za Firdevs!“ (Hasen. Ibnu Madždže, br.4331.) Ubade b. Samit r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Džennet ima stotinu katova, između svakog kata je razdaljina od 100 godina hoda!“ (Sahih. Ahmed, br.22695.)
  1. Allahovo dž.š., zadovoljstvo je nešto najveće, i vrijednije je od svih blagodati u kojima će uživati džennetlije. Ebu Seid el-Hudri r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Allah dž.š., će se obratiti džennetlijama riječima: O džennetlije! – na šta ćeoni odgovoriti: Odazivamo Ti se Gospodaru naš, sretni! Reći će im: Jeste li zadovoljni!? Odgovoriće: A zašto ne bi bili zadovoljni, a dao si nam što nisi dao nikome od stvorenja Svojih! Reći će im: Daću vam nešto mnogo vrijednije od toga na čemu ste! Reći će: Gospodaru naš, šta je to vrijednije od ovoga na čemu smo!? Reći će im: Podariću vam Moj raziluk i zadovoljstvo, nakon čega se višenikada neću naljutiti na vas!“ (Buharija, br.6549., Muslim, br.2829.) 
  1. Ulazakvjernika u džennet, vječni boravak u njemu, i Allahovo zadovoljstvo s njima – to je najveći uspjeh ovoga i budućeg svijeta, a ne raznorazna dunjalučka uživanja zbog kojih se ljudi cijeloga života zamaraju – a koja brzoblijede i nestaju. Allah dž.š., kaže: „A one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći – a to će veliki uspjeh biti.“ (el-Burudž, 11.)

Molimo Allaha dž.š., danas učini jednim od iskrenih vjernika koji će uvijek biti na usluzi vjernicima ummeti-Muhammeda s.a.w.s.. Amin.

Priredio: Sead ef.Jasavić, prof.fikha

Imam Sultanija džamije, Plav, CG
X