Vjera odnosi tugu

Ako život ti proživi,Vjera odnosi tugu poezija1
Ako ti je kratko vr’jeme,
Je li kasno bolji da budeš,
Ako imaš te dileme,

Kazat ću ti neka znadeš
Naš je Allah  pun milosti
Kad god mu na sedždu padneš
On će greške da oprosti

Ne brini se pođi smjelo
I On tebi raduje se
Ova vjera plemenita
K’o vjetar tugu odnese

Nina Halilbašić

Print Friendly  Vjera odnosi tugu pf button bothX