Aktuelno

Vatikan podnosi samo neislamizirane Bošnjake

62pregledi
Piše: Ezher Beganović
Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu u suri El-Bekare, 120. ajet: ”Ni Jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu…” Razlog zašto ovaj tekst počinjemo citirajući navedeni ajet iz Kur’ana jesu izjave predstavnika Vatikana, odnosno Katoličke crkve kardinala Franca Rodea, pročelnika Zbora za ustanove posvećenoga i društva apostolskoga života i člana vatikanskog Ureda za širenje kršćanstva među  narodima, koji je prošlog mjeseca boravio u Bosni i Hercegovini i tim povodom, nakon povratka u Vatikan, za Radio Vatikan na francuskom jeziku iznio niz veoma opasnih i neistinitih optužbi na račun Bošnjaka i islama u Bosni i Hercegovini. Dakle, najbolji komentar na ovakvo na ponašanje kardinala Franca Rodea upravo su citirane riječi Uzvišenog Allaha.

Francove misionarske metode
Prema prijevodu kardinalove izjave koja je objavljena u mostarskom ”Dnevnom listu”, misionar Franc Rode rekao je: ”Vatikan je zabrinut za islamizaciju BiH. U Bosni i Hercegovini je u toku proces islamizacije… Katolici su se brojčano veoma smanjili. Primjerice, u Banjolučkoj biskupiji prije rata od 1991. do 1995. bilo je 110 hiljada katolika, danas ih nema ni 35 hiljada. Najvećim su se dijelom iselili jer su njihove kuće zapaljene, ali i zbog stalnih pritisaka te iz straha da bi mogli izgubiti život. Brojni su pobjegli u Hrvatsku, ali i u daleke prekooceanske zemlje, poput Kanade, Australije i Novoga Zelanda”, kazao je kardinal Rode. Na upit kakvo je stanje u drugim dijelovima BiH, rekao je kako se isto dogodilo i u Sarajevu. ”Sarajevo ima oko 600 hiljada stanovnika, a samo oko 17 hiljada katolika, Sarajevo je, dakle, postalo muslimanski grad. Nakon rata izgrađeno je više od 100 džamija, čak i u selima koja nikada nisu imala džamiju. Sarajevsku se regiju želi islamizirati…” Na upit ko je najviše nastradao u ratu u BiH, kardinal Rode istaknuo je kako su katolici bili najveće žrtve. “Izgubili su brojne crkve, porušene su ili zapaljene, brojni su samostani porušeni, ubijeno je puno svećenika, redovnika i redovnica. Katolički je narod pretrpio veliko krvoproliće.” Navedene izjave kardinal Franc Rode izrekao je samo dan nakon što je u Sarajevu u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljeno idejno rješenje spomen-obilježja pape Ivana Pavla II u Sarajevu. Prilikom predstavljanja idejnog rješenja spomen-obilježja pape Ivana Pavla II, rečeno je da će taj spomenik biti visine od tri metra, da će biti postavljen ispred katedrale u centru Sarajeva i da će uz spomenik biti izgrađena velika fontana sa drvoredom. Kad se sve izgradi onako kako je zamišljeno, najprometnija ulica u Sarajevu ili najstrožiji centar Sarajeva izgledat će kao Vatikan. Na istoj toj konferenciji za novinare kardinal Vinko Puljić rekao je da je za izgradnju projekta dobio punu podršku od predstavnika Općine Stari Grad, Grada Sarajeva i Kantona Sarajevo, koji su ocijenili, kako reče kardinal Puljić, da Sarajevo treba biti mjesto iz kojeg se šalju poruke mira. Uprkos očiglednoj činjenici da su vijećnici sarajevskih gradskih i kantonalnih vijeća bošnjačke nacionalnosti dali svoj glas za izgradnju spomenika papi u centru Sarajeva samo iz puke želje da se dodvore Vatikanu, kardinal Franc Rode je već sutradan rekao šta misli o njihovom dodvoravanju. Očito je da bi Franc Rode bio zadovoljan tek onda kada bi Sarajlije umjesto islamizacije pristupili kristijanizaciji.

Ljubav prema mržnji
Izjavljujući da “Sarajevo ima oko 600 hiljada stanovnika, a samo oko 17 hiljada katolika, Sarajevo je, dakle, postalo muslimanski grad. Nakon rata izgrađeno je više od 100 džamija, čak i u selima koja nikada nisu imala džamiju. Sarajevsku se regiju želi islamizirati…“, kardinal Franc Rode na veoma zao način implicira da je islam razlog što se smanjuje broj katolika u Sarajevu i općenito u Bosni i Hercegovini. Nema sumnje da Franc Rode nije sam došao do ovakvog pokvarenog zaključka. Ima tu prstiju kardinala Vinka Puljića koji je pokazao svu svoju licemjernost. Na jednoj strani hvali Bošnjake koji mu omogućavaju da od centra Sarajeva napravi Vatikan u malom, a s druge strane, kroz usta kardinala Franca Rodea, Bošnjacima nabija na nos zašto grade tolike džamije i zašto se toliko islamiziraju. Zašto vatikanskom zastupniku i misionaru Rodeu smeta što brojni Bošnjaci slobodno ispovijedaju svoju vjeru islam, zašto kardinal Rode broji izgrađene džamije po Sarajevu i zašto posebno ističe da se džamije izgrađuju čak i u selima u kojima nikada ranije nisu postojale i kakve veze ima izgradnja džamija sa smanjenjem broja katolika u Sarajevu. Na ovakav način kardinal Franc Rode i njemu slični pokazuju svoje otvoreno neprijateljstvo prema islamu i muslimanima. Napasti na islam i muslimane u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu na način kako je to uradio kardinal Rode nije u skladu sa idejama suživota i širenja mira i ljubavi među ljudima za koje se Rode javno zalaže. Dok je bio u Sarajevu, kardinal Franc Rode održao je misu u sarajevskoj katedrali. Izdvajamo dio koji govori o suživotu, miru i ljubavi među ljudima. ”U ovom svijetu, koji se guta u uzajamnom i kolektivnom individualizmu i koji stvara antagonizme, neprijateljstva, ljubomore, ratove, društvene borbe i borbe interesa – jednom riječju mržnje, mi ćemo navješćivati zakon ljubavi koji se proširuje i daruje, koji zna raširiti srca i ljubiti bližnjega, koji zna oprostiti uvrede i služiti potrebnima, koji se zna žrtvovati bez interesa i slave, biti siromah sa siromasima, brat među braćom, koji zna na kraju stvoriti novi svijet sloge, pravde, ljubavi i mira.” Ko bi rekao da se radi o jednom te istom Francu Rodeu koji u crkvi demagogizira o navješćivanju zakona ljubavi i istovremeno na Radio Vatikanu širi mržnju i laži o islamu i muslimanima u Bosni i Hercegovini. Slučaj kardinala Franca Rodea ne možemo posmatrati odvojeno od posljednjih izjava hrvatskih vjerskih i političkih predstavnika koji posljednjih mjeseci agresivno nameću temu da je islamiziranje Bošnjaka i izgradnja stotina džamija glavni razlog što katolici napuštaju Sarajevo. Jasno se vidi da se radi o istom projektu koji ima svoj cilj.

Vatikaniziranje stavova
Odgovarajući  na pitanje ko je najviše nastradao u ratu u BiH, kardinal Rode istaknuo je kako su katolici bili najveće žrtve: “Izgubili su brojne crkve, porušene su ili zapaljene, brojni su samostani porušeni, ubijeno je puno svećenika, redovnika i redovnica. Katolički je narod pretrpio veliko krvoproliće.” Treba napomenuti da je i ova priča da su katolici u Bosni i Hercegovini najveće žrtve u protekloj agresiji na Bosnu i Hercegovinu došla samo nekoliko rečenica iza tvrdnje da se u BiH Bošnjaci sve više islamiziraju. Na kraju, da bi do kraja razumjeli namjere i učinjena djela kardinala Franca Rodea, moramo uzeti u obzir njegovu funkciju u Katoličkoj crkvi kao i mjesto gdje je iznosio optužbe na račun islama i muslimana u Bosni i Hercegovini. Kardinal Rode je prije svega jedan od vođa vatikanskog Ureda za kršćansko misionarstvo. Njegov ugled u Katoličkoj crkvi je garant da će priča o opasnom islamu u Bosni i Hercegovini doći do ušiju svih katolika u Evropi, odnosno svijetu (citiranu izjavu kardinala Rodea prenijeli su skoro svi katolički medijski servisi u svijetu). Razlog zašto je izabrao baš Radio Vatikan za plasiranje svojih izjava o opasnom islamiziranju u Bosni i Hercegovini  može se tumačiti kroz vjerovatnu namjeru da na taj način ozvaniči vatikanski stav o ovoj problematici. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini još uvijek nije reagirala na stavove Vatikana o islamiziranju Bošnjaka i BiH koje je iznio kardinal Franc Rode. Nadamo se da će se to na kraju ipak dogoditi jer u suprotnom kardinal Rode bi se mogao hvaliti njihovom šutnjom, po onom starom principu – šutnja je znak odobravanja.

 
Bosnom i Hercegovinom mogu vladati samo kristijanizirani namjesnici
Aktuelni visoki predstavnik Valentin Inzko je zemljak kardinala Franca Rodea. Razlog zašto se u ovom tekstu bavimo Valentinom Inzkom nije političke, već vjerske prirode. Naime, prije nekoliko dana zagrebački ”Večernji list” objavio je reportažu o Valentinu Inzku, odnosno o  njegovoj privrženosti katoličkoj vjeri. ”Manje su poznate činjenice da Inzko svira orgulje u crkvi, u svom rodnome mjestu pored Klagenfurta. Potječe iz obitelji koja je dala čak šest katoličkih svećenika. Samo je jedan bio franjevac, pomalo u šali govori Inzko, dok priča o svojim slovenskim korijenima i pripadnosti katoličkoj vjeri. Najbliži rod, među spomenutim svećenicima, brat je njegove bake. Vjera mu je, kaže, smisao života. Život bez vjere bio bi prazan i ne mogu zamisliti takav život, naglasio je Inzko.” Zamislimo situaciju u kojoj je visoki predstavnik u BiH neko ko dolazi iz muslimanskih naroda i da javno kaže da njegov život bez islama ne bi imao nikakvog smisla? Naravno, takvo što je nemoguće i zamisliti jer Bosnom i Hercegovinom mogu vladati samo kristijanizirani namjesnici.

Franc Rode
Franc Rode rođen je 1934. godine u blizini Rodica kod Ljubljane. On i njegova porodica su 1945. godine izbjegli u Austriju, a tri godine kasnije odlaze u Argentinu. Katoličke škole završava u Vatikanu i Parizu, a od 2004. godine službuje u Vatikanu kao dio papinske administracije. Rode je danas član brojnih ureda Vatikanske kurije kao što je Zbor za ustanove posvećenoga i društva apostolskoga života, Ured za širenje kršćanstva među  narodima, za katoličko obrazovanje, Papinski savjet za kulturu i drugo.

Saff br. 247-248

X