PITANJA I ODGOVORI

U kakvom su položaju oni ljudi koji izostavljaju sabahski namaz?

206pregledi

Pitanje: U kakvom su položaju oni ljudi koji izostavljaju sabahski namaz?

Odgovor: Ako neko izostavlja sabah-namaz vjerujući da je to dozvoljeno, takav čini nevjerstvo, jer se protivi Kur’ani-kerimu, sunnetu i jednoglasnom mišljenju svih muslimana. A ukoliko smatra da izostavljanje namaza nije dozvoljeno i da je grešnik onaj ko to čini, međutim, ne može se oduprijeti porivu spavanja i prespava namaz, treba se pokajati i treba odustati od tog grijeha. Vrata pokajanja otvorena su za okorjele nevjernike. Svevišnji Allah objavio je: “Reci: ‘O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.’” (ez-Zumer, 53)

Ukoliko znaš da neko ne obavlja sabah-namaz, trebaš ga savjetovati i uputiti na ono u čemu je dobro za njega. A Allah je pokrovitelj uspjeha!

Šejh Muhammed b. Usejmin

X