Vjerovanje u Allaha

U jednom od ajeta pročitala sam da je Božije Prijestolje bilo nad vodom?

166pregledi
               
Pitanje: čitajući Kur´an, u jednom od ajeta pročitala sam da je Božije Prijestolje bilo nad vodom. Molim vasda mi to pojasnite. Unaprijed zahvalna.
 
Odgovor: Imam Ibn Kesiru svomTefsiru, tom br. 2 str. 417, o riječima Uzvišenog: ‘’Njegov Arš je bio iznad vode’’, kaže: ‘’Allah,s.v.t., pojašnjava da je Njegova moć iznad svega. Stvorio je nebesa i Zemlju u šest dana, a Njegov Arš bio je iznad vode prije nego što je stvorio nebesa i Zemlju.’’
Od Seida b. Džubejra prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., bio upitan za riječi Uzvišenog: ‘‘Njegov Arš je bio iznad vode’’: ‘’Na čemu je bila voda?’’, Pa je rekao: ‘’Na vjetru.’’
U Muslimovom Sahihu od Abdullaha b. Amra b. El-Asa prenosi se da je rekao: ‘’Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘’Allah je odredio odredbe za stvorenja pedeset hiljada godina prije nego što je stvorio nebesa i Zemlju, a Njegov Arš bio je iznad vode.’’
Iz ovih predaja moguće je zaključiti da je vjerovanje u gajb, ono o čemu nas je obavijestio naš Gospodar ili Njegov Poslanik – obavezno, kao i to da je vjerovanje u Allahovu moć dio imana. Ali od raspravao stvarima koje neće povećati iman niti ga umanjiti – nema nikakvekoristi.
Pogledati Tefsir od Ibn Kesira, tumačenje sure Hud, 2/417.
 
Odgovorio: Harmin Suljić
X