Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

U društvu iskrenih

Preveo: Fahret Kadrić
Biografije naših ispravnih prethodnika obiluju primjerima koji svjedoče o stepenu njihove iskrenosti i dobrim djelima koja su činili isključivo u ime Allaha. U nastavku ćemo navesti nekoliko primjera njihove iskrenosti uz dovu Uzvišenom Allahu da i nas učini od onih koji su iskreni. Uvejs el-Karni, Allah mu se smilovao, govorio je: ”Kada se probudiš, moli Allaha da popravi tvoje srce i nijjet, jer za tebe nema ničega težeg od to dvoje.” (Sifetu-safve, 3/55)

Jahja b. Ebi Kesir, Allah mu se smilovao, rekao je: ”Koncentrirajte se na nijjet jer je on bitniji od samog djela.” (Hiljetul-evlija, 3/ 70)

Imam Ahmed, Allah mu se smilovao, oporučujući svome sinu, kazao je: ”Nanijjeti da činiš dobro jer ćeš biti u dobru sve dok nijjetiš da činiš dobro.” (El-Adab eš-Šer’je od Ibn Mufliha, 1/121)

”Abdullah b. Muhejriz ušao je u jedan dućan želeći da kupi odjeću, pa je neki čovjek vlasniku dućana kazao: ‘Ovo je Ibn Muhejriz, pa gledaj da ga lijepo uslužiš.’ Na ove riječi Ibn Muhejriz se naljutio i izašao te kazao: ‘Mi kupujemo našim imetkom, a ne našom vjerom.”’ (Sifetu-safve, 4/206)

Sufjan b. Ujejne, Allah mu se smilovao, kazao je: ”Ako rob bude iskren četrdeset dana, Allah na njegovo srce spusti mudrost, jezik mu oslobodi, a njegove oči produhovi kako bi vidjele nedostatke ovog dunjaluka te bolest i lijek za njega.” (Hiljetul-evlija, 7/287)

”Muhammed b. Jusuf el-Esbehani nije običavao kupovati hljeb samo od jednog pekara nego je kupovao na različitim mjestima te je govorio: ‘Mogu me upoznati i zavoljeti pa da tako budem od onih koji žive na osnovu svoje vjere.”’ (Hiljetul-evlija, 8/131)
Hamdun el-Kassar, Allah mu se smilovao, upitan je: ”Zašto su riječi selefa bolje od naših riječi?”, pa je rekao: ”Zato što su oni govorili u čast vjere, izbavljenja duša i u zadovoljstvu Allaha, a mi gvorimo u čast duša, traganju za dunjalukom i u zadovoljstvu ljudi.” (Sifetu-safve, 4/122)

Kako su selefi prikrivali svoja djela

Dobri ljudi su prikrivali svoje ibadete i dobra djela iz bojazni od pretvaranja (rijaluka) ili nečega što bi moglo umanjiti njihovu iskrenost.

Zubejr b. Avvam, r.a., rekao je: ”Ko god mogne da uradi neko dobro djelo i da ga prikrije, neka to i uradi.“ (Ez-Zuhd od Ibn Mubareka, str. 392)

Abdullah b. Mes’ud, r.a., rekao je: ”Ako osvanete kao postači, onda to i prikrijte.” (Sifetu-safve, 1/416)

”Davud b. Ebi Hind postio je četrdeset godina a da njegova porodica nije znala za to. Radio je kao obućar i od kuće sa sobom nosio hranu koju bi u putu podijelio kao sadaku, a navečer se kući vraćao i objedovao sa porodicom.” (Hiljetul-evlija, 3/94)

Supruga Hassana b. Ebi Sennana kaže: ”Hassan i ja smo lijegali u postelju, pa bi me on prevario kao što majka prevari dijete i kada bi shvatio da sam ja zaspala, ustajao bi iz postelje i klanjao.” (Hiljetul-evlija, 3/117)

Pojedini siromasi Medine živjeli su a da nisu ni znali odakle im dolazi nafaka, pa kada je preselio Alija b. Husejn (Zejnulabidin) uvidjeli su da hrana više ne stiže i na taj način saznali ko im je tu hranu donosio. Na leđima Alije b. Husejna uočili su tragove konopaca od težine onoga što je po noći nosio do domova pojedinih hudovica. (Hiljetul-evlija, 3/136)

Abdullah b. Mubarek je u bitkama stavljao šal preko svoga lica, a imam ehli-sunneta Ahmed je kazao: ”Allah je uzdigao spomen na Ibn Mubareka zato što se nije isticao nego se skrivao.” (Sifetu-safve, 4/146)

Abdurrahman b. Mehdi, Allah mu se smilovao, klanjao je, ali kada bi neko ušao u prostoriju, on bi legao na krevet i pravio se da spava. (Sijer E’alami-Nubela, 4/264)

Er-Rebi’ b. Husajm, Allah mu se smilovao, gotovo sva svoja djela činio je tajno, pa kada bi otvorio Kur’an da uči i vidio da neko dolazi, on bi ga prekrivao svojom odjećom. (Hiljetul-evlija, 2/107)

Ebu Vail Šekik b. Seleme je jako mnogo jecao dok bi klanjao u svojoj kući, ali za sva dunjalučka dobra, on to ne bi radio ako ga neko gleda. (Hiljetul-evlija, 4/101)

El-Hurejbi, Allah mu se smilovao, rekao je: ”Selefi su prakticirali da čine dobra djela a o tome niko ništa nije znao, pa čak ni njihove supruge.” (Sijer E’alami-Nubela, 9/349)

Šafi’, Allah mu se smilovao, rekao je: ”Želio bih da svi ljudi uče od mene, ali da se meni za to ne pripisuju zasluge.” (Sifetu-safve, 2/251)

Ejjub Sihtijani, Allah mu se smilovao, rekao je: ”Tako mi Allaha, čovjek je iskren u onome što uradi tajno bez objelodanjivanja tog djela.” (Hiljetul-evlija, 3/6)

Nakon svih ovih izreka, možemo kazati sljedeće:
Nakon što su ovi dobri ljudi postigli potpunu iskrenost i skrivali svoja djela na putu ostvarenja istinskog tevhida bez primjesa širka, Allah, dž.š., nagradio ih je brzom nagradom i lijepom pohvalom i uzdigao spomen na njih, jer su željeli samo Allahovo zadovoljstvo, pa je Allah zadovoljan njima, a i ljudi su zadovoljni njima. (Više o ovome pogledati: Der’u te’arudil-Aki ven-Nakli, 6/66-67)

S druge strane, oni neiskreni, okićeni rijalukom, umišljeni i razumom opčinjeni, doživjeli su od ljudi samo prezir kao kaznu za svoje pokvarene namjere, a još teža kazna očekuje ih na ahiretu.

Omer b. El-Hattab kaže: ”Onoga ko bude imao iskrene namjere, pa makar i u pogledu samog sebe, Allah će zaštititi od ljudskih prigovora, a onoga koji se pretvara sa onim što nema pri sebi, takvog će Allah osramotiti.” (I’alamul-muvekki’n, 3/180)

Iz knjige ”Me’alim fi suluk…”, šejha Abdul-Aziza b. Muhammeda
X