handzic

Tribina na Ilidži: „Veličanstvenost Allahovih blagodati i odnos prema njima“

Piše: Nedim Botić

U dvorani Kina Igman na Ilidži je u nedjelju, 08.03.2015. godine, održano veoma zanimljivo predavanje profesora Smaila Handžića na temu: „Veličanstvenost Allahovih blagodati i odnos prema njima“. Organizatori tribine su UG Svjetlo i OU Sehara iz Sarajeva.

Koliko smo zahvalni Allahu i kako se odnosimo prema blagodatima kojima nas Uzvišeni obasipa, samo su neka od pitanja na koja je nastojao dati odgovor prof. Handžić. Ukoliko se osvrnemo na Kur’an i sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ćemo da se iskazivanje zahvalnosti povezuje s uspjehom na oba svijeta, dok je poricanje blagodati razlog njihovog nestanka. U današnjem vaktu se svakodnevno susrećemo s mnoštvom negativnih tema i vijesti, zbog čega našu pažnju često zaokupiraju ružne teme ili žaljenje za stvarima koje nam nedostaju. Istinska sreća se postiže kada čovjek spozna blagodati kojima ga obasipa njegov Tvorac, te kada se taj šukr ispolji na njegovom jeziku i djelima. Zahvalan vjernik je i koristan član društva, koji želi da i drugi ljudi osjete ljepotu koju on osjeti u svom srcu.

Zbog aktuelnosti teme i brojnih pouka kojima obiluje, u nastavku donosimo kratki presjek ključnih poruka kojima nas je počastio prof. Handžić, da ga Allah obilato nagradi:

Svaka duša voli onoga koji joj dobro učini. I svako učinjeno dobro od dobročinitelja je dokaz njegove ljubavi prema onome koga je darovao. Sad zamislite kolike su Allahove blagodati prema nama. Podario ti je život, sva čula, potčinio ti sve na nebesima i zemlji, slao ti poslanike, objavio knjige. Kad bi čovjek cijeli život proveo zahvaljujući se, ne bi se mogao Allahu zahvaliti na samo jednoj blagodati, a kamoli ne na svima. Nažalost vrlo malo ljudi je zahvalno, a još je manja skupina onih koji su zahvalni onako kako je Allah s tim zadovoljan.

Jedan čovjek je htio da promijeni kuću u kojoj živi, bio je nezadovoljan s njom. Imao je prijatelja koji je bio vlasnik agencije za prodaju nekretnina. Otišao je k njemu i dogovorili su se da će kuću staviti na prodaju nakon što završe reklamni oglas. Nakon nekoliko dana, javlja se vlasnik agencije i reče da je završio s oglasom, pa da ovaj čuje kako on zvuči. Ako imaju nešto da isprave, da to odmah učine. Započeo je s čitanjem. Spomenuo je gdje se kuća nalazi, opisao je bazen ispred kuće, raspored soba, sve detalje je nabrojao. Fenomenalno je zvučalo, sjajno urađen oglas.

Nakon što je završio, čovjek mu reče: „De mi još jednom pročitaj!“ Kada je još jednom čuo opis svoje kuće, reče: „Blago onom ko živi u takvoj kući! Čitav sam život htio da živim u takvoj kući, a nisam ni svjestan blagodati u kojima sam živio.“ Odustao je od prodaje kuće.

Često kad se sastanemo, obično iznosimo samo crnilo, pričamo o negativnim temama. Ne vidimo da je u nama problem. Kako? Mi se žalimo kako se ispod ruže nalazi trnje, a ne pričamo o lijepom cvijetu i mirisu ruže. Žalimo se na ukus hrane, a zaboravljamo da svake godine sedamnaest miliona ljudi umire od gladi.

Islamski učenjaci su spomenuli četiri pravila u razumijevanju blagodati:

 1. Allahove blagodati su mnogobrojne: „Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati, – Allah, uistinu, prašta i samilostan je.“ En-Nahl, 18.
 2. Neprestano se nalazimo u nekoj blagodati, bilo da su one vidljive i jasne ili tajne i skrivene: Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na Zemlji i da vas darežljivo obasipa milošću Svojom, i vidljivom i nevidljivom?“ Lukman, 20.
 3. Svaka blagodat je iskušenje i belaj, iako možda izgleda kao počast: „Čovjek, kada Gospodar njegov hoće da ga iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: “Gospodar moj je prema meni plemenito postupio!” El-Feždr, 15. Da nije tako, da nisu blagodati iskušenje, tada bi najodabraniji robovi uživali u najvećim blagodatima, a Allahovi neprijatelji ne bi imali ništa. Međutim, vidimo da je stanje drugačije.
 4. Uspjet će samo onaj ko bude Allahu zahvalan na blagodatima: „I kad je Gospodar vaš objavio: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti’.” Ibrahim, 7.

Allahova lijepa imena su Eš-Šekur (Onaj Koji je mnogo zahvalan) i Eš-Šakir (Onaj Koji mnogo zahvaljuje). Kako to Allah zahvaljuje? Tako što za malo dobro djelo daje višestruku nagradu, i prelazi preko grijeha.

Najodabraniji Allahovi robovi, poslanici, su bili i najzahvalniji ljudi. Spomenut ćemo samo primjer trojice poslanika:

-Nuha, alejhi-s-selam: I potomci onih koje smo s Nuhom nosili, doista je on bio rob zahvalni”, El-Isra, 3.

– Ibrahima, alejhi-s-selam: Ibrahim je bio jedan narod pokoran Allahu, čiste vjere i nije bio idolopoklonik. Bio je zahvalan na blagodatima i Mi smo ga odabrali i na pravi put ga uputili.“ En-Nahl, 120.

– Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je noću toliko klanjao da su mu noge oticale, i govorio je: „Zar da ne budem zahvalan rob!?“

Koji su to neki od plodova zahvalnosti?

Kad je rob zahvalan, to je uzrok zadovoljstva Gospodara: „Ako vi budete nezahvalni – pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan, ako su robovi Njegovi nezahvalni, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni…“ Zumer, 7.

Zahvalnošću se rob štiti od Allahove kazne: “Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajući.” En-Nisa, 147.

Zahvalnošću se povećavaju blagodati: : „I kad je Gospodar vaš objavio: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti’.” Ibrahim, 7.

Zahvalnošću se postižu nagrade na ahiretu koje samo Allah zna.

Koja je definicija zahvalnosti? Neki učenjaci su rekli da je zahvalnost spoznaja blagodati, drugi su rekli da se radi o poniznosti prema Onome Koji je blagodat dao, a ja bih izdvojio definiciju zahvalnosti koju je spomenuo Ibnu-l-Kajjim, rahimehullah: „Zahvalnost je pojava traga Allahove blagodati na jeziku Njegova roba, tako što će hvaliti svoga Gospodara tom blagodati i priznati samo Njemu tu blagodat; zatim uticaj Allahove blagodati na srce Njegova roba tako što će posvjedočiti tu blagodat Allahu i voliti Ga zbog nje; i uticaj Allahove blagodati na tijelo Njegovog roba tako što će se rob tom blagodati odazvati Allahu i činiti mu pokornost.“

Kao što vidimo iz ove definicije, Ibnu-l-Kajjim je istakao da šukr ima tri rukna:

 • Zahvalnost srcem (ubijeđenost da je svaka blagodat od Allaha)
 • Zahvalnost jezikom (da zahvališ Allahu i da pričaš o blagodatima)
 • Zahvalnost djelima (da tu blagodat koristiš u stvarima koje je Allah dozvolio i s kojima je zadovoljan)

Koje su to najveće blagodati prema čovjeku? Islamski učenjaci su spomenuli koje su to blagodati na osnovu slijedećeg hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „”Ko od vas osvane siguran u svojoj kući, zdrav i posjeduje hranu za taj dan, kao da je njegov čitav dunjaluk.” (Buharija)

U najveće blagodati se ubrajaju slijedeće:

 • Spomenuti hadis je izrečen ashabima koji su vjernici, muslimani iz čega se izvodi zaključak da je islam najveća blagodat koju insan može dobiti.
 • Blagodat neovisnosti od ljudi.
 • Blagodat sigurnosti.

Na kraju, postavlja se pitanje kako biti zahvalan Allahu? Spomenut ćemo nekoliko načina:

-ispunjavanjem tri rukna koja smo spomenuli (zahvaljivanje srcem, jezikom i djelima).

– iskazivanjem zahvalnosti ljudima, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Ko nije zahvalan na malim (stvarima), nije zahvalan ni na velikim. Ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu. Pričanje o Allahovim blagodatima je šukr (zahvalnost), a ostavljanje toga je kufr (poricanje blagodati). Zajednica je milost, a podijeljenost kazna (patnja).” (Ahmed)

Razmišljanjem o Allahovim blagodatima, bogobojaznošću i pokornošću.

Praktikovanjem duha-namaza.

Praktikovanjem šukr-sedžde.

Print Friendly Tribina na Ilidži: „Veličanstvenost Allahovih blagodati i odnos prema njima“ pf button bothX