Tribina na Ilidži: Muhammed, alejhis-selam, osoba koju volimo i na koju se ugledamo

Iz reakcije treba preći u akciju

Muhammed, alejhis-selam, osoba koju volimo i na koju se ugledamo

U svojim redovnim druženjima u Kino Igmanu (19.04.2015./08.02.2015. nedjelja) omladina Ilidže imala je prilike da posluša predavanje na temu Muhammed, alejhis-selam, osoba koju volimo i na koju se ugledamo. Predavač je bio mr. Osman Smajlović, prvi Bošnjak magistar na Univerzitetu Ummu Kura u Mekki.

Slušaoci su čuli dva primjera Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, odnosa prema prijateljima, dva primjera odnosa prema porodici i tri primjera njegovog odnosa prema neprijateljima.

Iz dobro poznatog života Džulejbiba, radijallahu anhu, vidjeli smo primjer Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, brige za svojim drugovima i povjerenja prve generacije muslimana prema njegovim savjetima jer su znali da je on osoba koja ih neće iznevjeriti i upropastiti.

Iz bitke na Muti, kada su muslimani imali težak okršaj sa Rimljanima, možemo naučiti da ljudi za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nisu bili cifre kao što je to slučaj sa nama danas.

Prilikom Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, napuštanja Aišine, radijallahu anha, postelje i njegovog odlaska do mezaristana Bekija učimo da ljubomora nije mahana. Kao što iz događaja sa Sevdom i Aišom, radijallahu anhuma, kada su sjedile u istoj prostoriji sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i iskazivale rivalitet mazanjem supe jedna drugoj po licu učimo da je kućni ambijent našega Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bio opušten i tolerantan. Zauzetost mu nije smetala da boravi sa članovima svoje porodice i da se pošali sa njima.

Poslije događaja u Taifu kada je bio napadnut i povrijeđen i poslije čega se istoga dana mogao osvetiti, ali i prilikom oslobađanja Mekke, kada je osveta, takođe, bila realno moguća Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas uči oprostu i dugoročnom planiranju.

Kada je pustio pustinjaka koji je imao namjeru da ga ubije dao je odgovor na pitanje zašto su ljudi prihvatali islam!? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije radio na ubijanju već je radio na pozivu.

Nadamo se da će omladina Ilidže ustrajati u svojim aktivnostima, koje su sve posjećenije, sa nadom da ćemo iz reakcije najzad preći u stadij akcije, jer češći razlog našeg angažmana je odgovor na probleme i provokacije nego li sistematski pristup i planiranje.

Na kraju stičemo utisak da se odnos nemuslimana prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kroz historiju čovječanstva nije promijenio već su svoj odnos prema njemu promijenili upravo muslimani.

Tribina na Ilidži: Muhammed, alejhis-selam, osoba koju volimo i na koju se ugledamo smajlovic2

Tribina na Ilidži: Muhammed, alejhis-selam, osoba koju volimo i na koju se ugledamo smajlovic1

Tribina na Ilidži: Muhammed, alejhis-selam, osoba koju volimo i na koju se ugledamo smajlovic

Tribina na Ilidži: Muhammed, alejhis-selam, osoba koju volimo i na koju se ugledamo smajlovic3

Print Friendly  Tribina na Ilidži: Muhammed, alejhis-selam, osoba koju volimo i na koju se ugledamo pf button bothX