Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Tefsir sure el-Muddessir (Pokriveni)

Preveo: Mr. Emir Demir
Mufessiri kažu: ”Kada je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., otpočela objava, došao mu je Džibril. Allahov Poslanik, s.a.v.s., vidio ga je na stolici između nebesa i Zemlje i bio je poput presijevajućeg svjetla. Poslanik se uplašio i onesvijestio. Kada je došao sebi otišao je kod supruge Hatidže pa joj je rekao: ”Pokrijte me! Pokrijte me!” Pokrili su ga pokrivačem.
1. ”O ti pokriveni!” – o ti koji si se pokrio svojom odjećom, tj. njome prekrio.  
2. ”Ustani i opominji” – tj. ustani i zastrašuj stanovnike Mekke i upozoravaj ih na patnju ako ne pređu na islam.   
3. ”i Gospodara svoga veličaj!” – tj. posebno svoga Gospodara, Vladara i Onoga Koji održava sve, izdvoji za veličanje, jer Uzvišeni Allah ima osobinu veličanstvenosti i veličine. On je daleko veći od toga da bi imao sudruga.
4. ”I haljine svoje očisti!” – Uzvišeni Allah mu je naredio da očisti svoju odjeću i čuva je od prljavština. Katade je rekao: ”Očisti svoju dušu od grijeha.”
5. ”I kumira se kloni!” – Ostavi kumire i idole i nemoj ih obožavati, jer su oni razlog patnje.    
6. ”I ne prigovaraj da je mnogo!” – također ovo znači: Nemoj prigovarati svome Gospodaru za nedaće koje podnosiš na putu vjerovjesništva. To je poput onoga koji zbog drugih čini mnogo štošta što ne može podnijeti. Neki su rekli da ovo znači: Kada nekome nešto daješ, dadni to radi Allaha i Njegovog zadovoljstva, i kada dadneš ljudima, nemoj prigovarati.
7. ”I radi Gospodara svoga trpi!” – tj. tebi je stavljena na pleća velika stvar. Protiv tebe će se boriti Arapi i nearapi. Strpi se zbog toga radi Allaha.   
8. ”A kada se u rog puhne” – ovdje se misli na puhanje u sur, kao da je rečeno: Strpi se na njihovom uznemiravanju, jer je pred njima zastrašujući dan u kojem će ih zateći posljedice onoga što su činili.   
11. “Ostavi Mene i onoga koga sam Ja samog stvorio” – Ostavi Mene i onoga koga sam stvorio dok je bio sam u utrobi svoje majke. Nije imao ni imetka ni djece. Ili ovo znači: Ostavi Me nasamo sa njim, Ja sam ti dovoljan u pogledu osvete njemu. Mufessiri kažu da se ovo odnosi na El-Velida b. Mugiru.
12. ”i imetak mu ogroman dao” –  tj. mnogo imetka.  
13. ”i sinove koji su s njim” – tj. dao sam mu sinove koji žive u Mekki sa njim, ne putuju i nemaju potrebu da se raziđu radi potrage za opskrbom, zato što njihov otac ima mnogo imetka.   
14. ”i život mu ugodnim učinio” – tj. dao sam mu obilje u životu, dug život i vođstvo u Kurejšu.   
16. ”Nikako!” – tj. neću mu povećati. ”…On, doista, prkosi ajetima Našim” – tj. bio je inadžija prema našim ajetima i nevjernik u dokaze koje smo objavili našem Poslaniku.   
17. ”a Ja ću opteretiti njega usponom i patnjom” – tj. opteretit ću ga poteškoćom u vidu patnje. ”Irhak” u originalnom tekstu označava da se čovjek natovari teretom koji ne može podnijeti.
18. ”jer je smišljao i računao” – razmišljao je o Vjerovjesniku, s.a.v.s., i u sebi smišljao govor koji će iznijeti, pa ga je Allah zbog toga pokudio.  
19. ”i, proklet bio” – tj. proklet i patnji izložen.
21. ”Zatim je sagledao” – tj. smišljao je kako će odbaciti i omalovažiti Kur’an.  
22. ”pa se onda smrknuo” – tj. namrgodio se zato što nije našao propust kojim bi omalovažio Kur’an.  ”…i namrštio” – tj. njegovo se lice izopačilo.   
24. ”i rekao: Ovo nije ništa drugo do vradžbina koja se nasljeđuje” – tj. rekao je: ”Ovaj Kur’an nije ništa drugo do magija koju Muhammed prenosi od drugih.”
25. ”ovo su samo čovjekove riječi” – tj. rekao je da je to ljudski govor, a ne Allahov.
26. ”U Sekar ću Ja njega baciti” – tj. uvest ću ga u vatru Džehennema.
29. ”…kože će crnim učiniti” – tj. plamtjet će pokazujući se pred ljudima, tako da će ga vidjeti svojim očima, a neki su rekli da to znači da će mijenjati njihova lica sve dok ih ne učini crnima.
30. ”nad njima su devetnaesterica” – tj. nad vatrom Džehennema bit će devetnaest meleka čuvara. Rečeno je da je to devetnaest vrsta meleka. Kada je Allah objavio riječi ”nad njima su devetnaesterica”, Ebu Džehl je rekao: ”Zar Muhammed ima samo devetnaest pomagača? Zar je stotinu ljudi nemoćno da jednog od njih uhvate, a zatim izađe iz Džehennema.” Tada je objavljen ovaj ajet:
31. ”Mi smo čuvarima Vatre samo meleke postavili” –pa ko je taj ko će meleke savladati,  a oni najbolje izvršavaju ono što Allah naredi, najviše se radi Njega srde, najjači su i najsilniji.  ”…i odredili njihov broj kao iskušenje onima koji ne vjeruju”– tj. mi smo njihov spomenuti broj učinili povodom zablude i iskušenja za nevjernike, pa su rekli ono što su rekli kako bi se povećala njihova kazna i umnogostručila se Allahova srdžba protiv njih. ”…da se oni kojima je Knjiga data uvjere” – kršćani i židovi, jer je broj meleka čuvara koji se navodi u Kur’anu u saglasnosti sa brojem čuvara Pakla, čiji je broj devetnaest također u njihovim knjigama. ”…i da se onima koji vjeruju vjerovanje poveća” – tj. kada vide da su sljedbenici Knjige u saglasnosti sa njima. ِ ”…i da oni čija su srca bolesna” – a to su dvoličnjaci. ”…i oni koji su nevjernici kažu” –stanovnici Mekke i drugi. ”…Šta je Allah htio ovim primjerom?” – tj. šta je Allah htio navođenjem kao primjera ovog čudnog broja. ”A vojske Gospodara tvoga samo On zna” – čuvari Vatre, iako ih je samo devetnaest, imaju pomagače – vojsku meleka, koju samo zna Allah Uzvišeni. ”I ona – Vatra, ljudima je samo opomena” – tj. Sekar i broj njegovih čuvara su pouka i opomena za ljude kako bi znali savršenu Allahovu moć, te da Njemu nisu potrebni pomagači.  
32. ”I tako Mi Mjeseca” – na to se zakleo Mjesecom i onim što dolazi poslije.  
33. ”i noći kada mine” – tj. kada nestane.
34.  ”i zore kada svane” – tj. kada osvijetli i postane sasvim jasna.
35. ”ona je, zaista, jedna od najvećih nevolja” – tj. Sekar je jedno od velikih iskušenja i nedaća. Rečeno je također da je njihovo utjerivanje u laž Muhammeda, s.a.v.s., jedna od najvećih nedaća.
37. ”koji želi Istini pristupiti” – s vjerovanjem; ”…ili izostati” – s nevjerom.  
38. ”Svaka duša zalog je onoga što je stekla” – tj. odgovarat će za svoja djela i time je založena, ili će doživjeti spas ili će vječno ostati u Vatri.
39. ”osim onih na desnoj strani” – to su vjernici koji neće biti založeni svojim grijesima, već će biti slobodni zbog svojih dobrih djela koja su činili.  
42. ”Šta vas je u Sekar dovelo?” – govorit će im: ”Šta vas je uvelo u Džehennem?”  
45. ”…i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali” – tj. miješali smo se sa pokvarenjacima kada su svoju neistinu iznosili. Kada god bi neko zalutao i mi bismo sa njim bili.  
47. ”…sve dok nam smrt nije došla” – ”jekin”’ u originalnom tekstu označava smrt, a ne ubjeđenje.  
49. ”Pa zašto se oni okreću od opomene?” – tj. šta im se desilo pa se okreću od Kur’ana koji sadrži veliku opomenu i najveće pouke.
50. ”kao da su divlji magarci preplašeni” – tj. poput magaraca koji su se bezglavo dali u bijeg.
51. ”pobjegli od lavova!” – tj. pobjegli su od strijelaca koji ih gađaju. Neki su rekli da ”kasvereh” u jeziku Arapa označava lava – oni su poput divljih magaraca koji se dadnu u bijeg kada im priđe lav da nekog od njih ulovi.
52. ”Da! Svaki bi čovjek od njih htio da mu se daju listovi rašireni” – mufessiri kažu: ”Kurejševićki nevjernici rekli su Muhammedu, s.a.v.s.: ‘Neka kod glave svakog od nas osvane rašireno pismo ili list od Allaha da si ti Njegov poslanik.”’  
56. ”…i na umu će ga imati samo ako Allah bude htio” – osim ako im Allah bude htio uputu. ”…On je jedini dostojan da Ga se boje” – tj. On jedino zaslužuje da Ga se pribojavaju bogobojazni ostavljanjem nepokornosti i činjenjem pokornosti. ”…i On jedini prašta” – tj. On jedino zaslužuje da oprosti vjernicima počinjene grijehe
X