Impress your next Christmas party with a stylish cake that both delicious creative.. True sneaker heads treat their sneakers the way women treat those little dogs, we clean, walk and show our sneakers off to everyone. Following scientific investigation, the snake will be mounted for exhibition at the museum for about five years, and then returned for exhibition at Everglades National Park. cheap jerseys MaryJane stil skor har varit i stil i rtionden, och sm flickor br dem mer i r n ngonsin. She was waiting to sing about a different star. wholesale nba jerseys It was never sloppy, just about ease.. A stated progressive discipline program becomes a contract between the employer and the employee. cheap nfl jerseys In the latter phases, Kallis was involved in series wins across the cricketing world, including back to back triumphs in England and Australia. This was just an empty tin, it wouldn say anything to me. You heard me correctly, three dimensional shoes. cheap mlb jerseys Yet others argue that the cost of conservation is not a cost at all, rather, that it can prove to be quite lucrative. Of course while there are two ways for a team to rebuild, through the draft is the traditional way. cheap nfl jerseys We prefer not to see great numbers of shocking or tragedy porn threads and feel that this isn't the most appropriate forum for those types of topics. wholesale nba jerseys As one half of the legendary Texas rap outfit UGK and after more than two decades in the music industry, Bun B is still considered one of the most influential contemporary rappers. cheap Super Bowl jerseys It just a forlorn, heartbreaking image that tells the reality of what happening.

wholesale mlb jerseys

On the day of a game, players gather in the morning for a hour shoot around and also to review film of that night's opponent. Curabitur malesuada eros libero, vitae pellentesque turpis ullamcorper ut. Not just the vehicle, it the complete system that has to be set up for something like this to be useful. wholesale mlb jerseys "We pride ourselves in trying not to turn the ball over and not make penalties," he said.

cheap nba jerseys

Tralee on Saturday last with 3 teams competing the Kerry, Limerick 'B' and West Tipperary. cheap nba jerseys Pan Pan leads the independent sector for its bold production of Beckett's Embers, and its director Gavin Quinn is nominated for two shows: Embers and Opera Theatre Company's Carmen. This is classic referred pain, where the pain coming from an internal organ, the heart, is shifted or referred to an external location, the left arm or the shoulder. wholesalejerseysi Our EMT thus far in January was 5 on January 1st and, looking at the models in your weather blog on Thursday, January 10th, it looks like we might not get much colder than that, which would be our first zone 6 winter, with the highest EMT on my 50 year graph and perhaps in history.". Here are some additional tips you should keep in mind when shopping for shoes.. wholesale mlb jerseys Chelsea are yet to improve on their 20m bid for Fiorentina winger Juan Cuadrado.. cheap jerseys "The quality of RONE is exceptional," he says. wholesale jerseys I could go on. Sending the right message was as easy as shopping in the "career woman" section.. Rashid Ghazi, a partner in the Paragon Marketing Group that selects and promotes high school games for ESPN, said the Jordan connection was a factor in selecting the game, but it also matches two of the top three or four teams in their respective states. I'm Rosalyn and that's how you can become a better cheerleader..

Tefsir sure El-Kijameh (Smak svijeta)

Preveo: Mr. Emir Demir
1. ”Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi” – zaklinjanje Uzvišenog Sudnjim danom označava ukazivanje na Njegovu veličinu, a Allah ima pravo da se kune čime želi od Svojih stvorenja.
2. ”i kunem se dušom koja sebe kori” – to je duša vjernika koja se kaje za ono što je prošlo, kori samu sebe za zlo kada ga počini, a i za dobro zašto ga više nije učinila. Kaže Mukatil: ”To se odnosi na dušu nevjernika koji će sebe koriti i žalostiti se na ahiretu zbog svoga nemara prema Allahu. Ili, Allah se kune u oba slučaja da će sabrati ljudske kosti i onda svakoga čovjeka proživjeti radi obračuna, a onda ga kazniti ili nagraditi.
3. ”Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti?!” – nakon što su se pretvorile u prah, a onda će ih Allah nanovo oživjeti. Ovakvo razmišljanje čovjeka je neispravno.  
4. ”Naprotiv, Mi možemo” – tj. Mi ćemo ih skupiti, Moćni. ”…izravnati jagodice prstiju njegovih” – tj. moćni smo da objedinimo njegove prste i učinimo ih jednim dijelom, poput devinog papka. Međutim, Mi smo ipak čovjeku dali blagodat ovih prstiju koji su maleni, istančani i sadrže zglobove, nokte, krvne sudove. Također, rečeno je da se jagodice prstiju kod svakoga čovjeka razlikuju od jagodica drugoga čovjeka po svojim otiscima. Da je Allah htio, učinio bi ih jednakim.  
5. ”Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi” – tj. da počini grijehe u vremenu koje predstoji pred njim. On čini grijeh, a odgađa pokajanje. Želi da griješi tokom života ne prisjećajući se smrti.
6. ”pa pita: Kada će Smak svijeta biti?” – upitat će kada će nastupiti Sudnji dan, a ovakvo pitanje postavlja sumnjajući u njegovu vjerovatnoću i ismijavajući se.  
7. ”Kada se pogled ukoči” – kada ostane užasnut i zbunjen zbog žestine straha od susreta sa smrću ili zbog straha od proživljenja.
8. ”i Mjesec pomrači” – tj. kada nestane čitave njegove svjetlosti i neće se vratiti kao što se vraćao prilikom pomračenja na dunjaluku.
9. ”i Sunce i Mjesec spoje, pa sjaj izgube” – tj. nestane u potpunosti sunčeve svjetlosti pa će se Sunce i Mjesec sastaviti i neće biti smjene dana i noći.
10. ”toga dana čovjek će povikati: Kuda da se bježi?” – gdje pobjeći od Allaha, od obračuna sa Njim i Njegove kazne.  
11. ”Ne, nema skloništa!” – tj. neće biti ni brda, ni tvrđave, ni utočišta koja će vas toga dana zaštititi od Allaha.  
12. ”Toga dana tvome je Gospodaru povratak” – tj. povratak, konačno ishodište i završetak.
14. ”sam će čovjek protiv sebe svjedočiti” – zna suštinu i stvarno stanje da li je u imanu ili nevjerstvu, pokornosti ili nepokornosti, na pravom ili krivom putu. Neki su rekli da to znači: čovjekovi dijelovi tijela svjedočit će protiv njega.
15. ”makar iznosio svoja opravdanja” – tj.  opravdavao i raspravljao boreći se za sebe. To mu neće koristiti, jer će postojati ono što će poricati njegova opravdanja.
16. ”Ne izgovaraj Kur’an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio” – Allahov Poslanik, s.a.v.s., pomjerao je svoje usne i jezik učeći Kur’an kada bi mu bio objavljivan, i to prije nego što bi Džibril završio sa učenjem objave, želeći tako da ga dobro upamti. Potom je objavljen ovaj ajet koji znači: Nemoj pokretati svoj jezik dok ti se spušta Objava kako bi ga što brže preuzeo bojeći se da ti što ne promakne.
17. ”Mi smo ga dužni skupiti” – tj. u tvojim prsima tako da od Kur’ana ništa tebi ne promakne.  ”…da bi ga ti čitao” – tj. potvrda njegovog učenja tvojim jezikom na ispravan način.  
18. ”A kada ga čitamo” – tj. upotpunili smo njegovo učenje tebi jezikom Džibrila. ”…ti prati čitanje njegovo” – tj. slušaj ga i pomno prati njegovo učenje.
19. ”a poslije, Mi smo ga dužni objasniti” – tj. pojašnjenje i tumačenje, kur’anske dozvole i zabrane, te razjašnjenje manje jasnih stvari. Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakon objave ovoga ajeta, šutio je prilikom dolaska Džibrila, a kada bi otišao, učio bi kako mu je Allah obećao.
22. ”Toga dana će neka lica blistava biti” – tj. lijepa i svijetla.  
23. ”u Gospodara će svoga gledati” – tj. gledat će u Njega. Prenosi se veliki broj vjerodostojnih hadisa čija brojnost isključuje svaku vrstu sumnje da će vjernici gledati u svoga Gospodara na Sudnjem danu kao što gledaju Mjesec u noći uštapa.
24. ”Toga dana neka će lica smrknuta biti” – tj. bit će namrgođena i potištena.  
25. ”znat će da će ih snaći velika nesreća!” – tj. ogromna iznenađujuća nedaća, a nazvana je ”fakire” jer kao da lomi kičmene pršljenove.
26. ”Pazi, kada duša dopre do ključnih kostiju” – tj. kada duša dođe do ključnih kostiju. Ključna kost je kost između vrata i ramena. Pod dolaskom duše do ključne kosti misli se, u prenesenom značenju, na blizinu smrti.
27. ”i vikne se: Ima li vidara” – tj. onaj ko bude u prisustvu onoga koji je na izdisaju kaže: ”Ko će mu učiti rukju i izliječiti ga rukjom.” Traže mu ljekare, ali mu oni ne mogu u odnosu na Allahovo određenje ništa pomoći.
28. ”i on se uvjeri da je to čas rastanka” – tj. uvjeri se onaj kome je duša došla do ključnih kostiju da je to vrijeme napuštanja dunjaluka, porodice, imetka i djece.
29. ”noga se uz nogu savije” – tj. kada se potkoljenice čovjeka sastave prilikom dolaska smrti, njegove noge odumru, potkoljenice se sasuše i ne mogu ga više nositi. Prije je na njima mnogo hodao. Ljudi opremaju njegovo tijelo, a meleki opremaju njegovu dušu.
30. ”Toga dana će Gospodaru tvome privođenje biti” – tj. tvome Stvoritelju će biti povedene duše nakon što su uzete iz tijela.
31. ”Nije vjerovao i nije klanjao” – tj. nije potvrđivao poslanstvo niti Kur’an, a nije se ni klanjao svome Gospodaru. Nije vjerovao srcem, niti je vjeru prakticirao svojim tijelom.  
32. ”nego je poricao i okretao se” – tj. poricao je Poslanika i ono s čime je došao okrećući se od pokornosti i vjerovanja.
33. ”a onda je svojima oholo odlazio” – tj. silno se ponašao i veličao u svome hodu izražavajući tako svoju gordost. Ili ovo znači da se lijeno i nemarno odnosio prema onome koji je pozivao u istinu.
34. – 35. ”Teško tebi! Teško tebi! i još jednom: Teško tebi! Teško tebi!” – tj. ovo u osnovi znači: Neka ti Allah dadne ono što mrziš i neka ti se to stalno ponavlja.
36. ”Zar čovjek misli da će zaludu ostavljen biti?!” – tj. da će biti ignorisan, da mu se neće naređivati i zabranjivati, te da neće biti obračunat i kažnjen.
37. ”Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci” – tj. zar taj čovjek nije bio kapljica sjemena koja se ubaci u maternicu.  
40. ”…i zar Taj nije” – tj. zar nije Onaj Koji je stvorio ova fascinantna stvorenja i Koji je moćan nad njima;  ”…kadar mrtve oživjeti?” – tj. da povrati njihova tijela proživljenjem kao što su bila na dunjaluku, jer je povratak proživljenjem lakši od prvog stvaranja.
X